แผนการเรียนและราคา

แผนการเรียนและราคา

แผนการเรียนและราคาของ QQEnglish

แผนรายเดือน

\ ขายดีที่สุด /

8 บทเรียน

ต่อเดือน

400 คะแนน

49 USD

(6.13 USD ต่อบทเรียน)

15 บทเรียน

ต่อเดือน

750 คะแนน

79 USD

(5.27 USD ต่อบทเรียน)

30 บทเรียน

ต่อเดือน

1500 คะแนน

129 USD

(4.20 USD ต่อบทเรียน)

*จำนวนของบทเรียนข้างต้น คำนวณจากการเลือกครูผู้สอนที่มีคะแนน 50 คะแนน
*จำนวนของบทเรียนจะขึ้นอยู่กับคะแนนที่ใช้ในการจองบทเรียน
*คะแนนจะมีอยู่เพียง 1 เดือนนับจากวันสมัครเรียน
*แผนรายเดือนจะต่ออายุการเรียนโดยอัตโนมัติ ค่าเล่าเรียนจะถูกชำระผ่านบัตรเครดิตทุก ๆ 30 วัน

ช่วงเวลาในการจองชั้นเรียน

ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7)

ข้อกำหนดในการจองชั้นเรียน

สามารถจองบทเรียนได้ล่วงหน้าถึง 2 สัปดาห์
* เมื่อทำการจองบทเรียนล่วงหน้าของวันรุ่งขึ้นหรือวันถัด ๆ ไป จะสามารถของได้มากสุด 3 บทเรียนต่อวัน
* สามารถจองบทเรียนได้ก่อน 5 นาทีที่บทเรียนจะเริ่ม

วันหมดอายุของคะแนน

คะแนนจะหมดอายุลงทุก ๆ เดือน

การเลือกครูผู้สอน

ที่ QQ English คะแนนในการจองชั้นเรียนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคะแนนของครูผู้สอน โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน อัตราการจองชั้นเรียน โดยสามารถอ้างอิงคะแนนครูผู้สอนได้ตามรายละเอียดด้านล่าง:

 • ครูผู้สอน 40 คะแนน : อยู่ในระหว่างการอบรมการสอน
 • ครผู้สอน 50 คะแนน : ครูผู้สอนที่ผ่านการรับรอง (ครูส่วนใหญ่ของเราอยู่ในระดับคะแนนนี้)
 • ครผู้สอน 75 คะแนน : ครูผู้สอนจำนวนหนึ่งที่มีจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการประเมินทางบวกจากนักเรียนและมีอัตราการจองชั้นเรียนที่สูงจากนักเรียนทั่วโลก
 • ครูผู้สอน 100 คะแนน : ครูผู่สอนมากประสบการณ์ที่เป็นหัวหน้าและผู้ให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนท่านอื่น ๆ 

คะแนนของครูผู้สอนที่ใช้ในการจองบทเรียนนับจากการเรียนบทเรียน 25 นาที หากบทเรียนมีระยะเวลา 50 นาที คะแนนที่ถูกใช้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (เช่น บทเรียน 50 นาทีของครู 50 คะแนน จะต้องการคะแนนที่ใช้ในการจอง 100 คะแนน)

การของชั้นเรียนแบบกำหนดเวลาแน่นอน

การจองชั้นเรียนประเภทนี้ จะเป็นการจองชั้นเรียนโดยอัตโนมัติกับครูผู้สอนคนเดิมและเวลาเดิม โดยไม่ต้องทำการจองชั้นเรียนใหม่ในทุก ๆ ครั้ง เพื่อให้ง่านต่อการจองชั้นเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ในการจองชั้นเรียนด้วยระบบนี้นั้น จะคิดค่าบริการการของ 20% ของคะแนนที่ใช้ในการจองบทเรียนต่อ 25 นาที

ค่าบริการในการของจะไม่ถูกคืนเมื่อคาบเรียนถูกยกเลิกไม่ว่าเหตุผลใด

การสอนแทนของครูผู้สอนท่านอื่น

ระบบการสอนแทนเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีที่ครูผู้สอนที่ถูกจองคาบเรียนโดยนักเรียนไม่สามารถหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการสอนได้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกบทเรียนที่สามารถจะมีครูผู้สอนทดแทนได้ จำเป็นต้องมีครูผู้สอนที่ว่างในเวลาเดียวกันที่ทำการจองชั้นเรียน ถ้าหากบทเรียนที่ถูกจองไว้ถูกแทนที่ด้วยครูผู้สอน ตั๋วสำหรับบทเรียน คะแนน หรือจำนวนการจองชั้นเรียนจะไม่ถูกคืนคะแนนเหล่านั้นให้ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการทดแทดครูผู้สอนหรือไม่ ได้ที่หน้า “บทเรียนของฉัน”

หลักสูตรที่มีการใช้คะแนนเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ใช้คะแนนเพิ่มเติมจะเป็นหลักสูตรที่จำเป็นต้องใช้คะแนนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากคะแนนของครูผู้สอน

คะแนนที่ใช้เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรจะมีค่าตายตัวอยู่ที่ 25 คะแนนต่อบทเรียน 25 นาที

ตัวอย่างเช่น หากคุณจองคาบเรียนกับครูผู้สอน 50 คะแนน ระยะเวลา 50 นาที คุณจำเป็นใช้คะแนนทั้งหมด 100 คะแนนสำหรับการจองครูผู้สอนและเพิ่มอีก 50 คะแนนสำหรับหลักสูตรที่มีการใช้คะแนนเพิ่มเติม รวม 150 คะแนน

คะแนนเพิ่มเติม

คุณสามารถซื้อคะแนนเพิ่มเติมได้เมื่อแผนการเรียนเดิมของคุณไม่มีคะแนนคงเหลือสำหรับการจองคาบเรียน และยังต้องการจองคาบเรียนเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ที่หน้าเว็ปไซต์หลังจากเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ ไม่สามารถซื้อคะแนนเพิ่มเติมอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องทำการซื้อแผนการเรียนก่อนที่จะสั่งซื้อคะแนนเพิ่มเติม

เมื่อนักเรียนทำการยกเลิกชั้นเรียน

นับจากเวลาเริ่มเรียน….

 • ยกเลิกก่อนบทเรียนเริ่มมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป คะแนนที่ใช้ในการจอง หรือตั๋วสำหรับบทเรียนจะถูกคืน 100%
 • ยกเลิกระหว่าง 12 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนบทเรียนเริ่ม คะแนนที่ใช้ในการจองจะถูกคืน 50 % หรือคืนตั๋วบทเรียน
 • ยกเลิกบทเรียนน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนบทเรียนเริ่ม จะไม่มีการคืนคะแนนที่ใช้ในการจองหรือตั๋วบทเรียน 

หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว….

 • ยกเลิกบทเรียนโดยทำการแจ้งผ่านปุ่ม “ยกเลิก” จะเสียคะแนนที่ใช้ในการจอง หรือตั๋วสำหรับบทเรียน
 • ขาดเรียนโดยไม่มีการแจ้ง ถูกปรับ 200% โดยอิงจากคะแนนที่ใช้ในการจองบทเรียน
เมื่อครูทำการยกเลิกชั้นเรียน

นับจากเวลาเริ่มเรียน….

 • ยกเลิกก่อนบทเรียนเริ่มมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป คะแนนที่ใช้ในการจอง หรือตั๋วสำหรับบทเรียนจะถูกคืน 100%
 • ยกเลิกระหว่าง 12 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนบทเรียนเริ่ม คะแนนที่ใช้ในการจองจะถูกคืน 150 % หรือคืนตั๋วบทเรียน
 • ยกเลิกบทเรียนน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนบทเรียนเริ่ม  คะแนนที่ใช้ในการจองจะถูกคืน 200 % หรือคืนตั๋วบทเรียน

นอกเหนือจากแผนการเรียนแบบรายเดือน QQ English ยังมีให้บริการแผนการเรียนแบบอื่น โดยแผนการเรียนดังกล่าวนั้นจะเป็นแผนการเรียนที่กำหนดช่วงระยะเวลาอย่างชัดเจน (เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน เป็นต้น) และค่าเล่าเรียนทั้งหมดจำเป็นต้องชำระในวันที่เริ่มแผนการเรียน คะแนนจะถูกเพิ่มให้บัญชีของนักเรียนในทุก ๆ 30 วัน นับจากวันที่สมัครแผนการเรียนนั้น ๆ โดยแผนการเรียนนี้จะไม่มีการต่ออายุอัติโนมัติหลังจากวันหมดอายุของแผนการเรียน

แผนการเรียนดังกล่าวจะประกอบไปด้วย

 • 15 บทเรียนต่อเดือน สำหรับ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน
 • 30 บทเรียนต่อเดือน สำหรับ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน
โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดและราคาเพิ่มเติม