Хөтөлбөр, үнийн санал

Та өөрт тохирсон хөтөлбөрөө хуваарийн дагуу сонгох боломжтой.

Superior хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөр нь 8 цаг ганцаарчилсан ба зөвхөн хувиараа хичээл үзэх хүсэлтэй хүмүүст тохиромжтой.

Хичээллэх цаг

8 цаг ганцаарчилсан хичээл
+ 2 цаг нэмэлт групп хичээл

Сурах хугацаа

1 долоо хоног болон түүнээс дээш

Дараах хүмүүст санал болгож байна.

  • Богино хугацаанд англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэлтэй хүмүүс
  • Дор хаяж нэг долоо хоног суралцах боломжтой бизнес эрхлэгчид

Агуулга

Сургалтын хөтөлбөр

Таны 8 цагийн хичээл доорх ангилалд үндэслэн сонгогдоно.
Нэмэлт групп хичээлийн хөтөлбөр тусдаа байх болно.

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

  • Таны англи хэлний чадварт тохируулан хөтөлбөрийг гаргах болно.
  • Та хөтөлбөрийн долоо хоногт нэг удаа хүсэлт гарган солих боломжтой. Мөн багшаасаа аль хөтөлбөр танд тохирохыг асуун сонголтоо хийж болно.
  • Та хичээлийн эхний өдөр сургуультай танилцахдаа илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах болно.
Scroll to Top