Сургуулийн мэдээлэл

Өөрийн зорилгодоо нийцүүлэн өөрт тохирох бүгдийг сонгон англи хэлээ сураарай.

КАЛЛАН арга

КАЛЛАН арга нь танд англи хэлний хэв маягуудыг ойлгуулах мөн таны сурах хурдыг хурдасгахад чиглэсэн өвөрмөц арга юм.

КАЛЛАН арга нь одоогоос 50 жилийн өмнө Лондонд эхэлсэн ба өдгөө дэлхий даяараа ашиглаж байна. QQEnglish нь Япондоо хамгийн анхны Каллан аргын зөвшөөрлийг авсан англи хэлний сургууль юм.

Сайн бэлтгэгдсэн, мэргэжлийн багш нар танд зааварчилгаа өгөх болно.

Анхан шат (1-р түвшний сурах бичиг)

 

Дунд шат (3-р түвшний сурах бичиг)

Багш нар хурднаар асуулт асуухад оюутнууд жигд, хурдан хариулдаг.

Энэ бол хурдан асууж, хурдан хариулах аргыг давтамжтайгаар ашигладаг арга юм.

Бүх асуултууд нь зөв дүрмийн болон үгийн санг сонгоход чиглэгдсэн тул хариулахдаа дүрмийн болон үгийн сангийн дадлага хийхэд тохиромжтой.

Мөн багш нар хамт хариулах замаар суралцагчдын алдааг засч залруулдаг.

Энэхүү нөхцөлд суралцагчид багшийн хэлсэн үгэнд илүү их анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй бөгөөд багшийн дэмжлэгтэйгээр хурдан хариулснаар суралцагчид эх хэл дээрээ орчуулах цаг гардаггүй. Ингэснээр суралцагчид англиар бодохгүйгээр хариулж, тархи нь англиар чөлөөтэй сэтгэх болно.

Каллан аргын хичээлийн явц

Өмнөх хичээлээ давтах (хичээлийн 70% нь үүнээс бүрддэг) суралцагчид хэрхэн ойлгосныг шалгах сурах бичиг унших, үг үсгийн алдаагаа шалгахын тулд багш нар юу гэж хэлэхийг зааж өгдөг.

Ямар төрлийн хүмүүс энэхүү хичээлийг авах вэ?

Эхнээс нь шинээр суралцагсад

Каллан арга нь 12 шаттай бөгөөд бүгд 1-р шатнаас эхлэдэг.  
1-р шат нь англи хэлийг анхлан суралцагчдын суурь юм. 12-р шат нь англи хэлийг Каллан аргаар сурах ахисан шат юм.

Libro del Metodo Callan

Энэхүү арга нь англи хэлэндээ итгэлтэй биш байгаа болон англи хэлэнд суралцаж буй хүн бүхэнд сайн арга юм.

Англи хэлний харилцан ярианы чөлөөт ярианд сургадаггүй. Каллан арга нь чөлөөт харилцан ярианы хичээл биш бөгөөд ярианы чадварыг сайжруулахад чиглэдэг. Энэ нь суралцахад хэцүү ч хэрхэн дүрмийн дагуу чөлөөтэй ярилцахад суралцана. Каллан хичээлийн үеэр ярихдаа, англи хэлнийг илүү дадлага дээр суурилсан бүтэц, үгсийг санг ашиглаж сурна.

The Callan Mmethod face to face class

Англи хэлний аль ч төрлийн шалгалт өгөхөд сайн үр дүн үзүүлнэ

Каллан арга нь төрөл бүрийн үгийн сан болон дүрмүүдийг багтаасан. Эдгээр нь TOEIC гэх мэт эрэлт хэрэгцээтэй англи хэлний шалгалтуудад зориулагдсан болно.

The callan method statistics

Каллан аргын нөлөө

Энэ бол англиар ярихын тулд дуудлага болон ярианы давтамж дээр суурилсан биеийн бүхий л хэсэгт зориулсан сургалт юм.

Япон эх хэлээрээ ярьдаг хүмүүст тархи, үе мөч зэрэг бүх эрхтэнээ ашиглах хэрэгтэй болдог. Нөгөөтэйгүүр, Японы боловсролын систем нь үгийн сан, өгүүлбэрийн бүтцэд голчлон анхаардаг. Япончуудад англиар ярихын тулд дуудлага, яриаг удирддаг рефлекс, үе мөчний эрхтнүүдийн сургалт дутмаг байдаг. Калланы аргыг Их Британид үе мөчний эрхтэнд үзүүлэх үр нөлөөг сургах гайхалтай арга болгон бүтээжээ. Энэ аргыг 30 орчим оронд ашигладаг бөгөөд QQEnglish нь эрх бүхий сургууль юм.

a diagram of a brain

Таны сайжруулж болохуйц 5 чадвар:

1. Асуултанд зөв хариулж сурах

Бодит харилцан ярианд та зөвхөн тийм эсвэл үгүй гэж хариулж болно, гэхдээ та Калланы хичээл дээр бүтэн өгүүлбэрээр хариулах хэрэгтэй болдог. Ингэхийн тулд та зөв дүрмийн ур чадварт суралцах болно.

2. Ялгац гишүүдийг ашиглаж сурах

Япончууд “a”, “the” гэх мэт өгүүллэгүүдийг зөв хэрэглэхэд хэцүү байдаг ч дахин дахин давтсанаар та тэдгээрийг ямар ч асуудалгүйгээр, саадгүй ашиглаж сурна.

3. Англи хэлний цагуудийг зөв ашиглаж сурах

Англи хэлний ярианд цагийг ялгах нь чухал ур чадвар юм. Цагийг зөв, төөрөгдөлгүйгээр ашиглахын тулд та Каллан аргын дагуу давтаж сурах боломжтой.

4. Дуудлагаа сайжруулах

Япончуудад “L болон R”, “S болон TH” мөн “B болон V” зэргийг дуудахдаа тийм ч сайн биш байдаг. 

5. Унаган англи хэлтний чадваруудыг сурах

Унаган англи хэлтэн шиг “I’m”болон “You’re” ашиглаж сурна.