หลักสูตรภาษาสำหรับผู้ใหญ่

Asset 6

เกี่ยวกับเรา

Asset 5

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

หลักสูตรและเอกสารประกอบรายวิชา

หลักสูตรสำหรับเด็ก

Asset 9

ตารางระดับภาษาอังกฤษ

หลักสูตรคุณภาพระดับโลกที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนแบบตัวต่อตัว

ที่ QQ English เราขอมอบหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และระดับภาษาที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและระดับภาษาที่แนะนำของแต่ละหลักสูตรที่ออกแบบมาให้สำหรับวัยเรียนและวัยทำงาน ทั้งยังสามารถตรวจสอบหนังสือประกอบการเรียนของเราได้ผ่านทาง หนังสือประกอบการเรียน โปรดใช้ข้อมูลที่เรามอบให้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกหลักสูตรว่าหลักสูตร ”ใช่” สำหรับคุณที่สุด

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน

CALLAN Method

ระดับ 2〜10

ใช้เวลาเพียง ¼ จากทั้งหมดเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

Callan Method ถูกใช้โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษจากทั่วโลก เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถผ่านการวัดระดับภาษาอย่าง Cambridge English Proficiency Test หรือ PET โดยใช้เวลาเพียงแค่ ¼ เท่านั้นเมื่อเทียบกับการเรียนในรูปแบบอื่น
นักเรียนสามารถตอบโต้ได้ไว้ขึ้น ผ่านชุดคำถามที่จะถูกถามโดยครูผู้สอนในสภาวะแวดล้อมของบทสนทนาที่ค่อนข้างเร็ว นี่ถือเป็นหลักสูตรลำดับ 1 ของ QQ English ซึ่งช่วยให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะการฟังและการพูดได้เป็นอย่างดี และ QQ English ได้รับการรับรองจากองค์กร Callan ในลอนดอนแล้ว

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ดี
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

R.E.M.S

ระดับ 2〜9

การพัฒนาการตอบโต้ภาษาอังกฤษผ่านการตอบโต้เร็วและการทำซ้ำ

R.E.M.S เป็นหลักสูตรแบบดั้งเดิมที่มีแนวทางเฉพาะเจาะจงและระมัดระวังในเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์และการออกเสียงซ้ำให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมตามลำดับความยาก โดยมีการกำหนดให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝนแค่การพูดซ้ำในสิ่งที่ครูพูดเท่านั้น แต่ยังต้องควบคุมภาษา การออกเสียงของตนเองและตอบคำถามให้ถูกต้องอีกด้วย 

R.E.M.S จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองต่อภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาเรื่องโครงสร้างประโยคหรือการแต่งประโยคในภาษาอังกฤษ

Basic English

ระดับ 1〜7

เพื่อพัฒนาพื้นฐานและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง

“Basic English” เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรดั้งเดิมอย่าง QQE Basic รวมเอาวิธีการแบบ “task-based approach” หรือ การจัดการการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นปฏิบัติ ที่จะส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ไปพร้อม ๆ กันทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถจะสนุกไปกันมันได้ แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน
 • ผู้ที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นยาก

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด

Daily English

ระดับ 3〜5

เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่การใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษ ผ่านแบบฝึกหัดที่จะใช้วลีสำคัญรวมไปถึงการสร้างประโยคผ่านการแทนที่คำเหล่านั้นด้วยความคิดเห็นของตัวคุณเอง ในหลักสูตรนี้มีบทเรียนที่รองรับความแตกต่างของระดับภาษา สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสามารถที่จะเรียนบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้
แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

Topic Conversation

ระดับ 2〜7

พัฒนาทักษะการสนทนาผ่านหัวข้อที่หลากหลาย

Topic Conversation นั้นถือเป็นบทเรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นลำดับ 2 ของ QQ English ที่นักเรียนจะสามารถฝึกฝนการสนทนาผ่านความคิดเห็นของตนเอง พร้อม ๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และโครงสร้างประโยคที่สำคัญผ่านการอธิบายรูปภาพ และแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีบทเรียนที่รองรับให้กับผู้ที่อยู่ในระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูง ถือว่าค่อนข้างกว้างพอที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่ไปทักษะการพูดเป็นหลัก ทำให้จึงจะเห็นผลก็ต่อเมื่อคุณได้เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรอื่น ๆ ด้วย
แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการขยายขอบเขตของบทสนทนา
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการแลกเปลี่ยนความเห็น

SDG Topics

ระดับ 5〜7

พัฒนาศักยภาพการคิดผ่านภาษาอังกฤษด้วยประเด็นทางสังคม

ในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวข้อหลัก (Sustainable Development Goals) โดยจะประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่สามารถเสริมสร้างความสามารถในการอธิบานภาพ อธิบายภาระงาน รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับภาระงานนนั้น โดยหลังจากจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถที่จะอธิบายหัวข้อ SDGs ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการพูดของตนเองในหัวข้อ SDGs หรือประเด็นปัญหาทางสังคมด้วยภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นในหัวข้อและประเด็นทางสังคม
หลักสูตร SDG Topic ของ QQEnglish

News Alert

ระดับ 5〜9

เป็นหลักสูตรระดับกลางถึงระดับสูงที่ครอบคลุมเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านต่าง ๆ

เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าวนานาประเทศจะถูกใช้เป็นเนื้อหาสำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ ในบทเรียนนักเรียนได้จะอ่านเนื้อหาบทความ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ และแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความนั้น ๆ กับครูผู้สอน มีคำศัพท์ยากบางคำสำหรับนักเรียนในระดับกลางและระดับสูงที่จะได้เรียนรู้ ไม่เพียงที่จะได้เรียนรู้คำศัพท์แต่ยังรวมไปถึงทักษะการแสดงออกและการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่อยู่ในระดับกลางหรือระดับสูง
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข่าวสารจากนานาประเทศ
หลักสูตร New Alert ของ QQEnglish

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานหรือภาคธุรกิจ

Business English

ระดับ 5〜9

เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน

พัฒนาภาษาอังกฤษพื้นที่ฐานที่จำเป็นต้องใช้ในที่ทำงานหรือภาคธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนสำนวนภาษาอังกฤษ และคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในภาคธุรกิจ ผ่านการมีส่วนรวมอย่างบทบาทสมมุติและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะจำจองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานจริง เช่น การเขียนอีเมลและการรับโทรศัพท์ โดยจะใช้เรื่องราวของ Kenzo พนักงานใหม่ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าที่ปรึกษา หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้บทสนทนาในที่ทำงานและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยความรู้สึกที่เหมือนใช้งานจริง

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนการแสดงออกผ่านภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือภาคธุรกิจ

Global Business Skill

ระดับ 5〜9

ศึกษาการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจกับบุคคลที่มาจากหลากหลายสัญชาติและวัฒนธรรม

หลักสูตรนี้จะมีความเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจที่มากขึ้น จะมีระดับที่สูงและยากกว่าหลักสูตร Business English ของทาง QQ English นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเครือข่ายกับผู้คนและองค์กรจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การเจรจาต่อรอง การโทรออกหรือการรับสายโทรศัพท์ การนำเสนองาน การจัดการการประชุมและการอภิปราย หลักสูตรนี้จะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจแต่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ของตัวคุณเอง

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนการแสดงออกผ่านภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือภาคธุรกิจ
หลักสูตร Global Business Skill ของ QQEnglish

Callan Method Business

ระดับ 5〜9

เรียนภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจโดยใช้ Callan Method

Callan Method ถูกใช้โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษจากทั่วโลก Callan Method เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถผ่านการวัดระกับภาษาอย่าง Cambridge English Proficiency Test หรือ PET โดยใช้เวลาเพียงแค่ ¼ เท่านั้นเมื่อเทียบกับการเรียนในรูปแบบอื่น Callan Method Business ใช้วิธีการสอนและระเบียบวิธีเดียวกันกับ Callan Method ในหลักสูตรปกติ แต่ครูผู้สอนจะใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและภาคธุรกิจ (ประมาณ 700 คำ) กริยาวลีและสำนวนที่ถูกใช้บ่อยในสถานการณ์ในที่ทำงานและภาคธุรกิจ วิธีการเขียนจดหมาย/รายงานสำหรับการทำงานและภาคธุรกิจ สำหรับหลักสูตรนี้แนะนำให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร Callan Method ใน Stage 8

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจโดยใช้ Callan Method
 • ผู้ที่ต้องการเรียนการแสดงออกผ่านภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือภาคธุรกิจในขั้นที่สูงขึ้น
หลักสูตร Callan Business ที่มีที่ QQEnglish

สำหรับบุคคลที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

TOEIC การฟังและการอ่าน สำหรับ 40 วัน 50 นาทีแบบเข้มข้น

* บทเรียน 50 นาที
* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 4〜7

มุ่งเน้นคะแนนที่สูงขึ้น และเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC®L&R TEST

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยครูผู้สอนที่มีคะแนน TOEIC L&R เต็ม โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายหลังจากเรียนให้มีคะแนนมากกว่า 720 หรือคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 คะแนน นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมกับการบริหารเวลาโดยคำนึงถึงข้อสอบจริง ในขณะเดียวกันยังเสริมสร้างทักษะการพูดผ่านบทเรียนทั้งหมดที่มี ในแต่ละบทเรียน 50 นาที จะถูกใช้ไปกับการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและทักษะการอ่าน ทักษะละ 25 นาที
แนะนำสำหรับ

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเพิ่มของคะแนนการสอบ TOEIC® L&R TEST
หลักสูตร TOEIC L&R ของ QQEnglish

TOEIC Speaking

* บทเรียน 50 นาที
* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 4〜7

มุ่งเน้นคะแนนที่สูงขึ้น และเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC® Speaking

นักเรียนจะได้รับคำถามที่ครอบคลุมสำหรับการสอบ TOEIC Speaking และเรียนรู้เทคนิคการพูดและการตอบคำถาม ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการพูดของพวกเขา นักเรียนจะได้ใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดที่อ้างอิงมาจากรูปแบบคำถามของ TOEIC และเตรียมตัวเพื่อทดสอบกับครูผู้สอน ในบทเรียน 6 คาบสุดท้ายจะมีการทดสอบจำลองเพื่อจำลองสถานการณ์การสอบจริง

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเพิ่มของคะแนนการสอบ TOEIC® Speaking TEST 
หลักสูตร TOEIC Speaking ของ QQEnglish

TOEIC Vocabulary Builder

* บทเรียน 50 นาที
* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 5〜10

ศึกษาและเรียนรู้คำศัพท์ที่พบได้บ่อยจากการสอบ TOEIC®

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนคำศัพท์ที่ถูกเลือกมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป้าหมายในการทำคะแนนการสอบ TOEICให้สูงขึ้น บทเรียนจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้คำศัพท์ และหลังจากนั้นจะเริ่มใช้คำศัพท์เหล่านั้นในการสนทนากับครูผู้สอน ในการสอนรูปแบบนี้ จะทำให้สามารถจดจำคำศัพท์และสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเพิ่มคะแนนการสอบ TOEIC® Speaking TEST
หลักสูตร TOEIC Vocabulary Builder ของ QQEnglish

IELTS™Speaking

* บทเรียน 50 นาที
* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 4〜10

เพิ่มช่วยเพิ่มคะแนน IELTS™

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มคะแนนการสอบพูดในการสอบ IELTS มีมากกว่า 40 บทเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จะทำการสอบ IELTS ครั้งแรกและนักเรียนที่ต้องการพัฒนาการคะแนนจากการสอบจริงในระยะสั้น หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการสอบปฏิบัติในรูปแบบของการสอบจริง พร้อมกับได้รับข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนหลังจากการสอบปฏิบัติทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมาสามารถตรวจสอบผลการฝึกและการเตรียมตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงคะแนนก่อนการสอบ

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเพิ่มคะแนนการสอบ IELTS Speaking TEST

อื่น ๆ

Wonder Words

ระดับ 3〜8

เรียนรู้คำศัพท์ที่ยากจะได้พบในหลักสูตรอื่น ๆ

Wonder Words เป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย 20 บทเรียนที่ครูผู้สอนจะสอนคำศัพท์ที่มาจากหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ปาร์ตี้ การเดินทาง การตั้งแคมป์ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ไม่มีค่อยได้เห็นในบทเรียนทั่วไป หลักสูตรนี้จะแนะนำสำหรับการเรียนร่วมกับหลักสูตรหลักอย่าง Callan Method และ/หรือ Topic Conversation

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการเรียนคำศัพท์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
 • ผู้ที่ต้องการค้นคว้าภาษาอังกฤษและสนุกไปกับการเรียนรู้รากศัพท์
หลักสูตร Wonder Words ของ QQEnglish

Level Check

ระดับ 3〜10

เพื่อวัดระดับภาษาในปัจจุบันและใช้สำหรับการวางแผนการเรียน

สำหรับการวัดระดับภาษานั้นจะถูกวัดระดับหรือประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อที่จะสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนหรือปัญหาใด ๆ ที่ต้องการแก้ไข ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อวางแผนการศึกษา หลักสูตรและวิชาเรียนในอนาคตโดยอ้างอิงจากระดับภาษาของนักเรียน

แนะนำสำหรับ:
 • ผู้ที่ต้องการทราบหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการค้นหาแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
การทดสอบระดับภาษาก่อนเรียนทุกหลักสูตรของ QQEnglish