โรงเรียนสอนภาษา ESL
School information

QQEnglish is the biggest English school and it provides English speakers with an English-thinking brain.

Asset 8

วิสัยทัศน์สถาบัน

Asset 6

จุดเด่นของสถาบัน

Asset 5

หนังสือ / วิชาเรียน

Asset 9

ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Asset 1111DAY

ตารางประจำวัน

เรามีความภาคภูมิใจนำเสนอหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลก
สำหรับบทเรียนตัวต่อตัวโดยเฉพาะ

เราพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน, การเขียน, การพูดและการฟัง ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วนอกจากนี้เรายังจัดทำบทเรียนโดยใช้หนังสือเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความสอดคล้องเพื่อให้เราสามารถกำหนดมาตรฐานระดับสากล

CALLAN Method

เป็นเวลากว่า 50 ปีที่ CALLAN Method จากประเทศอังกฤษได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก QQEnglish เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนในเซบูที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในการทำการเรียนการสอนแบบ CALLAN Method ในบทเรียนของ CALLAN นักเรียนจะต้องตอบคำถามของครูแบบทันที ด้วยการฝึกอบรมนี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณพูดภาษาอังกฤษ สมองของคุณไม่จะถูกคิดเป็นภาษาไทย ยิ่งช่วยให้ภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาเร็วกว่าวิธีการเรียนแบบปกติถึง 4 เท่า

สำหรับนักเรียนผู้เริ่มต้นจากพื้นฐาน-ระดับสูง

CALLAN Method 1~12

นักเรียนทุกคนต้องเริ่มต้นจาก Stage 1

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

QQEnglish พัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยเฉพาะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไปจนถึงระดับกลาง

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น

QQE Basics 1~3

บทเรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เขียนด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจร่วมกับครูของคุณได้

สำหรับนักเรียนระดับกลาง

QQE Basics 4~5

เมื่อเริ่มต้นด้วยเสียงภาษาอังกฤษคุณจะคุ้นเคยกับการได้ยินคุณสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น 4 ภาษาอังกฤษและสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

ทักษะอ่าน

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น-ระดับสูง

ความเข้าใจในกลยุทธ์การอ่าน

จาก 5 ระดับ คุณสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของคุณ มี 12 บทในหนังสือเล่มหนึ่งและคุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการสรุปและทำความเข้าใจบริบทต่างๆ

ทักษะการพูด

หลักสูตรนี้ใช้สำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เราขอแนะนำสำหรับผู้ที่สามารถฟัง 70% แต่ไม่สามารถตอบสนองได้ดีหรือลังเลที่จะพูดภาษาอังกฤษ

คุณสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์คำศัพท์และวลีพื้นฐานโดยฝึกกับอาจารย์ คุณสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ได้ทันทีหลังจากบทเรียน

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น

Welcome Aboard

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามสถานการณ์การต่างๆขณะท่องเที่ยว

สำหรับนักเรียนระดับกลาง

Daily English

นี่คือหลักสูตรสำหรับวลีที่คุณสามารถใช้ในการสนทนาใน
บทสนทนาประจำวัน

สำหรับนักเรียนระดับสูง

Topic Idiom

นี่คือหลักสูตรสำหรับการพัฒนาการแสดงความเห็น
และคำศัพท์ของคุณตามหัวข้อต่างๆ

ทักษะการฟัง

หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะการฟังของคุณโดยใช้หัวข้อที่หลากหลายเช่นการสนทนาประจำวันและข่าวรอบโลก รวมถึงการสนทนาในร้านอาหารการแนะนำสินค้าและการเจรจาธุรกิจดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบ TOEIC คุณยังสามารถพัฒนาทักษะคำศัพท์ของคุณ

หากเป็นหัวข้อที่ยากความเร็วในการบันทึกสามารถปรับได้เพื่อให้คุณสามารถฝึกซ้ำได้เพื่อให้ชินกับการฟัง เป็นการดีสำหรับผู้เรียนระดับ Beginner ไปจนถึงระดับ Advanced

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น-ระดับสูง

Internet Class

คุณสามารถเรียนรู้หัวข้ออินเทอร์เน็ต การอัปเดตต่างๆ ได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง

การออกเสียง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการออกเสียงโดยเฉพาะ คำศัพท์ต่างๆ ที่ยากต่อการออกเสียง คุณสามารถเรียนรู้สัญลักษณ์การออกเสียงและวิธีการออกเสียงได้

สิ่งนี้มีไว้สำหรับผู้เรียนระดับ Beginner ไปจนถึงระดับ Advanced ใน tongue twisters คุณสามารถค้นหาความผิดพลาดของคุณได้อย่างชัดเจนโดยการออกเสียงด้วยคำที่ออกเสียงได้ยากซ้ำแล้วซ้ำอีก

นักเรียนระดับเริ่มต้น-ระดับสูง

Speech Improvement

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการออกเสียงโดยเฉพาะ คำศัพท์ต่างๆ ที่ยากต่อการออกเสียง คุณสามารถเรียนรู้สัญลักษณ์การออกเสียงและวิธีการออกเสียงได้

Topic Conversation

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับปรับปรุงการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับอาจารย์ตามหัวข้อเฉพาะ หัวข้อต่างๆมีตั้งแต่สถานการณ์รายวันไปจนถึงข่าวธุรกิจดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงนักเรียนระดับสูง เราขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น

Topic Conversation

หนังสือเรียนเล่มนี้ใช้สำหรับเสริมทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ

สำหรับนักเรียนระดับกลาง

Advanced Topic Conversation

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแสดงออกทางความคิดตามหัวข้อนามธรรมเช่นความรักและความฝัน

สำหรับนักเรียนระดับสูง

Topic for discussion

หนังสือเรียนเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการอภิปรายตามหัวข้อเช่นสุขภาพและเทคโนโลยี

หลักสูตร TOEIC เหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดย Yoshito Miyosawa ผู้ทำคะแนนที่สมบูรณ์แบบของผู้เชี่ยวชาญ TOEIC และภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนได้ผ่านการอบรมพิเศษสำหรับ TOEIC เราครอบคลุมทั้งการพูดการอ่านและการฟังของ TOEIC

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น

QQTOEIC Summer&Autumn

คำถามสำหรับการเตรียมสอบ TOEIC ที่แท้จริง

สำหรับนักเรียนระดับกลาง

QQ TOEIC 40days

คำถามสำหรับการเตรียมสอบ TOEIC ที่แท้จริง

สำหรับนักเรียนระดับสูง

QQ TOEIC 40days

หนังสือเรียนเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการอภิปรายตามหัวข้อเช่นสุขภาพและเทคโนโลยี

IELTS

หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับเสริมทักษะการพูดของคุณสำหรับการสอบ IELTS ได้รับการพัฒนาโดย James, IELTS และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ ครูทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ เพื่อให้คุณได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบ IELTS คุณครูที่ผ่านการรับรองพิเศษจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการ

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น-ระดับสูง

IELTS

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS คุณสามารถฝึกฝนส่วนการพูด IELTS แต่ละพาร์ทได้ ด้วยการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณจะสามารถตอบคำถามได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและชัดเจน

สำหรับผู้เริ่มต้นจะดีกว่าที่จะมุ่งเน้นการสร้างรากฐานของภาษาอังกฤษ
สำหรับระดับกลางและระดับสูงคุณสามารถเรียนรู้ได้โดยทำตามหลักสูตร Business

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น

Business English 4

This is curriculum for enhancing your business vocabulary and grammar in business situations.

สำหรับนักเรียนระดับกลาง

Business English 5〜6

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมสร้างคำศัพท์และไวยากรณ์ทางธุรกิจของคุณในสถานการณ์ทางธุรกิจ

Global Business

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมสร้างคำศัพท์และไวยากรณ์ทางธุรกิจของคุณในสถานการณ์ทางธุรกิจ

สำหรับนักเรียนระดับสูง

Business English 7

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมทักษะการนำเสนอของคุณ

Global Business

นี่คือหลักสูตรสำหรับเสริมทักษะการพูดของคุณ
เหมาะสำหรับธุรกิจระดับสากล

News

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมทักษะคำศัพท์และการแสดงออกผ่านการตรวจสอบการสนทนาและการออกเสียงตามบทความข่าวที่เลือก คุณสามารถพัฒนาทักษะการสนทนาของคุณโดยฝึกคำศัพท์และวลีขั้นสูง

สำหรับนักเรียนระดับกลาง

Beginner News

คุณสามารถพัฒนาทักษะการฟังและเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่หลากหลาย

สำหรับนักเรียนระดับสูง

News Alert

เนื่องจากนี่เป็นบทเรียนจากการสนทนาจึงไม่มีคำตอบเฉพาะ คุณสามารถพัฒนาทักษะการพูดของคุณผ่านข่าวต่างประเทศ

Travel English

เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมการเดินทาง คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะไปต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนระดับเริ่มต้น-ระดับสูง

Travel English

คุณสามารถเรียนรู้การแสดงออกทางความคิด และคำศัพท์สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการขนส่ง, ร้านอาหาร, โรงแรม และสนามบิน
Asset 8

วิสัยทัศน์สถาบัน

Asset 6

จุดเด่นของสถาบัน

Asset 5

หนังสือ / วิชาเรียน

Asset 9

ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Asset 1111DAY

ตารางประจำวัน

Scroll to Top