หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองโดยครูผู้สอน ESL ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

QQ English ขอมอบหลักสูตรสำหรับเด็กที่หลากหลายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมวัย บทความนี้จะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและระดับภาษาที่ต้องใช้ในแต่ละบทเรียน
โปรดใช้ข้อมูลนี้ในการช่วยให้คุณสามารถเลือกหลักสูตรให้กับเด็ก ๆ ของคุณ คุณสามารถที่จะเช็คเนื้อหาบทเรียนได้ผ่านทาง หนังสือประกอบการเรียน

หลักสูตรหลักสำหรับเด็ก

Smart Kids

ระดับ 0〜6

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 สำหรับเด็ก

Smart Kids เป็นหลักสูตรดั้งเดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาที่สอง
Smart Kids เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมสำหรับเด็กใน QQ English เป็นหลักสูตรที่มีความสมดุลทั้งทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ Smart Kids เต็มไปด้วยไอเดียเพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ มีความสนใจภาษาอังกฤษ แม้แต่เด็กที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่มีพื้นฐานก็สามารถเพลิดเพลินไปกับบทเรียนในขณะที่เรียนรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษได้ Smart kids ประกอบไปด้วยหนังสือ 8 เล่ม เหมาะสำหรับเด็กทุกระดับชั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
 • เด็ก ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

兒童課程

English for Little Ones

ระดับ 0

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับเด็กที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน

เป็นหลักสูตรเริ่มต้นให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับภาษาอังกฤษและเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่เคยรู้จักภาษาอังกฤษ
ในบทเรียนเด็ก ๆ จะได้เริ่มรู้จักกับคำนาม และสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์กับความหมายผ่านการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
บทเรียนนี้เหมาะกับเด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือเด็ก ๆ ที่รู้สึกว่า Smart Kids Pre- Starter หรือ Starter นั้นยาก

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นอนุบาลผู้ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ
 • เด็ก ๆ ที่ต้องเรียนตั้งแต่การฟังที่เข้าใจได้ง่านและทักษะการจำคำศัพท์ง่าย ๆ
兒童課程

หลักสูตรทางเลือกและหลักสูตรเสริม

Magic Phonics

* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 1〜6

มาฝึกออกเสียงให้ถูกต้องกันเถอะ!

ผ่านกระบวนการทำซ้ำ “การออกเสียงตัวอักษร” และ “การออกเสียงตัวอักษรผสม” เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้การออกเสียงของคำได้ นอกจากคำศัพท์แล้ว หลักสูตรนี้ยังรวบรวมแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียทั้งประโยคสั้น ๆ และประโยคยาวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนในขณะที่ตระหนักและรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรและการออกเสียง

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่ต้องการเรียนการออกเสียงและพัฒนาการออกเสียงให้ดีขึ้น
 • เด็ก ๆ ที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงที่ถูกต้อง
兒童課程

Callan for kids

* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 3〜8

พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการใช้ Callan Method ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก

Callan for Kids ใช้กระบวนการเรียนแบบ Callan Method กระบวนการเรียนที่ได้ยอมรับและใช้สำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยนักเรียนทั่วโลก เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถผ่านการวัดระกับภาษาอย่าง Cambridge English Proficiency Test หรือ PET โดยใช้เวลาเพียงแค่ ¼ แต่ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้เด็ก ๆ ได้สามารถพัฒนาการตอบโต้ภาษาอังกฤษในรูปประโยคของบทสนทนาในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการที่เหมือนการเล่นเกม เมื่อเข้าสู่การเรียนใน Stage ที่ 1 ถึง 6 เด็ก ๆ ที่อยู่ในระดับเริ่มต้นก็จะสามารถพัฒนาไปได้ถึงระดับ A2 – CEFR (เทียบเท่ากับ Eiken ระดับ 2)

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะการฟังและการพูดอย่างต่อเนื่อง
 • เด็ก ๆ ที่ต้องการลองเรียนรู้ผ่านกระบวนการของ Callan Method
หลักสูตร Callan Kids

We can!

ระดับ 1〜6

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ “ใช้งานได้” นอกเหนือไปจาก “ความรู้”

We Can! ประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 7 เล่มที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่อยู่ในระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถม แต่ละระดับจะมีเป้าหมายโดยละเอียด และมีเป้าหมายให้เก็บเกี่ยวถึง 384 เป้าหมาย เมื่อจบระดับที่ระดับ 6 นักเรียนจะสามารถเชี่ยวชาญในการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge Young Learners English Test (ระดับ Mover) หลักสูตรแบบวนซ้ำจะช่วยให้นักเรียนสามารถท่องคำศัพท์และไวยากรณ์เดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างเป็นธรรมชาจิ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษที่ “ใช้งานได้”

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถ “ใช้งานได้” จริง
หลักสูตร We Can ของ QQEnglish

Time to talk

ระดับ 5〜6

หลักสูตรสำหรับสำหรับเด็ก ๆ ที่มีระดับภาษาอังกฤษระดับกลาง ที่สามารถอ่านและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่มอบหมายให้ได้

ในบทเรียนของ Time to Talk นักเรียนจะได้อ่านและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็กที่ค่อนข้างกว้างตั้งแต่วิชาเคมี วิทยาศาสตร์และศีลธรรมที่ควรมี ได้แก่ “การระเหยของน้ำ” “เด็กขี้โกหก” “ปลาหุ่นยนต์” และอื่น ๆ การให้นักเรียนได้เรียนวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการคิดและทักษะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษ หากเด็ก ๆ เรียนหลักสูตร Smart Kids จนถึงเล่มที่ 4 เรียบร้อยแล้ว หรือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบ ลองมาท้าทายกับการเรียนบทเรียน Time to Talk กัน!

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมต้น
 • เด็ก ๆ ที่ต้องพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจด้วยภาษาอังกฤษ
兒童課程

Write Source -writing for kids-

* ใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้
ระดับ 3〜6

หลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการเขียนที่จะสอนตั้งแต่การเขียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

Write Source เป็นการหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างมีระบบเพื่อพัฒนาการเขียนของเด็ก โดยอ้างอิงจากตำราเรียนการเขียนชื่อดังสัญชาติอเมริกาอย่าง “Write Source” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนสามารถเขียนประโยคยาว ๆ โดยไม่รู้สึกยาก หลักสูตร Write Source เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเชี่ยวชาญการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านการเรียนและการฝึกด้วยกฎและเทคนิคขององค์ประกอบในภาษาอังกฤษ

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่สนใจพัฒนาการเขียนของตนเอง
 • เด็ก ๆ ที่สนใจเรียนรู้การแต่งประโยคภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น
Sample of a businessman taking an online English course for adults

We Sing We Learn

ระดับ 1〜2

สนุกไปกับการฟังและร้องเพลง เพื่อเสริมสร้างการเรียนที่สนุกสนานมากขึ้น1

We Sing We Learn เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับเด็กให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ผ่านบทเพลง โดยจะเป็นหลักสูตรที่แนะนำสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ขวบจนถึงระดับอนุบาล ผการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม การร้องเพลง และการฟังเพลงกล่อมเด็ก จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จังหวะในภาษาอังกฤษ สามารถขจัดอคติ การต่อต้นภาษาอังกฤษและสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหูของเด็ก ๆ

แนะนำสำหรับ:
 • เด็ก ๆ ที่อายุ 3 – 5 ขวบที่ต้องการสนุกไปกับการฟังและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ
 • เด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
兒童課程