Хөтөлбөр, үнийн санал

Та өөрт тохирсон хөтөлбөрөө хуваарийн дагуу сонгох боломжтой.

Light хөтөлбөр

Ярианы хичээл давамгайлсан 6 цагийн хөтөлбөр юм.
6 цагийн ярианы хичээлтэй учраас Англи хэлээр ярихыг хүссэн хүн бүрт зөвлөж байна.

Хичээллэх цаг

4 цаг ганцаарчилсан хичээл
+ 2 цаг жижиг групп хичээл
+ 2 цаг нэмэлт групп хичээл

Сурах хугацаа

1 долоо хоног болон түүнээс дээш

Дараах хүмүүст санал болгож байна.

  • Гадаадад сурах хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй хүмүүс
  • Филиппин улсад англи хэл суралцах хүсэлтэй хүмүүс

Агуулга

Сургалтын хөтөлбөр

Таны 6 цагийн (4 цаг ганцаарчилсан, 2 цаг жижиг групп) хичээл доорх есөн ангилалд үндэслэн сонгогдоно.
Нэмэлт групп хичээлийн хөтөлбөр тусдаа байх болно.
CALLAN аргын хичээл Light хөтөлбөрт багтаагүй болно.

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

QQ Basic​

Мэдээ

Унших

Каллан арга

Ярих

Lexicon

Сонсох

Сэдвийн харилцан яриа

Дуудлага

Аялалын англи хэл

  • Таны англи хэлний чадварт тохируулан хөтөлбөрийг гаргах болно.
  • Та хөтөлбөрийн долоо хоногт нэг удаа хүсэлт гарган солих боломжтой. Мөн багшаасаа аль хөтөлбөр танд тохирохыг асуун сонголтоо хийж болно.
  • Та хичээлийн эхний өдөр сургуультай танилцахдаа илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах болно.
Scroll to Top