Online
Online learning Plan/Price

Khóa học và Chi phí

온라인 학습 플랜/가격

Khóa theo tháng

\ Bán chạy nhất /

8 Bài học

trên tháng

400 điểm

49 USD

(6.13 USD/ bài học)

15 Bài học

trên tháng

750 điểm

79 USD

(5.27 USD / bài học)

30 Bài học

trên tháng

1500 điểm

129 USD

(4.20 USD/ bài học)

*Số buổi học mỗi tháng trên được căn cứ vào việc lựa chọn giáo viên 50 điểm.
*Số lượng bài học thay đổi tùy theo số điểm còn lại.
*Điểm có giá trị trong 1 tháng.
*Gói hàng tháng là gói gia hạn tự động. Chi phí của bài học được khấu trừ tự động vào thẻ tín dụng hàng tháng (30 ngày.)

Thời gian đặt lớp

24 giờ (24/7)

Quy định đặt lớp

Đặt chỗ trước tối đa 2 tuần bằng cách sử dụng điểm.

* Khi đặt chỗ cho những ngày tiếp theo, chỉ được giới hạn 3 buổi học mỗi ngày

* Việc đặt chỗ có thể được thực hiện tối đa 5 phút trước khi giờ học bắt đầu.

Hạn sử dụng điểm

Điểm sẽ hết hạn sau 1 tháng kể từ ngày kích hoạt (30 ngày)

Lựa chọn giáo viên

Tại QQEnglish, điểm của mỗi giáo viên là khác nhau và dựa trên đánh giá của khách hàng và tỷ lệ đặt chỗ. Chúng tôi chia giáo viên theo những cấp độ sau sau:

*Giáo viên 40 điểm: Giáo viên đang đào tạo.

*Giáo viên 50 điểm: Giáo viên phổ thông (hầu hết giáo viên của chúng tôi là giáo viên 50 điểm)

*Giáo viên 75 điểm: số lượng giáo viên hạn chế, có tỷ lệ đặt lớp cao đáng kể và được nhiều học sinh yêu thích.

*Giáo viên 100 điểm: Giáo viên giàu kinh nghiệm, có chức vụ giám sát, tổ trưởng.

Điểm của giáo viên được tính dựa trên bài học 25 phút. Nếu tiết học 50 phút thì số điểm giáo viên cần gấp đôi (ví dụ: buổi học 50 phút của giáo viên 50 điểm thì học viên sẽ mất 100 điểm để đặt chỗ.)

Đặt lớp cố định

Đây là chức năng cho phép hệ thống tự động đặt lịch với cùng một giáo viên vào cùng một thời điểm. Vì không cần phải đặt trước theo từng lần nên bạn dễ dàng lên kế hoạch cho bài học và học hiệu quả hơn.

Trong trường hợp này, phí dịch vụ  sẽ được tính thêm 20% số điểm của buổi học cho mỗi 25 phút.

Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả ngay cả khi buổi học bị hủy.

Giáo viên thay thế

Hệ thống giáo viên thay thế là một hệ thống trong đó các bài học được cung cấp bởi giáo viên dạy thay khi giáo viên đặt lịch vắng mặt, v.v.

Tuy nhiên, chỉ khi có giáo viên dạy thay vào cùng thời điểm, chúng tôi mới cung cấp được giáo viên thay thế cho bài học đã đặt trước của bạn.

Nếu buổi học được đặt với giáo viên thay thế, điểm bài học, vé và số chỗ đã đặt trước sẽ không được hoàn trả. Bạn có thể thay đổi tùy chọn giáo viên thay thế từ cài đặt tài khoản của mình trên trang “Bài học của tôi”.

Môn học tính thêm điểm

Là môn có giáo viên được training đặc biệt. Vì vậy, học viên sẽ trả thêm điêm bên cạnh điểm của giáo viên để được học các môn này.

Điểm được tính thêm cố định là 25 điểm cho mỗi 25 phút học.

Ví dụ: nếu bạn đặt trước chương trình giảng dạy có tính thêm điểm và  giáo viên 50 điểm kéo dài trong 50 phút, bạn sẽ cần 100 điểm cho giáo viên và 50 điểm cho chương trình giảng dạy, tổng cộng là 150 điểm.

Điểm mua thêm

Bạn có thể mua thêm điểm khi gói của bạn đã hết điểm nhưng vẫn muốn tiếp tục học.

Lưu ý rằng học viên chỉ mua được điểm này khi đang có gói học còn hạn sử dụng.

Khi học viên hủy lớp học

Từ lúc bắt đầu bài học…

  • Hủy lớp trước 12 tiếng trước khi giờ học bắt đầu: Hoàn lại 100% điểm của buổi học (hoặc vé).
  • Hủy lớp từ 12 tiếng đến 1 tiếng trước khi giờ học bắt đầu: Hoàn lại 50% số điểm của buổi học (hoặc vé).
  • Hủy lớp sau 1 tiếng trước khi giờ học bắt đầu: Điểm của buổi học (hoặc vé) sẽ bị hủy bỏ.
Khi giáo viên hủy lớp học

Từ lúc bắt đầu bài học…

  • Hủy lớp trước 12 tiếng trước khi giờ học bắt đầu: Hoàn lại 100% điểm của buổi học (hoặc vé).
  • Hủy lớp từ 12 tiếng đến 1 tiếng trước khi giờ học bắt đầu: hoàn lại 150% số điểm của buổi học (hoặc vé).
  • Hủy lớp sau 1 tiếng trước khi giờ bắt đầu: Hoàn lại 200% số điểm của buổi học (hoặc vé).

Ngoài các gói học ở trên, QQEnglish còn cung cấp các gói dài hạn (ví dụ: 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng v.v.) Điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn vào đầu mỗi tháng trong suốt thời gian sử dụng. Gói sẽ không được tự động gia hạn sau khi hết hạn.

Đối với các gói dài hạn, chúng tôi có…

08 buổi/tháng
3 tháng 24 buổi
6 tháng 48 buổi
12 tháng 96 buổi
24 tháng 192 buổi

15 buổi/tháng
3 tháng 45 buổi
6 tháng 90 buổi
12 tháng 180 buổi
24 tháng 360 buổi

30 buổi/tháng
3 tháng 90 buổi
6 tháng 180 buổi
12 tháng 360 buổi
24 tháng 720 buổi

VUi lòng liên hệ để nhận tư vấn và báo giá chi tiết