QQEnglish Англи хэлний сургууль

Англи хэлийг 4 дахин үр дүнтэй сургах КАЛЛАН арга

Англи хэлийг 4 дахин үр дүнтэй сургах КАЛЛАН арга

Англи хэлийг 4 дахин үр дүнтэй сургах КАЛЛАН арга

“CALLAN” англи хэл заах арга зүй нь 1960 онд анх танилцуулагдаж энэ салбарт эрс шинэчлэл хийсэн ба маш хурдан буюу уламжлалт арга барилаас 4 дахин хурдан үр дүнгээ үзүүлдэг арга барил юм.

Энэхүү арга барил нь яриа болон сонсох чадварт онцгой нөлөөтэй бөгөөд зөвхөн 1 цагийн хичээл дээр 12.600 үг эргэлтэд орж байдаг.

Багшийн хурдтай хэлсэн үг, өгүүлбэрийг давтаж хэлэх замаар сонсгол болон ярианы чадвар хөгждөг. Мөн түүнчлэн таны гаргасан дүрмийн алдаа болон алдаатай дуудлагыг тэр бүрд нь засаж дахин давтдаг бөгөөд олон удаагийн системтэй давталтын дүнд шинэ мэдээлэл таны тархинд маш сайн сууж, амны уншлага мэт үлддэгт энэ арга барилын онцлог оршдог.

Англи хэлийг 4 дахин үр дүнтэй сургах КАЛЛАН арга

QQEnglish сургуулийн багш нар энэхүү заах арга барилд бүрэн мэргэшсэн бөгөөд 4 дахин богино хугацаанд таны англи хэлний мэдлэгийг сайжруулахад туслах болно.

Та доорх видеоноос хичээл хэрхэн явагдаж буйг үзнэ үү!

Бидэнтэй холбоо барих:

Имэйл: [email protected], [email protected]
WhatsApp: +63-995-531-0955
Facebook: @qqenglishmn
Instagram: @qqenglish_mn

Scroll to Top