Танхимын сургалтын алба

QQEnglish- тэй англи хэлийг хурдан, чанартай сурцгаая

Өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн суралцах төлөвлөгөөгөө чөлөөтэй сонгоорой

3 алхмаар сурч эхэлцгээе

Алхам 1:
Хичээлийн төлөвлөгөө болон эхлэх огноогоо сонгоно уу
Алхам 2:
Сургалтын төлбөрийг баталгаажуулж, хувийн мэдээллээ бөглөнө үү
Алхам 3:
Өргөдөл гаргаж, хичээл эхлэхийг хүлээнэ үү

Үнийн задаргаа

Хичээлийн төлөвлөгөө + Дотуур байр + Хоол (тосож авах үйлчилгээ гэх мэт) = Таны хөтөлбөрийн үнэ
2.Дотуур байр
3.Хоол

1.Хичээлийн төлөвлөгөө

*Нэг хичээл 50 минут байна. Хоёр хичээлийн хооронд 10 минутын завсарлагатай. Үүнээс гадна та өөрөө хичээлээ захиалж болно.
*Бүх хичээлүүд ганцаарчилсан.
Төлөвлөгөө
Таньд дараах сонголтыг санал болгож байна.
3 удаагийн хичээл / Өдөрт
・ Хямд зардлаар англи хэл сурахыг хүссэн,
・ Гадаадад ажиллангаа суралцах сонирхолтой хүмүүст тохиромжтой
6 удаагийн хичээл / Өдөрт
*Санал болгох*
・ Англи хэл сурангаа Сэбү хоттой танилцаж шинийг эрэлхийлэхийг хүссэн хүмүүст тохиромжтой.
8 удаагийн хичээл / Өдөрт
・ Богино хугацаанд англи хэлний чадвараа сайжруулах хүсэлтэй хүмүүст тохиромжтой

3 удаагийн хичээл / Өдөрт

1 өдөрт хэдэн хичээл үзэх вэ?

3 цагийн ганцаарчилсан хичээл

Таньд дараах сонголтыг санал болгож байна.

・ Хямд зардлаар англи хэл сурахыг хүссэн
・ Гадаадад ажиллангаа суралцах сонирхолтой хүмүүст тохиромжтой

6 удаагийн хичээл / Өдөрт *RECOMMENDED*
1 өдөрт хэдэн хичээл үзэх вэ?

 6 цагийн ганцаарчилсан хичээл

Таньд дараах сонголтыг санал болгож байна.

・ Англи хэл сурангаа Сэбү хоттой танилцаж шинийг эрэлхийлэхийг хүссэн хүмүүст тохиромжтой.

8 удаагийн хичээл/Өдөрт
1 өдөрт хэдэн хичээл үзэх вэ?

 8 цагийн ганцаарчилсан хичээл

Таньд дараах сонголтыг санал болгож байна.

・ Богино хугацаанд англи хэлний чадвараа сайжруулах хүсэлтэй хүмүүст тохиромжтой

Face-to-face хичээлүүд нь суралцах явцыг илүү үр дүнтэй болгодог.

1. Та өөрийн цагийн хуваарийн дагуу хичээлээ захиалж болно.
2. Мөн та өөрөө багшаа сонгох боломжтой.
3. Та сурах бичгээ өөрөө сонгож болно.
4. Амралтын өдрөөр ч хичээлдээ суух боломжтой.
Study english abroad in Cebu QQEnglish

2. Байрны сонголтууд

Сонголтууд
Үнэ
Агуулга
Кампус дотуур байр
( капсул дотуур байр)

 Өдрийн 15$

Кампус дотуур байр нь сургуулийн байранд байдаг. Эсвэл та зочид буудал, орон сууц захиалж болно.
Хоол (Өдрийн 3 хоол)

 Өдрийн 10$

 Бид долоон хоногийн өдөр бүр өдрийн 3 удаагийн буффет хоолоор үйлчилдэг.

Онгоцны буудлаас тосох үйлчилгээ

$ 30

 Танийг Мактан онгоцны буудлаас тосч авна. Хэврээ та уг үйлчилгээг захиалаагүй бол таксигаар сургууль дээр ирнэ үү.

* Өдрийн тоо(Хоол)-д хичээлгүй өдрүүд болох элсэлтийн өдрүүд, төгсөлтийн өдрүүд орно. Та элсэлтийн өмнөх өдрөөс эхлэн төгсөлтийн дараах өдөр хүртэл хооллож болно.

* Сонголтуудыг өөрчлөх, солих, буцаан олгох боломжгүй.

Сонголт
Сургуулийн дотуур байр
(IT park дотуур байр)
ШҮнэр

 Өдрийн 15$

Агуулга

 Дотуур байр сургуультай хамт байрладаг. Хэрвээ та дотуур байранд амьдрахыг хүсэхгүй байвал гадуур зочид буудал болон орон сууцанд амьдарч болно.

Сонголт
Хоол (Өдрийн 3 хоол)
ШҮнэр

 Өдрийн 10$

Агуулга

 Бид долоон хоногийн өдөр бүр өдрийн 3 удаагийн буффет хоолоор үйлчилдэг.

* Сурагчдын тооноос хамаарч болох ба олон сурагч нэгэн зэрэг байвал буффет хэлбэрийг энгийн болгож өөрчилж болно.

Сонголт
Онгоцны буудлаас тосох үйлчилгээ
ШҮнэр

$ 30

Агуулга

 Танийг Мактан онгоцны буудлаас тосч авна. Хэврээ та уг үйлчилгээг захиалаагүй бол таксигаар сургууль дээр ирнэ үү.

* Өдрийн тоо(Хоол)-д хичээлгүй өдрүүд болох элсэлтийн өдрүүд, төгсөлтийн өдрүүд орно. Та элсэлтийн өмнөх өдрөөс эхлэн төгсөлтийн дараах өдөр хүртэл хооллож болно.

* Сонголтуудыг өөрчлөх, солих, буцаан олгох боломжгүй.

3. Нэмэлт сонголтууд

Сонголт
ШҮнэр
Агуулга
Зураг

 Дээд зэрэглэлийн лоунж

 Өдрийн 10$

 Та лоунж хэсэгт бие даан суралцах боломжтой ба үнэгүй кофе, уух зүйлс багтсан.

plan price

* If you need, you can use the premium lounge even on days without classes. There isn’t a charge for the days you don’t have classes. 

 Дээд зэрэглэлийн лоунж

ШҮнэр

 Өдрийн 10$

Агуулга

 Та лоунж хэсэгт бие даан суралцах боломжтой ба үнэгүй кофе, уух зүйлс багтсан.

Зураг
plan price

* If you need, you can use the premium lounge even on days without classes. There isn’t a charge for the days you don’t have classes. 

Үнэ болон Хичээлийн хөтөлбөр

Хичээлийн үнэ

Нэгж хичээлийн үнэ

 Хичээлийн цаг

 0-30 хичээл

 31-60 хичээл

 61-90 хичээл

 91 хичээл ~

 Нэг хичээлийн үнэ

$ 15

$ 13

$ 11

$ 9

[Тэмдэглэл]
* 1 ESL хичээл 50 минут байна.
* Суралцах хугацааг хязгаарлахгүй бөгөөд хамгийн богино хугацаанд суралцах хугацаа нь 1 хоног байж болно.
* Та хүссэн өдрөө хичээлээ эхлүүлж болно.
* Сургууль дээрээ хичээлээ аваад гадаа байранд амьдрах боломжтой.

Хичээлийн төлөвлөгөө(Хоол, дотуур байргүй)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 3 удаагийн хичээл

 $45 (3 цаг )

$ 90   (6 цаг)

$ 135   (9 цаг)

$ 180   (12 цаг)

$ 225   (15 цаг)

$ 450   (30 цаг)

$ 585   (45 цаг)

$ 780   (60 цаг)

$ 825   (75 цаг)

$ 990   (90 цаг)

$ 945   (105 цаг)

$ 1,080   (120 цаг)

$ 1,620   (180 цаг)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 6 удаагийн хичээл

$ 90  (6 цаг)

$ 180   (12 цаг)

$ 270   (18 цаг)

$ 360   (24 цаг)

$ 450   (30 цаг)

$ 780   (60 цаг)

$ 990   (90 цаг)

$ 1,080   (120 цаг)

$ 1,350   (150 цаг)

$ 1,620   (180 цаг)

$ 1,890   (210 цаг)

$ 2,160   (240 цаг)

$ 3,240   (360 цаг)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 8 удаагийн хичээл

$ 120    (8 цаг)

$ 240   (16 цаг)

$ 360   (24 цаг)

$ 416   (32 цаг)

$ 520   (40 цаг)

$ 880   (80 цаг)

$ 1,080   (120 цаг)

$ 1,440   (160 цаг)

$ 1,800   (200 цаг)

$ 2,160   (240 цаг)

$ 2,520   (280 цаг)

$ 2,880   (320 цаг)

$ 4,320   (480 цаг)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5 өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 3 удаагийн хичээл

 $45 (3 хичээл)

$ 90   (6 хичээл)

$ 135  (9 хичээл)

$ 180   (12 хичээл)

$ 225   (15 хичээл)

$ 450   (30 хичээл)

$ 585   (45 хичээл)

$ 780   (60 хичээл)

$ 825   (75 хичээл)

$ 990   (90 хичээл)

$ 945   (105 хичээл)

$ 1,080   (120 хичээл)

$ 1,620   (180 хичээл)

Өдрийн 6 удаагийн хичээл

$ 90  (6 хичээл)

$ 180   (12 хичээл)

$ 270   (18 хичээл)

$ 360   (24 хичээл)

$ 450   (30 хичээл)

$ 780   (60 хичээл)

$ 990   (90 хичээл)

$ 1,080   (120 хичээл)

$ 1,350   (150 хичээл)

$ 1,620   (180 хичээл)

$ 1,890   (210 хичээл)

$ 2,160   (240 хичээл)

$ 3,240   (360 хичээл)

Өдрийн 8 удаагийн хичээл

$ 120    (8 хичээл)

$ 240   (16 хичээл)

$ 360   (24 хичээл)

$ 416   (32 хичээл)

$ 520   (40 хичээл)

$ 880   (80 хичээл)

$ 1,080   (120 хичээл)

$ 1,440   (160 хичээл)

$ 1,800   (200 хичээл)

$ 2,160   (240 хичээл)

$ 2,520   (280 хичээл)

$ 2,880   (320 хичээл)

$ 4,320   (480 хичээл)

Сургуулиийн дотуур байр / Хоол

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5 өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 3 удаагийн хичээл

$ 55    (3 хичээл)

$ 125   (6 хичээл)

$ 195   (9 хичээл)

$ 265   (12 хичээл)

$ 335   (15 хичээл)

$ 735   (30 цаг)

$ 1,045   (45 цаг)

$ 1,415   (60 цаг)

$ 1,635   (75 цаг)

$ 1,975   (90 цаг)

$ 2,105   (105 цаг)

$ 2,415   (120 цаг)

$ 3,655   (180 цаг)

Өдрийн 6 удаагийн хичээл

$ 100    (6 цаг)

$ 215   (12 цаг)

$ 330   (18 цаг)

$ 445   (24 цаг)

$ 560   (30 цаг)

$ 1,065   (60 цаг)

$ 1,450   (90 цаг)

$ 1,715   (120 цаг)

$ 2,160   (150 цаг)

$ 2,605   (180 цаг)

$ 3,050   (210 цаг)

$ 3,495   (240 цаг)

$ 5,275   (360 цаг)

Өдрийн 8 удаагийн хичээл

$ 130    (8 цаг)

$ 275   (16 цаг)

$ 420   (24 цаг)

$ 500   (32 цаг)

$ 630   (40 цаг)

$ 1,165   (80 цаг)

$ 1,540   (120 цаг)

$ 2,075   (160 цаг)

$ 2,610   (200 цаг)

$ 3,145   (240 цаг)

$ 3,680   (280 цаг)

$ 4,215  (320 цаг)

$ 6,355   (480 цаг)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5 өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 3 удаагийн хичээл

$ 55    (3 цаг)

$ 135   (6 цаг)

$ 195   (9 цаг)

$ 295   (12 цаг)

$ 335   (15 цаг)

$ 735   (30 цаг)

$ 1,045   (45 цаг)

$ 1,415   (60 цаг)

$ 1,635   (75 цаг)

$ 1,975   (90 цаг)

$ 2,105   (105 цаг)

$ 2,415   (120 цаг)

$ 3,655   (180 цаг)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5 өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 6 удаагийн хичээл

$ 100    (6 цаг)

$ 215   (12 цаг)

$ 330   (18 цаг)

$ 445   (24 цаг)

$ 560   (30 цаг)

$ 1,065   (60 цаг)

$ 1,450   (90 цаг)

$ 1,715   (120 цаг)

$ 2,160   (150 цаг)

$ 2,605   (180 цаг)

$ 3,050   (210 цаг)

$ 3,495   (240 цаг)

$ 5,275   (360 цаг)

Суралцах хугацаа

 1 өдөр

 2 өдөр

3 өдөр

4 өдөр

1 долоон хоног (5 өдөр)

2 долоон хоног

3 долоон хоног

4 долоон хоног

5 долоон хоног

6 долоон хоног

7 долоон хоног

8 долоон хоног

12 долоон хоног

Өдрийн 8 удаагийн хичээл

$ 130    (8 цаг)

$ 275   (16 цаг)

$ 420   (24 цаг)

$ 500   (32 цаг)

$ 630   (40 цаг)

$ 1,165   (80 цаг)

$ 1,540   (120 цаг)

$ 2,075   (160 цаг)

$ 2,610   (200 цаг)

$ 3,145   (240 цаг)

$ 3,680   (280 цаг)

$ 4,215   (320 цаг)

$ 6,355   (480 цаг)

Дээрх үнийн жагсаалтаас бусад төлөвлөгөөний хувьд гадаадад суралцах зардлын системийг ашиглаж тооцно уу. Түүнчлэн амралтын өрөө, хувийн өрөөний ашиглалт зэрэг зардлыг уг системээр тооцож болно.

Дээрх зардлаас гадна шаардлагатай бусад зардал.

Шаардлагатай төлбөр

 Бүртгэлийн хураамж: 150$

Филиппины баярын өдрүүдэд хичээллэх төлбөр

 Баярын өдрийн төлбөр: 35$

Сэбү дэхь төлбөр (Песо)

SSP: 6,840 песо
 
Виз сунгалт: 3840 песо/сар
Энэ төлбөр засгийн газрын шийдвэрээс хамаарч өөрчлөгдөж болно.
 
I-Card төлбөр: 3,200 песо (59 өдрөөс дээш амьдрах тохиолдолд)
 
Үнэмлэхний төлбөр: 200 песо
Цахилгааны төлбөр: 100 песо/ өдөрт
Ном: 1000-2000 песо

 Ном худалдаж авах нь зайлшгүй биш ба та өөрийн хүсэлтээр авч болно
SSP: Филиппины засгийн газраас олгодог суралцах тусгай зөвшөөрөл юм.
I-Card (Alien Certificate of Registration Identity Card): Филиппинд 60 болон түүнээс олон хоног оршин суух гадаадын иргэдэд олгодог бүртгэлийн карт юм.

Хичээлийн хөтөлбөр

Basic English
 Basic English харилцан яриа

Callan Method
 Каллан аргачилал

R.E.M.S.
 R.E.M.S. аргачилал

Topic Conversation
Topic English conversation

Daily English
Everyday English conversation

SDGs Topic SDGs
SDGs Topic English Conversation

Vocabulary
 Үгийн сан

News
News English conversation

Smart Kids
Children’s
smart kids

Time to Talk
Children’s
Time to Talk

* Нэг хичээлийн хөтөлбөрөө гүнзгийрүүлэн судлахыг хүсвэл өдөрт 2 цагийг тухайн хөтөлбөрт зарцуулахад хангалттай.
Дээрх хичээлийн хөтөлбөрүүд нь бүртгэл хийгдсэний дараа автоматаар гарч ирнэ.
Та сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалтыг ашиглан сурахыг хүссэн сурах бичгээ ашиглаж болно.

Суралцах зардлаа өөрөө тооцох

 Та өөрийн сургалтын нийт зардлаа системийн тусламжтайгаар өөрөө тооцох боломжтой.

Scroll to Top