Online

QQEnglish App | Hướng dẫn cài đặt App QQEnglish

Play Video
Play Video

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng QQEnglish

Chi tiết:
 • Mở ứng dụng và chọn đăng nhập.
 • Nhập thông tin: Địa chỉ email và mật khẩu.
 • Chọn cửa sổ “me”.
 • Chọn profile và bạn có thể thay đổi:
  – Ảnh đại diện
  – Tên
  – Giới tính
  – Ngày sinh
  – Phòng học classroom
 • Bạn có thể thấy được số lượng điểm, vé, hoặc lớp học yêu thích.
 • Bạn có thể xem lớp học.
 • Bạn có thể kiểm tra lịch học.
 • Bạn có thể chọn giáo viên cố định.
 • Bạn có thể gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Bạn có thể cài đặt nhắc nhở cho lớp học.

Have your classes in mobile

At QQEnglish, we make learning English online convenient for you. You no longer need your personal computers when you learn with us because you can enjoy having your classes online using just your mobile phone. No matter how busy your day is, learning English with your favorite QQEnglish teacher is always possible.