Хөтөлбөр, үнийн санал

Та өөрт тохирсон хөтөлбөрөө хуваарийн дагуу сонгох боломжтой.

IELTS хөтөлбөр

Та IELTS-н жишиг шалгалт хамрагдахын зэрэгцээ англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжтой.

Хичээллэх цаг

4 цаг IELTS-н ганцаарчилсан хичээл
+ 4 цаг IELTS-н жижиг групп хичээл
+ 2 цаг нэмэлт групп хичээл

Сурах хугацаа

1 долоо хоног болон түүнээс дээш

Дараах хүмүүст санал болгож байна.

  • IELTS-ийн шалгалтанд бэлдэнгээ англи хэлний ерөнхий мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэлтэй хүмүүс
  • IELTS өгөхөөр бэлдэж буй хүмүүс

Агуулга

1. IELTS ярих
2. IELTS бичих
3. IELTS хэвшмэл хэллэг (үгсийн сан & ярих)
4. IELTS шалгалтын бэлтгэл (IELTS 4 чадвараар)
5. IELTS шалгалтын бэлтгэл 2(IELTS 4 чадвараар)
6. Хэлц үгс
7. Каллан арга
8. Сонсох 

Онцгойлох тал

  • Та IELTS-ийн шалгалтанд бэлдэж байхдаа англи хэлний ерөнхий чадвараа дээшлүүлж чадна.
  • Ялангуяа ярих, бичих чадвараа сайжруулах боломжтой.
Scroll to Top