Америк англи хэл болон Британи англи хэл: Заавал мэдэх ёстой 3 ялгаа

 

Америк англи хэл болон Британи англи хэл: Заавал мэдэх ёстой 3 ялгаа

Танилцуулга

Англи хэл нь дэлхийн хэл тул дэлхийн өнцөг булан бүрт өөр өөр хэлбэрээр хөгжиж ирсэн. Америк англи хэл, Британи англи хэл нь англи хэлний хоёр үндсэн хувилбар бөгөөд тус бүр өөрийн гэсэн үгийн сан, дуудлага, зөв бичгийн дүрэмтэй байдаг. Тэд ижил төстэй олон талтай боловч судлахад сонирхолтой байж болох мэдэгдэхүйц ялгаанууд байдаг. Та Америк англи хэл, Британи англи хэлний ялгааны талаар бодож байсан уу?

Хэлний нийтлэг үндэстэй хэдий ч англи хэлний эдгээр хоёр хувилбар нь цаг хугацааны явцад тус тусдаа хувьсан өөрчлөгдөж, үгийн сан, зөв бичих болон дуудлагаар ялгаатай болсон. Энэхүү нийтлэлд бид Америк англи хэл болон Британи англи хэлний хоорондох 3 үндсэн ялгааг авч үзэх бөгөөд тэдгээрийн үгсийн сан, зөв бичих дүрэм, дуудлага зэргийг тодруулах болно.

Үгийн сан: Толь бичгийн зөрүү

Америк англи хэл, Британи англи хэлний хоорондох хамгийн том ялгаануудын нэг нь тэдний үгсийн санд оршдог. Зарим үгс нь огт өөр утгатай байж болох бөгөөд энэ нь төөрөгдөл, хааяа хөгжилтэй байдалд хүргэдэг. Хэд хэдэн жишээг нарийвчлан авч үзье.

  1. Automobile or a Car?

Америкт “automobile” гэдгээр ихэвчлэн машиныг дурьддаг. Өөрөөр хэлбэл Их Британид “car” гэж хэлэхийг илүүд үздэг. Эдгээр энгийн үгийн сонголт нь англи хэлний хоёр хувилбарын хооронд байгаа үгсийн сангийн зөрүүг харуулж байна.

  1. Elevator or Lift?

Та Лондонд найзынхаа гэрт зочлож байна гэж төсөөлвөл тэд барилгын “lift” гэж хэлэх нь элбэг. Харин Америкт “elevator” гэж хэлэхийг илүүд үздэг. Үгийн хэрэглээний энэхүү зөрүү нь англи хэлний нэг хувилбарт дассан хүмүүст нөгөө хэлээр ярьдаг хүмүүстэй харилцахдаа төөрөгдөлд хүргэдэг.

  1. Apartment or Flat?

Америкт (Америк англи хэл), орон сууцыг apartment гэж хэлдэг, харин Их Британид flat гэж хэлдэг (Британи англи хэл). Ихэнх тохиолдолд apartment гэдэг нь илүү тансаг зэрэглэлийг илэрхийлдэг бол flat гэдэг нь илүү боломжийн гэсэн утгатай. Орон сууц нь хоёр буюу түүнээс дээш давхарт байдаг ч байр нь ихэвчлэн нэг давхарт байдаг. Орон сууц ч бай, байр ч бай хамгийн гол нь амьдрах дээвэртэй байх ёстой.

  1. Garbage or Rubbish?

Америк англи хэлэнд garbage гэж хэлдэг бол Британи англи хэлэнд rubbish гэж хэрэглэдэг. Ерөнхийдөө хог гэдэг нь хүнсний хог хаягдал, хог хаягдал нь бусад хаягдал материалыг хэлдэг боловч тэдгээрийн утга нь ойролцоо байдаг.

Үсэглэх: “or” эсвэл “our”; “er” эсвэл “re”; “ll” эсвэл “l”; “ize” эсвэл “ise”?

Америк англи хэл болон Британи англи хэлэнд дээрх үгсийг үсэглэхэд хоорондоо ялгаатай байдаг. Зарим үгс, ялангуяа төрөлх хэлээр ярьдаггүй хүмүүсийн хувьд төөрөгдөл үүсгэж болохуйц өөрөөр үсэглэгддэг. Хэд хэдэн онцлох жишээ энд байна.

  1. Color or Colour?

Америк англи хэлэнд “color” гэдэг үгийг “u” үсэггүйгээр үсэглэдэг. Гэсэн хэдий ч Британи англи хэлэнд “colour” гэж хэрэглэдэг. Үгийн төгсгөлөөс хамаарч үгсийг төрөл бүрээр үсэглэж болдог “-or” нь Америк англи хэлээр, “-our” нь Британи англи хэлээр үсэглэж байгаа юм. Мөн Британи англи хэлэнд “flavor” эсвэл “flavour”, “neighbor” эсвэл “neighbour” гэх мэтээр ялгаатай байдаг.

Жишээ нь:

What is your favorite color? – Хэрвээ та энэ бичвэрйиг харвал энэ нь Америк англи хэл гэсэн утга юм.
What is your favourite colour? – Энэ нь Британи англи хэл гэсэн утга юм.

  1. Theater or Theatre?

Place for performing arts гэсэн утгатай үгийн зөв бичгийн дүрмийн зөрүү нь өөр утгаар гарч ирдэг. Америк англи хэлэнд “theater” британи англи хэлэнд “theatre” гэж хэлдэг. Эдгээр ижил утгатай үсэглэл нь өөр “center” эсвэл “centre”, “meter” эсвэл “metre” гэх мэт.

Жишээ нь:

The movie theater is just 100 meters from my apartment. – Америк англи хэл
The movie theatre is just 100 metres from my flat. – Британи англи хэл

3. Cancelled or Canceled?

Cancel гэдэг үгийн өнгөрсөн цагийн хувилал. Давхар “l” үсгийг Британи англи хэлэнд ашигладаг. Харин Америк англи хэлэнд нэг “l” үсгийг ашигладаг. Гэвч эдгээр 2 үг нь хоёулаа зөв юм. Үүнээс гадна “travelled” болон “traveled” мөн адил. 

  1. Recognize or recognise?

Сancelled болон canceled нь хоёулаа зөв. Америк англи хэлэнд recognize гэж ашигладаг бол Британи англи хэлэнд  recognise гэж ашигладаг. Эдгээр үгс нь мөн ялгаатай “organize” болон “organise”, “realize” болон “realise”.

Дуудлага: Төрөл бүрийн өргөлт болон дуудлага

Магадгүй Америк англи хэл болон Британи англи хэлний хоорондох хамгийн гайхалтай ялгаа нь тэдний дуудлагад оршдог. Хувилбар бүртэй холбоотой өргөлт нь өвөрмөц юм. Эндээс ялгаатай дуудлагын хэв маягийг тоймлон харуулав.

  1. ‘R’ үсгийн дуудлага

Америк англи хэлэнд ‘r’ үсгийг бүтэн дуудах нь илүү чухал бол Британи англи хэлэнд илүү өргөлттэй дуудах нь чухал. Эдгээр үгс дээр “car” эсвэл “hard” зэрэг нь илүү хэцүү дуудагддаг. Ихэвчлэн британи англи хэлэнд “r” үсгийг зөөлрүүлж хэлдэг,үүнд water (wo-tuh), river (ri-vuh) гэх мэт.

  1. Эгшиг үсэг

Америк англи хэл болон Британи англи хэлний эгшиг үсгийн дуудлага нь хоорондоо өөр. Жишээ нь: “a” үсгийг дараах 2 үгэнд өөрөөр дууддаг “path” болон “dance”, Америк англи хэл болон Британи англи хэлний богино үетэй болон урт үетэй үгнүүд хоорондоо эрс ялгаатай.

  1. Зарим гийгүүлэгч үсэг

Та магадгүй Их Британид байдаг найз тань “city” гэдэг үгийг яагаад “si-ti” гэж дууддагийг гайхдаг байх. Харин америк найз тань “si-di” гэж дууддаг, энэ нь /t/ to /d/ өөр дуудлагатай холбоотой юм. Энэ нь Америк англи хэл болон Британи англи хэлний түгээмэл дуудлагын ялгаа юм.

Их Британид “city,” “international,” “sentence” зэрэг үгний дуудлага нь –nt дуудлагаас хамаарч ялгаатай сонсогддог. City гэдэг нь “si-di” болох international болон sentence “iner-nash-nal” болон “senens” болон хувирдаг. 

You can practice your American English and British English pronunciation by enrolling in classes with 100% teacher-led online courses. Мөн англи хэлний дуудлагаа сайжруулах шалтгаан нь англи хэл нь төрөл бүрийн дуудлага байдагтай холбоотой.

Гэсэн ч онлайнаар гэрээсээ англи хэл сурах болон танхимын ангид сурах нь Америк англи хэл болон Британи англи хэл хамаарч ялгаатай байдаг. Үүний тусламжтайгаар та илүү үр дүнтэй харилцах боломжтой бөгөөд ялангуяа Америк болон Их Британи руу аялахдаа төөрөгдөлөөс зайлсхийх боломжтой болно.

Америк англи хэл болон Британи англи хэл

Америк англи хэл болон британи англи хэл нь нэг хэл дээр үндэслэсэн боловч цаг хугацааны явцад өвөрмөц шинж чанаруудыг бий болгосон. Үгсийн сан, зөв бичгийн дүрэм, дуудлагын зөрүү нь англи хэлийг бүхэлд нь баялаг, олон талт болгоход хувь нэмэр оруулдаг. Эдгээр ялгааг ойлгож, үнэлэх нь бидний хэлний мэдлэг, соёлын мэдлэгийг дээшлүүлж чадна. Тиймээс та “lift” эсвэл “elevator” гэж хэлэхээс үл хамааран Америк болон Британийн англи хэлний гоо үзэсгэлэнг мэдэрцгээе.

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบบริติช

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *