โรงเรียนสอนภาษา ESL

School information

Very popular with members of society with a view to expanding overseas, high satisfaction,Study abroad to experience growth

Asset 8

วิสัยทัศน์สถาบัน

Asset 6

จุดเด่นของสถาบัน

Asset 5

หนังสือ / วิชาเรียน

Asset 9

ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Asset 1111DAY

ตารางประจำวัน

English level chart

QQEnglish has the following levels.

Level up
Level
Level
TOEIC
Profeciency Test
IELTS
Equivalent level
_ _
Absolute Beginner
Lv1
_ _
5th grade
– –
สามารถเข้าใจตัวอักษร และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาษาหลักของพวกเขา
1 month
(4weeks)
Beginner
Lv2
_ _
4th grade
_ _
สามารถเข้าใจประโยคขั้นพื้นฐานเช่นคำทักทาย, คำศัพท์พื้นฐาน และไวยากรณ์
1 month
(4weeks)
Elementary
Lv3
Score 220-345
3rd grade
_ _
สามารถพูดอย่างช้าๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้ขณะพูดผิดพลาด
1 month
(4weeks)
High Elementary
Lv4
Score 350-465
Pre-2nd grade
4
สามารถสนทนาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเดินทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คุ้นเคย
1 month
(4weeks)
Intermediate
Lv5
Score 470-545
Pre-2nd grade
4.5
สามารถสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางและบริการ, แสดงความคิดเห็นของตนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
1 month
(4weeks)
Intermediate
Lv6
Score 550-665
2nd grade
5
สามารถสนทนาเชิงตรรกะ กับผู้พูดภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ
1 month
(4weeks)
High Intermediate
Lv7
Score 670-780
2nd grade
5.5
สามารถอธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหน้า ให้ข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกต่าง ๆ
1 month
(4weeks)
Low Advanced
Lv8
Score 785-855
Pre-1st grade
6
สามารถเข้าใจความแตกต่างที่ละเอียดและละเอียดในประเภทการสนทนาที่หลากหลาย
2 months
(8weeks)
Advanced
Lv9
Score 860-940
Pre-1st grade
6.5
สามารถอธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหน้า ให้ข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกต่าง ๆ
2 months
(8weeks)
High Advanced
Lv10
Sore 945-990
1st grade
7.0 or 7.5
สามารถนำเสนอความคิดเชิงตรรกะของตนเองต่อหน้าผู้คนโดยไม่ต้องค้นหาหรือเตรียมการล่วงหน้าเพื่อหาคำตอบ
3 months
(12weeks)
Proficiency
Lv11
_ _
1st grade
8
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ด้วยไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบ
3 months
(12weeks)
Native
Lv12
_ _
_ _
8.5
สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์และใช้ในระดับเดียวกับภาษาหลักของพวกเขา

Above level chart is our original English speaking level.

Absolute Beginner
Level up
_ _
Level
Lv1
TOEIC
_ _
Proficiency Test
5th grade
CEFR
A1-
IELTS
_ _
Equivalent level
Can understand the alphabet and familiar English words related to their mother language
Beginner ( Jr. high lower level )
Level up
1 month ( 4 weeks )
Level
Lv2
TOEIC
_ _
Proficiency Test
4th grade
CEFR
A1
IELTS
_ _
Equivalent level
Can understand basic expressions such as greetings, basic vocabulary, and grammar
Elementary ( Jr. high intermediate level )
Level up
1 month ( 4 weeks )
Level
Lv3
TOEIC
220-345
Proficiency Test
3rd grade
CEFR
A1+
IELTS
_ _
Equivalent level
Can speak slowly about what they know while making mistakes
Elementary ( Jr. high graduate level )
Level up
1 month ( 4weeks )
Level
Lv4
TOEIC
350-465
Proficiency Test
Pre-2nd grade
CEFR
A2
IELTS
4
Equivalent level
Can have basic conversations about their trip and exchange familiar information
Intermediate ( High school intermediate level )
Level up
1 month ( 4weeks )
Level
Lv5
TOEIC
470-545
Proficiency Test
Pre-2nd grade
CEFR
A2+
IELTS
4.5
Equivalent level
Can ask about routes and services, spread their action territory by using English
Intermediate ( High school advanced level )
Level up
1 month ( 4weeks )
Level
Lv6
TOEIC
550-665
Proficiency Test
2nd grade
CEFR
B1
IELTS
5
Equivalent level
Can understand each other’s main points in their everyday conversation
Intermediate ( University intermediate level )
Level up
1 month ( 4weeks )
Level
Lv7
TOEIC
670-780
Proficiency Test
2nd grade
CEFR
B1+
IELTS
5.5
Equivalent level
Can have small, logical conversations with proficient English speakers
Low Advanced ( University advanced level )
Level up
1 month ( 4weeks )
Level
Lv8
TOEIC
785-855
Proficiency Test
Pre-1st grade
CEFR
B2
IELTS
6
Equivalent level
Can understand subtle, detailed differences in a variety of conversation types
Advanced ( Graduate school level )
Level up
2 months ( 8 weeks )
Level
Lv9
TOEIC
860-940
Proficiency Test
Pre-1st grade
CEFR
B2+
IELTS
6.5
Equivalent level
Can explain a viewpoint on a topical issue, giving the advantages and disadvantages of various options
High Advanced ( Business level )
Level up
2 months ( 8 weeks )
Level
Lv10
TOEIC
945-990
Proficiency Test
1st grade
CEFR
C1
IELTS
7 or 7.5
Equivalent level
Can propose their own logical thoughts in front of people without much obvious searching for expressions
Proficiency level
Level up
3 months ( 12 weeks )
Level
Lv11
TOEIC
_ _
Proficiency Test
1st grade
CEFR
C1+
IELTS
8
Equivalent level
Can use English flexibly and effectively for any purpose with perfect grammar
Native level
Level up
3 months ( 12 weeks )
Level
Lv12
TOEIC
_ _
Proficiency Test
_ _
CEFR
C2
IELTS
8.5
Equivalent level
Can understand English perfectly and use it at the same level as their mother language

Above level chart is our original English speaking level.

Asset 8

วิสัยทัศน์สถาบัน

Asset 6

จุดเด่นของสถาบัน

Asset 5

หนังสือ / วิชาเรียน

Asset 9

ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Asset 1111DAY

ตารางประจำวัน

Scroll to Top