Хөтөлбөр, үнийн санал

Та өөрт тохирсон хөтөлбөрөө хуваарийн дагуу сонгох боломжтой.

Super light хөтөлбөр

Харилцан ярианд зориулсан 4 цагийн хичээлтэй.
Хичээл 14:00 цагт эхлэх тул та өглөө чөлөөт цагаа өнгөрөөх боломжтой болно.
Тэмдэглэл】Энэхүү хөтөлбөр нь 6, 7, 8 сард бүртгэл байхгүй.

Хичээллэх цаг

3 цаг ганцаарчилсан хичээл
+ 1 цаг жижиг групп хичээл
+ 2 цаг нэмэлт групп хичээл

Сурах хугацаа

1 долоо хоног болон түүнээс дээш

Дараах хүмүүст санал болгож байна.

  • Өглөө ажил хийхээр эсвэл бусад зүйл хийхийг төлөвлөж буй хүмүүс
  • Филиппинд Англи хэл сурахыг хүссэн хүмүүс

Агуулга

Сургалтын хөтөлбөр

Таны 4 цагийн (3 цаг ганцаарчилсан, 1 цаг жижиг групп) хичээл доорх есөн ангилалд үндэслэн сонгогдоно.
Нэмэлт групп хичээлийн хөтөлбөр тусдаа байх болно.
CALLAN аргын хичээл Light хөтөлбөрт багтаагүй болно.

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

Scroll to Top