Online learning Plan/Price

Төлөвлөгөө ба үнэ

온라인 학습 플랜/가격

Сарын төлөвлөгөө

\ Шилдэг борлуулалттай /

8 хичээл

сард

400 оноо

49 USD

(6.13 USD хичээл бүр)

15 хичээл

сард

750 оноо

79 USD

(5.27 USD хичээл бүр)

30 хичээл

сард

1500 оноо

129 USD

(4.20 USD хичээл бүр)

*Сарын дээрх хичээлийн тоог 50 оноотой багшийн сонгон шалгаруулалтад үндэслэнэ.
*Захиалсан онооноос хамааран хичээлийн тоо өөр өөр байна.
*Оноо нь нэг сарын хугацаанд хүчинтэй.
*Сарын төлөвлөгөө нь автоматаар орно. Хичээлийн төлбөрийг сар бүр (30 хоног) кредит картнаас автоматаар хасна.

Захиалгын цаг

24 цаг (24/7)

Захиалгын дүрэм

Оноогоо ашиглан 2 долоо хоногийн өмнө хуваарийн дагуу үнэ төлбөргүй захиалга өгнө.
* Дараагийн өдөр эсвэл оройтож захиалга өгөхдөө өдөрт 3 хичээлээр захиалга өгнө
* Хичээл эхлэхээс 5 минутын өмнө захиалгаа өгч болно.

Оноо сунгалт

Сар бүр олгосон оноо нэг сарын дараа дуусна.

Багш сонгох

QQEnglish-н хичээлийн оноо багш болгонд өөр өөр байдаг. Багш нарын оноо нь үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ, захиалгын үнэ дээр суурилдаг. Дараах төрлийн багш нар байдаг:

 • 40 онооны багш: сургагдаж буй багш
 • 50 онооны багш: ерөнхий багш (ихэнх багш нар 50 онооны багш)
 • 75 онооны багш: түвшин өндөр сурагчид захиалдаг, цөөн тооны багш нар
 • 100 онооны багш: хамгийн туршлагатай бусад багш нартаа заадаг.

Хичээлийн хугацаа 25 минут байдаг.

Хэрэв 50 минутын хичээл сонгох бол давхар оноо шаардана. (жишээ нь: 50 минутын 50 онооны хичээлд 100 оноо зарцуулна)

Захиалга хадгалах

Энэ нь системд автоматаар нэг багштай нэгэн зэрэг хичээлээ үргэлжлүүлэх боломжийг олгодог функц юм. Тэр болгонд захиалга хийх шаардлагагүй тул хичээлээ төлөвлөж, илүү үр дүнтэй сурахад хялбар байдаг. Энэ тохиолдолд 25 минут тутамд хичээлийн онооны 20%-ийн нэмэгдэл авна.

Хичээлийг цуцалсан ч зарцуулсан оноог буцаан олгохгүй.

Орлох багш нар

Орлох багшийн систем гэдэг нь нөөцөд байгаа багш байхгүй гэх мэт шалтгаанаар хичээлийг орлон гүйцэтгэгчээр олгодог систем юм. Гэхдээ бүх хичээл байдаггүй бөгөөд зөвхөн багш байгаа тохиолдолд л бид хичээлийг санал болгодог. Орлох багштай хичээл товлогдсон бол хичээлийн оноо, тасалбар, захиалгын тоог буцаан олгохгүй. Та “My lesson” хуудасны дансны тохиргооноос орлон багшийн сонголтоо өөрчлөх боломжтой.

Нэмэлт онооны хөтөлбөр

Нэмэлт онооны хөтөлбөр нь хөтөлбөрт багшийн онооноос гадна оноо цуглуулдаг сургалтын хөтөлбөр юм.

Оноо нь хичээлийн 25 минут тутамд 25 оноо авдаг.

Жишээ нь: Хэрэв нэмэлт онооны хөтөлбөрийн 50 онооны багш 50 минутын хичээл захиалах бол таньд 100 оноо болон багшийн нэмэлт 50 оноо гээд нийт 150 оноо хэрэгтэй.

Нэмэлт оноо

Таны оноо дутсан ч хичээлээ үргэлжлүүлэхийг хүсвэл нэмэлт оноо авах боломжтой.

Нэмэлт оноог сурагчийн хуудсаас авч болно. Зөвхөн нэмэлт оноо авахыг зөвшөөрөхгүй гэдгийг анхаарна уу (та нэмэлт оноо худалдаж авах эрхтэй байх шаардлагатай.)

Сурагчид хичээлээ цуцлахад

Хичээл эхлэхээс…

 • Хичээл эхлэхээс 12 цагийн өмнө: Хичээлийн оноо/1 тасалбар буцаан олгогдоно.
 • Хичээл эхлэхээс 12 цагаас 1 цаг хүртэлхийн өмнө: Хичээлийн онооны 50%/1 тасалбар буцаан олгогдоно.
 • Хичээл эхлэхээс 1 цагийн дотогш: Хичээлийн оноо/1 тасалбар буцаан олгогдохгүй.

Хичээл эхлэсний дараа…

 • “Цуцлах” товчийг ашиглан хичээлийг цуцлах: хичээлийн оноо/1 тасалбар алдагдана
 • Цуцлаагүй тохиолдолд: Хичээлийн онооны 200% алдана.
Багш хичээлийг цуцлахад

Нэмэлт онооны хөтөлбөр нь тухайн хөтөлбөрийн оноон дээр багшийн оноо нэмэгдэнэ.

25 минутын хичээлийг 25 оноогоор сонгоно.

Жишээ нь: Та нэмэлт онооны хөтөлбөрийн 50 минутын 50 онооны хичээл сонговол та нийт 100 оноон дээр багшийн 50 оноог нэмээд нийт 150 оноо зарцуулна.

QQEnglish нь сарын төлөвлөгөөнөөс бусад төлөвлөгөөг шууд санал болгодог.

Шууд төлөвлөгөөны хугацаа нь (жишээ нь: 1 сар, 3 сар, 12 сар гэх мэт) урьдчилан тогтоосон бөгөөд хугацааны хичээл сунгалтын төлбөрийг хөтөлбөр эхлэхэд бүрэн төлөх ёстой.

Сонгосон хугацаан дахь оноо нь сар бүрийн эхэнд таньд нэмэгдэж орно.

Төлөвлөгөөний хугацаа дууссаны дараа төлөвлөгөөг автоматаар шинэчлэхгүй.

Шууд төлөвлөгөөний хувьд…

 • Сар бүрийн 15 хичээлийг 1 сар, 3 сар, 6 сар, 12 сар болон 24 сараар
 • Сар бүрийн 30 хичээлийг 1 сар, 3 сар, 6 сар, 12 сар болон 24 сараар сонгох боломжтой.
Дээрх үнийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдон авна уу!