แผนการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

QQEnglish Study Plan / Price

In order to have an English-brain, you can choose what suits you in accordance with your target and schedule.

แผนการเรียน/ราคา

 QQEnglish มีแผนการเรียนที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถเลือกตามเป้าหมายและตารางเรียนตามที่ต้องการ
รวมถึงระยะเวลาของโปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลังจากดูข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว คุณสามารถสร้างโปรแกรมจำลองของคุณเอง
เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว ทำไมไม่ลองสมัครดูละ? หรือติดต่อสอบถามเรา!

Breakdown of the price

 แผนการศึกษา + หอพัก + ตัวเลือก (อาหาร ห้องนั่งเล่น/ห้องอ่านหนังสือส่วนตัว) = ราคาโปรแกรมของคุณ
2. ทางเลือกที่ 1
(ที่พัก อาหาร ฯลฯ)
3. ทางเลือกที่ 2
(ห้องรับรอง / ห้องส่วนตัว)

1. จำนวนบทเรียน

 * หนึ่งบทเรียนคิดเป็น 50 นาที = 1 ชั่วโมง ซึ่งมีช่วงพัก 10 นาทีระหว่างสองบทเรียน
นอกจากนี้การจองบทเรียนจะถูกจองด้วยคะแนนพ้อยท์ของนักเรียน

แผนการเรียน
จำนวนบทเรียนต่อวันและระยะเวลาเรียนต่างประเทศ
แนะนำสำหรับ
3 บทเรียน/วัน
เรียนตัวต่อตัว 3 ชั่วโมง
1 วัน ~
・ ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในราคาที่ถูกลง
・ ผู้ที่ต้องการทำงานต่อขณะเรียนต่างประเทศ
6 บทเรียน / วัน
*ที่แนะนำ*
เรียนตัวต่อตัว 6 ชั่วโมง
1 วัน ~
・ ผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษและการสำรวจเซบู
8 บทเรียน / วัน
เรียนตัวต่อตัว 8 ชั่วโมง
1 วัน ~
・ ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในช่วงเวลาสั้น ๆ

3 บทเรียน/วัน

จำนวนบทเรียนต่อวันและระยะเวลาเรียนต่างประเทศ

 เรียนตัวต่อตัว 3 ชั่วโมง
1 วัน ~

แนะนำสำหรับ

 ・ ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในราคาที่ถูกลง
・ ผู้ที่ต้องการทำงานต่อขณะเรียนต่างประเทศ

6 บทเรียน / วัน
*ที่แนะนำ*
จำนวนบทเรียนต่อวันและระยะเวลาเรียนต่างประเทศ

เรียนตัวต่อตัว 6 ชั่วโมง
1 วัน ~

แนะนำสำหรับ

・ ผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษและการสำรวจเซบู

8 lessons / day
จำนวนบทเรียนต่อวันและระยะเวลาเรียนต่างประเทศ

เรียนตัวต่อตัว 8 ชั่วโมง
1 วัน ~

แนะนำสำหรับ

・ ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในช่วงเวลาสั้น ๆ

plan price

คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษที่เซบูกี่วันก็ได้ ซึ่งได้ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป และคุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวัน

 เราได้ทำการเปลี่ยนแผนการเรียนเดิมที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ โดยแผนการเรียนใหม่ยอมให้คุณสามารถเรียน
ในระยะเวลาขั้นต่ำ 1 วันได้ นอกจากนี้วันที่ลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาได้เปลี่ยนจากกำหนดการก่อนหน้า
(วันจันทร์และวันศุกร์) เป็นวันใดก็ได้ในสัปดาห์ที่เปิดให้ลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษา

Study english abroad in Cebu QQEnglish

2. ทางเลือกที่ 1 (ที่พัก อาหาร ฯลฯ)

ตัวเลือก
ราคา
เนื้อหา
หอพักนักเรียน
(หอพัก IT park )

 $15 x จำนวนวันที่พัก

 หอพักอยู่ในอาคารเรียน หากไม่ประสงค์พักสามารถจองโรงแรมหรือคอนโดภายนอกได้

อาหาร (3 มื้อต่อวัน)

 $ 10 x จำนวนวันที่พัก

 บริหารอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 มื้อต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ในโรงอาหารภายในแคมปัส
 
* ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เข้าพักและอาจมีการจัดข้าวกล่องอาหารกลางวัน

บริการรับส่งสนามบิน

$ 30

 เราจะไปรับคุณที่สนามบินเซบูแมคตันเมื่อเดินทางมาถึง หากคุณไม่ประสงค์
สามารถเรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางมายังแคมปัสได้

 * จำนวนวัน (มื้ออาหาร) รวมวันที่ไม่มีบทเรียน วันเข้าเรียน และวันที่สำเร็จการศึกษา
สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันก่อนเข้าเรียนจนถึงวันหลังสำเร็จการศึกษา
 
* ตัวเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้

ตัวเลือก
หอพักนักเรียน
(หอพัก IT park )
ราคา

$15 x จำนวนวันที่พัก

เนื้อหา

หอพักอยู่ในอาคารเรียน หากไม่ประสงค์พักสามารถจองโรงแรมหรือคอนโดภายนอกได้

ตัวเลือก
อาหาร (3 มื้อต่อวัน)
ราคา

 $ 10 x จำนวนวันที่พัก

เนื้อหา

บริหารอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 มื้อต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ในโรงอาหารภายในแคมปัส

* ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เข้าพักและอาจมีการจัดข้าวกล่องอาหารกลางวัน

ตัวเลือก
บริการรับส่งสนามบิน
ราคา

$ 30

เนื้อหา

เราจะไปรับคุณที่สนามบินเซบูแมคตันเมื่อเดินทางมาถึง หากคุณไม่ประสงค์
สามารถเรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางมายังแคมปัสได้

* จำนวนวัน (มื้ออาหาร) รวมวันที่ไม่มีบทเรียน วันเข้าเรียน และวันที่สำเร็จการศึกษา
สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันก่อนเข้าเรียนจนถึงวันหลังสำเร็จการศึกษา
 
* ตัวเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้

3. ทางเลือกที่ 2 (ห้องรับรอง / ห้องส่วนตัว)

ตัวเลือก
ราคา
เนื้อหา
แกลลอรี่

 ห้องรับรองระดับพรีเมียม

 $ 10 x วันเรียน

คุณสามารถพักผ่อนและทบทวนบทเรียนในห้องรับรองซึ่งมีกาแฟและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ฟรี

plan price

 ห้องส่วนตัว

 $ 50 x วันเรียน

 นอกจากการพักผ่อนและการทบทวนบทเรียนแล้ว คุณยังสามารถเรียนกับครูในห้องส่วนตัวได้อีกด้วย
และสามารถใช้ห้องรับร้องได้ฟรี รวมทั้งกาแฟและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ฟรี

※ กำลังเตรียมการ

 *คุณสามารถใช้ห้องรับรองพิเศษ/ห้องส่วนตัว แม้ในวันที่ไม่มีคลาสเรียน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่คุณไม่มีเรียน

 ห้องรับรองระดับพรีเมียม

ราคา

 $ 10 x วันเรียน

เนื้อหา

คุณสามารถพักผ่อนและทบทวนบทเรียนในห้องรับรองซึ่งมีกาแฟและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ฟรี

แกลลอรี่
plan price

ห้องส่วนตัว

ราคา

 $ 50 x วันเรียน

เนื้อหา

 นอกจากการพักผ่อนและการทบทวนบทเรียนแล้ว คุณยังสามารถเรียนกับครูในห้องส่วนตัวได้อีกด้วย
และสามารถใช้ห้องรับร้องได้ฟรี รวมทั้งกาแฟและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ฟรี

แกลลอรี่

※ กำลังเตรียมการ

*คุณสามารถใช้ห้องรับรองพิเศษ/ห้องส่วนตัว แม้ในวันที่ไม่มีคลาสเรียน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่คุณไม่มีเรียน

ราคาและหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมและหลักสูตร

ราคาต่อหน่วยบทเรียน

 ชั่วโมงเรียน

 0-30 ชั่วโมง

 31-60 ชั่วโมง

 61-90 ชั่วโมง

 91 ชั่วโมง ~

 ราคาต่อบทเรียน

$ 15

$ 13

$ 11

$ 9

[ ค่าเรียน]
*  1 บทเรียน ESL คำนวณเป็น 50 นาที = 1 ชั่วโมง
 ค่าใช้จ่ายของแต่ละบทเรียน QQ English พิจารณาจากจำนวนบทเรียนที่คุณเรียน

 หากคุณเข้าเรียนมากกว่าจำนวนคลาสที่กำหนด ราคาต่อหน่วยของแต่ละคลาสจะถูกลดราคา
และราคาที่ลดจะถูกนำไปใช้คิดในแต่ละคลาสที่เกินมา

  •  ตัวอย่าง: สำหรับ 4 สัปดาห์ (60 ชั่วโมง) 3 บทเรียน / วัน จะใช้ $ 13 ต่อบทเรียน ราคาคือ $ 13 x 60 ชั่วโมง

หอพักนักเรียน / ไม่มีอาหาร

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

3 บทเรียน / วัน

 $45 (3 ชั่วโมง)

$ 90  (6 ชั่วโมง)

$ 135  (9 ชั่วโมง)

$ 180  ( ชั่วโมง)

$ 225  (15 ชั่วโมง)

$ 450  (30 ชั่วโมง)

$ 585  (45 ชั่วโมง)

$ 780  (60 ชั่วโมง)

$ 825  (75 ชั่วโมง)

$ 990  (90 ชั่วโมง)

$ 945  (105 ชั่วโมง)

$ 1,080  (120 ชั่วโมง)

$ 1,620  (180 ชั่วโมง)

6 บทเรียน / วัน

$ 90   (6 ชั่วโมง)

$ 180  (12 ชั่วโมง)

$ 270  (18 ชั่วโมง)

$ 360  (24 ชั่วโมง)

$ 450  (30 ชั่วโมง)

$ 780  (60 ชั่วโมง)

$ 990  (90 ชั่วโมง)

$ 1,080  (120 ชั่วโมง)

$ 1,350  (150 ชั่วโมง)

$ 1,620  (180 ชั่วโมง)

$ 1,890  (210 ชั่วโมง)

$ 2,160  (240 ชั่วโมง)

$ 3,240  (360 ชั่วโมง)

8 บทเรียน / วัน

$ 120   (8 ชั่วโมง)

$ 240  (16 ชั่วโมง)

$ 360  (24 ชั่วโมง)

$ 416  (32 ชั่วโมง)

$ 520  (40 ชั่วโมง)

$ 880  (80 ชั่วโมง)

$ 1,080  (120 ชั่วโมง)

$ 1,440  (160 ชั่วโมง)

$ 1,800  (200 ชั่วโมง)

$ 2,160  (240 ชั่วโมง)

$ 2,520  (280 ชั่วโมง)

$ 2,880  (320 ชั่วโมง)

$ 4,320  (480 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

3 บทเรียน / วัน

 $45 (3 ชั่วโมง)

$ 90  (6 ชั่วโมง)

$ 135  (9 ชั่วโมง)

$ 180  ( ชั่วโมง)

$ 225  (15 ชั่วโมง)

$ 450  (30 ชั่วโมง)

$ 585  (45 ชั่วโมง)

$ 780  (60 ชั่วโมง)

$ 825  (75 ชั่วโมง)

$ 990  (90 ชั่วโมง)

$ 945  (105 ชั่วโมง)

$ 1,080  (120 ชั่วโมง)

$ 1,620  (180 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

6 บทเรียน / วัน

$ 90   (6 ชั่วโมง)

$ 180  (12 ชั่วโมง)

$ 270  (18 ชั่วโมง)

$ 360  (24 ชั่วโมง)

$ 450  (30 ชั่วโมง)

$ 780  (60 ชั่วโมง)

$ 990  (90 ชั่วโมง)

$ 1,080  (120 ชั่วโมง)

$ 1,350  (150 ชั่วโมง)

$ 1,620  (180 ชั่วโมง)

$ 1,890  (210 ชั่วโมง)

$ 2,160  (240 ชั่วโมง)

$ 3,240  (360 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

8 บทเรียน / วัน

$ 120   (8 ชั่วโมง)

$ 240  (16 ชั่วโมง)

$ 360  (24 ชั่วโมง)

$ 416  (32 ชั่วโมง)

$ 520  (40 ชั่วโมง)

$ 880  (80 ชั่วโมง)

$ 1,080  (120 ชั่วโมง)

$ 1,440  (160 ชั่วโมง)

$ 1,800  (200 ชั่วโมง)

$ 2,160  (240 ชั่วโมง)

$ 2,520  (280 ชั่วโมง)

$ 2,880  (320 ชั่วโมง)

$ 4,320  (480 ชั่วโมง)

หอพักนักเรียน/แพลนมื้ออาหาร

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

3 บทเรียน / วัน

 $ 55 (3 ชั่วโมง)

$ 125  (6 ชั่วโมง)

$ 195  (9 ชั่วโมง)

$ 265  ( ชั่วโมง)

$ 335  (15 ชั่วโมง)

$ 735  (30 ชั่วโมง)

$ 1,045  (45 ชั่วโมง)

$ 1,415  (60 ชั่วโมง)

$ 1,635  (75 ชั่วโมง)

$ 1,975  (90 ชั่วโมง)

$ 2,105  (105 ชั่วโมง)

$ 2,415  (120 ชั่วโมง)

$ 3,655  (180 ชั่วโมง)

6 บทเรียน / วัน

$ 100   (6 ชั่วโมง)

$ 215  (12 ชั่วโมง)

$ 330  (18 ชั่วโมง)

$ 445  (24 ชั่วโมง)

$ 560  (30 ชั่วโมง)

$ 1,065  (60 ชั่วโมง)

$ 1,450  (90 ชั่วโมง)

$ 1,715  (120 ชั่วโมง)

$ 2,160  (150 ชั่วโมง)

$ 2,605  (180 ชั่วโมง)

$ 3,050  (210 ชั่วโมง)

$ 3,495  (240 ชั่วโมง)

$ 5,275  (360 ชั่วโมง)

8 บทเรียน / วัน

$ 130   (8 ชั่วโมง)

$ 275  (16 ชั่วโมง)

$ 420  (24 ชั่วโมง)

$ 501  (32 ชั่วโมง)

$ 630  (40 ชั่วโมง)

$ 1,165 (80 ชั่วโมง)

$ 1,540  (120 ชั่วโมง)

$ 2,075  (160 ชั่วโมง)

$ 2,610   (200 ชั่วโมง)

$ 3,145  (240 ชั่วโมง)

$ 3,680  (280 ชั่วโมง)

$ 4,215  (320 ชั่วโมง)

$ 6,355  (480 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

3 บทเรียน / วัน

 $55 (3 ชั่วโมง)

$ 125  (6 ชั่วโมง)

$ 195  (9 ชั่วโมง)

$ 265  ( ชั่วโมง)

$ 335  (15 ชั่วโมง)

$ 735  (30 ชั่วโมง)

$ 1,035 (45 ชั่วโมง)

$ 1,415  (60 ชั่วโมง)

$ 1,635  (75 ชั่วโมง)

$ 1,975  (90 ชั่วโมง)

$ 2,105  (105 ชั่วโมง)

$ 2,415  (120 ชั่วโมง)

$ 3,655  (180 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

6 บทเรียน / วัน

$ 100   (6 ชั่วโมง)

$ 215  (12 ชั่วโมง)

$ 330  (18 ชั่วโมง)

$ 445  (24 ชั่วโมง)

$ 560  (30 ชั่วโมง)

$ 1,065  (60 ชั่วโมง)

$ 1,450  (90 ชั่วโมง)

$ 1,715  (120 ชั่วโมง)

$ 2,160  (150 ชั่วโมง)

$ 2,605  (180 ชั่วโมง)

$ 3,050  (210 ชั่วโมง)

$ 3,495  (240 ชั่วโมง)

$ 5,275  (360 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

1 สัปดาห์ (5 วัน)

 2 สัปดาห์

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

7 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

8 บทเรียน / วัน

$ 130   (8 ชั่วโมง)

$ 275  (16 ชั่วโมง)

$ 420  (24 ชั่วโมง)

$ 501  (32 ชั่วโมง)

$ 630  (40 ชั่วโมง)

$ 1,165 (80 ชั่วโมง)

$ 1,540  (120 ชั่วโมง)

$ 2,075  (160 ชั่วโมง)

$ 2,610   (200 ชั่วโมง)

$ 3,145  (240 ชั่วโมง)

$ 3,680  (280 ชั่วโมง)

$ 4,215  (320 ชั่วโมง)

$ 6,355  (480 ชั่วโมง)

 สำหรับแผนอื่นนอกเหนือจากรายการราคาข้างต้น โปรดใช้ระบบจำลองค่าใช้จ่ายการศึกษาในต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่รวมการใช้ห้องรับรองพิเศษและห้องส่วนตัวผ่านระบบจำลองการศึกษาต่อต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น

ค่าธรรมเนียมที่จำเป็นสำหรับทุกคน

ค่าลงทะเบียน: $ 150 (USD)

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับชั้นเรียนในวันหยุดของชาวฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมวันหยุด: $ 35 (USD)

ชำระเงินในเซบู (เปโซ: PHP)

SSP:   6,840 PHP

 ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า: 3840 PHP/เดือน
*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบราชการ

 ค่าธรรมเนียม I-Card: 3,200 PHP (สำหรับการอยู่ 59 วันขึ้นไป)

 ค่าธรรมเนียม ID: 200 PHP
 ค่าไฟฟ้า (ต่อวัน): 100 PHP
 หนังสือเรียน *: 1,000-2,000 PHP

* ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนหรือความจำเป็นของหลักสูตร (เราไม่บังคับนักเรียนให้ซื้อหนังสือ)
* SSP (ใบอนุญาตการศึกษาพิเศษ): “ใบอนุญาตการศึกษาพิเศษ” ที่ออกโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์
* I-Card (Alien Certificate of Registration Identity Card): รัฐบาลฟิลิปปินส์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) กำหนดให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 60 วันหรือมากกว่านั้นต้องออกบัตรดังกล่าวเพื่อระบุถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติในฟิลิปปินส์

หลักสูตร

Basic English
Basic English conversation

Callan Method
Callan method

R.E.M.S.
REMS method

Topic Conversation
Topic English conversation

Daily English
Everyday English conversation

SDGs Topic SDGs
SDGs Topic English Conversation

Vocabulary
Vocabulary

News
News English conversation

Smart Kids
Children’s
smart kids

Time to Talk
Children’s
Time to Talk

* เพื่อเน้นย้ำและเสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตรเดียวกัน อาจจัดหลักสูตรเดียวกันเป็น 2 ชั้นเรียนต่อวัน
หลักสูตรข้างต้นเป็นหลักสูตรที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติหลังการสมัคร
คุณสามารถตรวจสอบตำราเรียนที่คุณต้องการเรียนโดยอิงจากรายการหลักสูตร

จำลองค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศของคุณเอง

 ระบบจำลองการศึกษาในต่างประเทศสามารถช่วยคุณกำหนดแผนการศึกษาของคุณเองและคำนวณค่าเล่าเรียนได้
สมัครเรียนต่อต่างประเทศตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ

Scroll to Top