วันหยุดของประเทศฟิลิปปินส์

ตารางวันหยุดโรงเรียนประจำปี 2024

菲律賓國定假日一覽表

【หมายเหตุ】

*หากต้องการเรียนในวันหยุดที่โรงเรียนเปิดให้ทำการ จะเสียค่าบริการในวันหยุด วันละ 35 USD
*วันหยุดของประเทศฟิลิปปินส์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมในวันหยุดของ QQEnglish