Хөтөлбөр, үнийн санал

Та өөрт тохирсон хөтөлбөрөө хуваарийн дагуу сонгох боломжтой.

TOEIC Хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөр нь TOEIC-н бэлтгэлд зориулагдсан ба бүх багш нар TOEIC-д тусгайлан бэлтгэгдсэн.

Хичээллэх цаг

4 цаг TOEIC -н ганцаарчилсан хичээл
+ 2 цаг энгийн ганцаарчилсан хичээл
+ 2 цаг жижиг групп хичээл
+ 2 цаг нэмэлт групп хичээл

Сурах хугацаа

1 долоо хоног болон түүнээс дээш

Дараах хүмүүст санал болгож байна.

TOEIC-н оноогоо нэмэгдүүлэх хүсэлтэй хүмүүс

Давуу тал

 • Бүх багш нар TOEIC-д тусгайлан бэлтгэгдсэн.
 • Та мөн Каллан аргын хичээлүүдийг үзэх боломжтой.
 • Гэрийн даалгавар болон шинэ үгийн шалгалттай
 • Долоо хоног бүр жишиг шалгалттай

Жишээ хуваарь

Цаг

Агуулга

7:30-8:00

Өглөөний цай

8:00-8:50

TOEIC Эрчимжүүлсэн хичээл

9:00-9:50

Мэдээ

10:00-10:50

Сонсох

11:00-11:50

TOEIC Яриа

12:00-12:50

Өдрийн хоол

13:00-13:50

TOEIC Шинэ үг

14:00-14:50

Сонсох групп хичээл

15:00-15:50

Унших групп хичээл

16:00-16:50

Каллан арга

19:00-19:50

Оройн групп хичээл

20:00-20:50

Оройн групп хичээл

Агуулга

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл

Чадварууд

Агуулга

Сонсох

 • Сонсох
 • Ярих
 • Ойлгох
 • Дүрэм
 • Шинэ үгс
 • Олон улсын мэдээг ашиглан та үгсийн сан болон ойлгох чадвараа сайжруулна.
 • Сэдвүүд дээр үндэслэн хэлэлцүүлэг хийн ярианы чадвараа сайжруулах боломжтой.

Каллан арга

 • Дүрэм
 • Ярих
 • Шинэ үгс
 • Давтах байдлаар англиар чөлөөтэй хариулахад туслана
 • Та жинхэнэ TOEIC-н шалгалт өгөхөд чухал ач холбогдолтой ба сонсох болон дүрмийн мэдлэгээ сайжруулах боломжтой.

TOEIC Эрчимжүүлсэн

 • Унших
 • Сонсох
 • Дүрэм
 • Эхний 25 минут: 5-7-р хэсгийг унших (дүрэм, урт өгүүлбэр, ойлголт)
 • Хоёр дахь 25 минут: 1-4 хэсгийг сонсох (Зураг, хариу үйлдэл, харилцан яриа, тайлбар)
 • Унших, сонсох аль алиныг нь 50 минутанд багтаасан бөгөөд TOEIC-ийн бүх 7 хэсгийг оруулсан болно.

TOEIC Яриа

 • Ярих
 • Бичих
 • Та зураг дүрслэх, унших, хариу өгөх, үзэл бодлоо илэрхийлэх чадвараа сайжруулна.

TOEIC Шинэ үг

 • Сонсох
 • Унших
 • Шинэ үгс
 • Ярих
 • Эхний 25 минут: Унших
 • Хоёр дахь 25 минут: Сонсох
 • Та TOEIC-ийн үгийн сан дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ.

Мэдээ

 • Сонсох
 • Шинэ үгс
 • Мэдээний нйитлэлээс үгсийн сан, сонсох чадвараа сайжруулах боломжтой.
 • Сэдэв болон багш нартай хийсэн хэлэлцүүлэгт үндэслэн та ярианы чадвараа дээшлүүлж чадна.

Жижиг групп хичээл

Хичээл

Чадварууд

Агуулга

Сонсох

 • Сонсох
 • 1-4-р хэсэг (Зураг, харилцан яриа, тайлбар) туршилт хичээл болон тайлбар

Том групп хичээл

Хичээл

Чадварууд

Агуулга

Унших

 • Унших
 • 5-7-р хэсэг (Дүрэм, урт өгүүлбэр, ойлголт) туршилт хичээл болон тайлбар

*  Та долоо хоног бүрийн Бямба гарагт жишиг шалгалт өгөх болно.
*  Сургалтын хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжгүй.

Scroll to Top