Хөтөлбөр, үнийн санал

Та өөрт тохирсон хөтөлбөрөө хуваарийн дагуу сонгох боломжтой.

Standard хөтөлбөр

КАЛЛАН аргын хичээлийг багтаасан 6 цагийн ганцаарчилсан цагийн хичээлтэй мөн 2 цагийн групп хичээлтэй. Нийт 8 цагийн хичээлтэй ба та англи хэлний унших, сонсох, ярих, бичих чадваруудаа зэрэг хөгжүүлэх боломжтой. Таны шалгалтын хариуны дүнд үндэслэн танд хамгийн тохирсон хичээлүүдийг бид бэлдэх болно.

Хичээллэх цаг

6 цаг ганцаарчилсан хичээл
+ 2 цаг жижиг групп хичээл
+ 2 цаг нэмэлт групп хичээл

Сурах хугацаа

1 долоо хоног болон түүнээс дээш

Дараах хүмүүст санал болгож байна.

  • Англи хэлний түвшинээ дээшлүүлэхийг хүсч буй хүмүүс, ялангуяа оюутнууд болон насанд хүрэгчдэд
  • Англи хэлээр ярьдаг улс орнуудад руу явахаар бэлдэж буй хүмүүс
  • Ажлын амралтаараа англи хэл сурах хүсэлтэй хүмүүс

Агуулга

Сургалтын хөтөлбөр

Таны 8 цагийн хичээл доорх ангилалд үндэслэн сонгогдоно.
Нэмэлт групп хичээлийн хөтөлбөр тусдаа байх болно.

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

  • Таны англи хэлний чадварт тохируулан хөтөлбөрийг гаргах болно.
  • Та хөтөлбөрийн долоо хоногт нэг удаа хүсэлт гарган солих боломжтой. Мөн багшаасаа аль хөтөлбөр танд тохирохыг асуун сонголтоо хийж болно.
  • Та хичээлийн эхний өдөр сургуультай танилцахдаа илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах болно.
Scroll to Top