QQEnglish Англи хэлний сургууль

Сургуулийн мэдээлэл

QQEnglish бол хамгийн том англи хэлний сургууль бөгөөд англи хэлээр ярьдаг болохоос гадна сэтгэхүйг өөрчилдөг.

Манай сургалтын хөтөлбөр дэлхийн чанарт нийцсэн
өндөр чанартай.

Англи хэлний ерөнхий чадварыг дээшлүүлэхийн тулд унших, бичих, ярих, сонсох гэсэн 4 чадвараа сайжруулах хэрэгтэй ба бид үүнд тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг санал болгодог.

Нэмж дурдахад бид чанарын шаардлагад нийцсэн сурах бичгийг ашиглан сургалтаа явуулдаг.

Каллан арга

50 жилийн турш Лондонгийн КАЛЛАН аргыг дэлхий даяар хэрэглэж ирсэн. QQEnglish нь КАЛЛАН аргыг ашиглан заах эрх бүхий сургууль юм. Энэ арга нь таныг англиар сэтгэн чөлөөтэй хариулахад туслана.

Анхан шатнаас ахисан шатны суралцагч

CALLAN method 1~12

Оюутан бүр 1-р шатнаас эхлэх ёстой

Үндсэн англи хэл

Ганцаарчилсан хичээлд зориулж боловсруулсан.

Ялангуяа анхан болон дунд шатны суралцагч нарт зориулсан.

Анхан шатны суралцагч

QQE Basics 1~3

Үүнийг зөвхөн англи хэл дээр бичсэн боловч тайлбарыг ойлгоход хялбар

Дунд шатны суралцагч

QQE Basics 4~5

Англи хэлний сонсгол сайжрахаас гадна үндсэн чадваруудаа сайжруулах болно.

Унших чадвар

Анхан шатнаас ахисан шатны суралцагч

Comprehension for Reading Strategies

5 түвшинд үндэслэн таны унших болон бичих чадвар сайжирна. 12 бүлэгтэй ба эхийг хэрхэн хураангуйлан нэгтгэн ойлгох тухай сурна.

Ярих чадвар

Энэхүү хөтөлбөр нь англи хэлний өдөр тутмын яриаг сурахад зориулагдсан болно. Бид ихэнх хувийг нь сонсоод ойлгодог боловч сайн хариу өгч чаддаггүй эсвэл ярихаас эргэлздэг хүмүүст энэхүү хөтөлбөрийг санал болгож байна.

Та багш нартайгаа хамт дадлага хийн үндсэн дүрэм, үгсийн сан болон хэллэгийг сурна.

Анхан шатны суралцагч

Welcome Aboard

Аяллын нөхцөл байдалд үндэслэн англи хэл сурах сургалтын хөтөлбөр юм.

Дунд шатны суралцагч

Daily English

Та өдөр тутмын яриандаа ашиглаж болох хэлцүүд сурна.

Ахисан шатны суралцагч

Topic Idiom

Олон төрлийн сэдэвт тулгуурлан таны англи хэлийг сайжруулах болно

Сонсох чадвар

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь өдөр тутмын яриа, дэлхийн мэдээ гэх мэт олон сэдвийг ашиглан сонсох чадвараа дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Ресторанд хийсэн яриа, бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга, бизнесийн яриа зэрэг багтсан тул TOEIC-д бэлдэж буй хүмүүст маш хэрэгтэй. Мөн үгсийн санг сайжруулах боломжтой.

Та дахин дахин давтан хийх замаар сонсох чадвараа сайжруулах болно.

Анхан шатнаас ахисан шатны суралцагч

Internet Class

Та шинэчлэгдсэн интернет сэдвийг анхан шатнаас эхлэн ахисан шат хүртэл сурах боломжтой.

Дуудлага

Энэ нь таны англи хэлний дуудлагыг сайжруулахад чиглэгдсэн.

Анхан шатнаас эхлэн ахисан шатны суралцагчид үзэх боломжтой. Түргэн хэллэгийн тусламжтайгаар та дуудахад хэцүү үгсийг амар дуудаж сурна.

Анхан шатнаас ахисан шатны суралцагч

Speech Improvement

Энэ нь таны англи хэлний дуудлагыг сайжруулахад чиглэгдсэн.

Сэдвийн ярилцлага

Тодорхой сэдвүүд дээр үндэслэн багштай ярилцах замаар англи хэлний харилцан яриаг сайжруулах сургалтын хөтөлбөр юм.Сэдвүүд нь өдөр тутмын байдлаас бизнесийн мэдээ гэх мэт олон янзын сэдвийг багтаасан тул анхан суралцагчид болон ахисан түвшний оюутнуудад тохиромжтой.

Анхан шатны суралцагч

Topic Conversation

Энэхүү сурах бичиг нь зураг ашиглан харилцан ярианы чадварыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан болно.

Дунд шатны суралцагч

Advanced Topic Conversation

Энэхүү сурах бичиг нь хайр ба мөрөөдөл гэх мэт хийсвэр сэдвүүд дээр суурилсан бодлын илэрхийлэлийг сайжруулахад зориулагдсан юм.

Ахисан шатны суралцагч

Topic for discussion

Энэхүү сурах бичиг нь эрүүл мэнд, технологи гэх мэт сэдвүүд дээр үндэслэн хэлэлцүүлгийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан болно.

Эдгээр TOEIC сурах бичгийг TOEIC-ийн болон англи хэлний мэргэжилтэн Йошито Миёосава боловсруулсан. Багш нар маань TOEIC-д зориулсан тусгай сургалтанд хамрагдсан.

Анхан шатны суралцагч

QQTOEIC Summer&Autumn

Жинхэнэ TOEIC тест өгөхөд бэлдэн асуултуудад хариулах.

Дунд шатны суралцагч

QQ TOEIC 40days

Жинхэнэ TOEIC тест өгөхөд бэлдэн асуултуудад хариулах.

Ахисан шатны суралцагч

QQ TOEIC 40days

Та стратеги сурч, TOEIC-ийн бодит асуултанд хэрхэн хариулах талаар зөвлөгөө авах боломжтой.

IELTS

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь IELTS ярианы чадвараа дээшлүүлэхэд зориулагдсан болно. Үүнийг IELTS, хэл шинжлэлийн мэргэжилтэн Жэймс боловсруулсан ба багш нар тусгай сургалтанд хамрагдсан.

Анхан шатнаас ахисан шатны суралцагч

IELTS

IELTS шалгалтанд бэлдэхийн тулд IELTS-ийн ярианы хэсэг тус бүр дээр дадлага хийнэ. Дахин дахин давтан хийснээр та зохих, тодорхой хариу өгөх боломжтой болно.

Анхан шатныхны хувьд Англи хэлний үндэсээ ойлгох нь чухал
Дунд болон ахисан түвшнийхэн бизнесийн сургалтын хөтөлбөрөөр суралцах боломжтой.

Анхан шатны суралцагч

Business English 4

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь имэйл болон утсанд хариулах танилцуулга хийх гэх мэт нөхцөл байдалд тулгуурлан бизнесийн үгсийн сангаа сайжруулах зорилготой юм. Та уулзалт, илтгэлд ашиглах хэлц үг болон бизнесийн харилцаанд шаардлагатай ур чадварыг сурч авах боломжтой.

Дунд шатны суралцагч

Business English 5〜6

Энэхүү хөтөлбөр нь бизнесийн орчинд ашиглах үгсийн сан, дүрмийн мэдлэгийг сайжруулах болно.

Global Business

Глобал бизнесийн орчинд ашиглах ярианы чадвараа сайжруулах сургалтын хөтөлбөр юм.

Ахисан шатны суралцагч

Business English 7

Таны англи хэлээр илтгэл тавих ур чадварыг сайжруулах сургалтын хөтөлбөр юм.

Global Business

Глобал бизнесийн орчинд ашиглах ярианы чадвараа сайжруулах сургалтын хөтөлбөр юм.

News

Та сонгосон мэдээний өгүүлэл дээр үндэслэн хэлэлцүүлэг хийн, дуудлагаа шалгах замаар үгсийн сан, илэрхийлэх чадвараа сайжруулна. Та ярианы чадвараа ахисан түвшний үгс ашиглан сайжруулж чадна.

Дунд болон түүнээс дээш түвшинд санал болгож байна.

Дунд шатны суралцагч

Beginner News

Та сонсох чадвараа дээшлүүлж, олон төрлийн үгс, үг хэллэг сурах боломжтой.

Ахисан шатны суралцагч

News Alert

Та олон улсын мэдээгээр дамжуулан ярианы чадвараа сайжруулах боломжтой.

Travel English

Аяллын бэлтгэлд зориулсан сургалтын хөтөлбөр юм.

Анхан шатнаас ахисан шатны суралцагч

Travel English

Тээврийн хэрэгсэл, зоогийн газар, зочид буудал, нисэх онгоцны буудал гэх мэт олон нөхцөл байдалд ашиглах үгс болон үг хэллэг сурах боломжтой.
Scroll to Top