ขั้นตอนการเรียนออนไลน์

พบปะครั้งแรก

เริ่มต้นการเรียน ครูผู้สอนจะสอบถามคุณก่อนว่าได้ยินเสียงและเห็นครูผู้สอนชัดเจนหรือไม่ หากคุณได้ยินและเห็นครูอย่างชัดเจน บทสนทนาจะเริ่มต้นด้วย “How are you?” ครผู้สอนจะถามคุณด้วยคำถามพื้นฐานอย่างเช่น วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง และคุณจะได้เริ่มบทสนทนาง่าย ๆ เพื่อปรับตัวในการพูดภาษาอังกฤษ

ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษสำหรับบทเรียนทดลอง เช่น การเตรียมบทเรียนล่วงหน้า แต่ QQ English ขอแนะนำให้คุณเตรียมการแนะนำตัวเอง เนื่องจากครูมักถามชื่อของคุณ พื้นที่ที่คุณอาศัย อาชีพ งานอดิเรก เป็นต้น เป็นการแนะนำตัวเองเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยและปูทางเข้าสู่บทเรียน

 

กิจวัตรการเรียน (การพบปะครั้งแรก)

เรียนรู้และฝึกฝน

นักเรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างประโยค คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ผ่านการสอนของครู และการฝึกใช้งานให้เป็นธรรมชาติ

บทเรียนจะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนรู้จักกับภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์ในที่ทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้

กิจวัตรการเรียน (เรียนรู้และฝึกฝน)

การทบทวนอย่างรวดเร็ว

การเล่นบทบาทกับครูผู้สอน เพื่อดูว่าคุณสามารถใช้ประโยคและคำที่เรียนรู้ในวันนั้นอย่างธรรมชาติในคำพูดของคุณเองได้หรือไม่ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้พูดโดยไม่ลังเลและทบทวนเพื่อจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั้น ๆ 

กิจวัตรการเรียน (ทบทวนอย่างรวดเร็ว)

จบบทเรียน

จบบทเรียนด้วยการกล่าวคำร่ำลา ด้วยรอยยิ้มและประโยคอย่าง “Thank you so much!” และ “Have a good day!”

กิจวัตรการเรียน (จบบทเรียน)

ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง

ในหน้า “บทเรียนของฉัน” คุณสามารถดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรในวันนั้น ๆ คาบคืบหน้าของการเรียนและคำแนะนำของครูผู้สอนจะแสดงใน “ประวัติบทเรียน” คุณสามารถนำมาใช้ในการทบทวน คุณยังสามารถดูบันทึกบทเรียนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากเวลาเรียนได้ถึงหนึ่งเดือน โปรดใช้งานเพื่อทบทวนด้วยตนเอง

กิจวัตรการเรียน (ทบเรียนบทเรียนด้วยตนเอง)