2000+

คุณครูผู้สอน
QQEnglish

We are the QQenglish online legion

เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนมาตรฐานสากล เท่านั้น!

คุณครูภาษาอังกฤษ QQEnglish

กระบวนการคัดกรอง 3 ขั้นตอน

ก่อนที่จะได้รับการว่าจ้างครูของเราจะต้องผ่านกระบวนการประเมินอย่างเข้มงวด 3 รอบซึ่งดำเนินการโดยทีมงานทรัพยากรบุคคลผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณครูภาษาอังกฤษ QQEnglish

ฝึกอบรมหลักสูตรเชิงลึกอย่างละเอียดกว่า 2-5 เดือน

ครูของเราได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นซึ่งใช้เวลา 2-5 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความรู้ครบถ้วนและได้รับการฝึกฝนเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของภาษาอังกฤษ

คุณครูภาษาอังกฤษ QQEnglish

ผ่านการรับรอง ด้านคุณภาพการสอน!

คุณครูที่สถาบัน QQEnglish มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดทำให้พวกเขาสามารถสอนทุกหลักสูตรได้ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการธุรกิจหรือภาคปฏิบัติ

คุณครูภาษาอังกฤษ QQEnglish

การควบคุมคุณภาพการสอน!

ระดับความสามารถของครูจะได้รับการประเมินอย่างเคร่งครัดทุกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณครูทุกท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ และการสอนตามมาตรฐานระดับสากล และคุณจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากพวกเขา

คุณครูภาษาอังกฤษ QQEnglish

การตรวจสอบคุณภาพการสอน (รายวัน)

ครูของ QQEnglish ได้รับการตรวจสอบทุกวันโดยหัวหน้างานและผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำการสอน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมในการจัดการข้อกังวลของนักเรียน