Online

Đăng kí khóa học tiếng Anh online

Hướng dẫn bắt đầu lớp học.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

1. Để học trải nghiệm 2 lớp học thử, vui lòng bấm vào nút “đăng ký” phía dưới.

2. Vui lòng nhập địa chỉ email để xác nhận tài khoản

3. Vui lòng nhập mật khẩu  cho tài khoản QQEnglish

4. Bấm nút “tiếp tục” để nhận email xác nhận từ nhà trường.

5. Vui lòng kiểm tra email để xác nhận thông tin tài khoản

6.Vui lòng bấm nút “close“. Sau đó kiểm tra hộp thử của bạn để xác nhận.
( Gmail, Yahoo mail or  …)

7.Vui lòng mở hộp thư từ [email protected] 

8. Bấm vào đường link để xác nhận.

9. Vui lòng điền vào trường thông tin bắt buộc.

10. Xin chúc mừng! bạn đã đăng ký thành công. Bấm “Next”.

Kiểm tra thiết bị trước khi bắt đầu lớp học

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng  Google Chrome cho lớp học. Bấm vào nút start  để bắt đầu kiểm tra.

How to start learning English online

2. Bấm “Next” để kiểm tra đường truyền internet.

How to start learning English online

3. Bấm nút “Start testing” .

How to start learning English online

4. Bấm nút “Next” để tiếp tục.

How to start learning English online

5. Bấm “Allow” để hệ thống truy cập vào camera.

How to start learning English online

6. Bấm  “Next” để tiếp tục.

How to start learning English online

7. Bấm “Allow” để hệ thống truy cập microphone cho lớp học.

How to start learning English online

8. Bấm nút “Next” để tiếp tục.

How to start learning English online

9. Kiểm tra “loa nghe”. Vui lòng thử nói vài từ để chắc chắn rằng bạn có thể nghe thấy giọng của mình.

How to start learning English online

10. Tất. cả thiết bị đã được kiểm tra và bây giờ bạn có thể bắt đầu lớp học.

How to start learning English online

Hướng dẫn đặt lớp học đầu tiên

1. Bấm vào nút “ĐĂNG NHẬP” để đi đến website.

2. Bấm vào nút “reserve”

จองบทเรียนออนไลน์

3. Chọn “ngày” và “giờ” mà bạn muốn học.

4. Bấm vào “Search”.

อ

5. Chọn giáo viên và bấm vào “OPEN” để đặt lớp học.

เลือกครูผู้สอนเพื่อจองบทเรียนออนไลน์

6. Bấm vào nút “Reserve”.

How to start learning English online

7. Bấm vào “Next“ để xem trước chủ đề của bài học.

How to start learning English online

8. Để chắc chắn, vui lòng kiểm tra lại thông tin lớp học.

How to start learning English online

9. Bạn có thể tìm thấy lịch học tại bảng lịch ở trang chủ.

How to start learning English online

Hướng dẫn đi đến lớp học

1.Sign in website to enter your classes

2. Bạn có thể bấm vào “NAME” ở thanh công cụ.

ทดสอบระดับภาษาก่อนเริ่มเรียนออนไลน์

3. Bấm vào lịch học ở bảng thời khóa biểu.

4. Bấm vào lịch học và nút “Nhập lớp học” để vào lớp. Bạn có thể vào lớp học trước  15 phút và đợi giáo viên vào lớp

How to start learning English online