Филиппиний амралтын жагсаалт

2024 онд сургууль хаах хуваарьт өдрүүд

菲律賓國定假日一覽表

【Тэмдэглэнэ үү】

* Хэрэв та дээрх өдрүүдэд хичээл авахыг хүсвэл бид амралтын төлбөр болгон 35 доллар авна.
* Филиппиний амралтын өдрүүд гэнэт өөрчлөгдөж болно.

QQEnglish Баярын видеонууд