QQEnglish Англи хэлний сургууль

1200+

QQEnglish
Багш

Бид бол QQEnglish-ийнхэн

Англи хэлийг зөвхөн чанартай багш нартай суралцацгаая!

Teachers

3-Stage Screening Process

Манай бүх багш нар ажилд орохоосоо өмнө Их Британи, болон АНУ-ын хүний нөөцийн баг, сургагч багш, англи хэлний зөвлөхүүд гэх 3-н үе шат дамжин тэнцсэн байгаа.

Teachers

2-5 сарын эрчимжүүлсэн сургалт

Манай багш нар бүрэн мэдлэгээр хангагдсан, англи хэлний нарийн 2-5 сарын хугацаатай эрчимжүүлсэн сургалтанд хамрагддаг.

Teachers

Чанартай сургалтын баталгаа

QQEnglish багш нар сургалтын хөтөлбөрийн талаархи чанартай боловсролоор хангагдсан бөгөөд энэ нь академик, бизнес, англи хэлний бүх хичээлийг заах чадвартай багш нар гэсэн үг.

Teachers

Чанарын шалгалт

Багш нарын ур чадварын түвшинг дэлхийн түвшинд байлгаж, чанартай сургалтын туршлага олж авахын тулд сар бүр шалгагддаг.

Teachers

Өдөр тутмын хяналт

QQEnglish-ийн багш нарыг сурагчдынхаа асуудлыг шийдвэрлэхэд зохих заавар, хяналт авч байгаа эсэхийг хянахын тулд удирдагч, менежерүүд нь өдөр бүр хянаж байдаг.

Scroll to Top