Online

Lớp học online diễn ra như thế nào?

Mở đầu: Chào hỏi

Khi bắt đầu bài học, giáo viên sẽ hỏi bạn có thể nghe và nhìn rõ giáo viên không.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một lời chào như “Bạn có khỏe không?”

Giáo viên sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung chung như Hôm nay bạn thế nào, và bạn sẽ bắt đầu bằng những câu ngắn đơn giản để chuyển ý sang nói tiếng Anh.

 

Không cần chuẩn bị đặc biệt cho buổi học thử, chẳng hạn như học bài trước. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên có khả năng giới thiệu bản thân. Tên, nơi ở, nghề nghiệp, sở thích, v.v. của bạn thường được giáo viên hỏi để làm quen.

Lớp online

Học và Thực hành

Học viên học câu, từ vựng, thành ngữ theo hướng dẫn của giáo viên và luyện tập sử dụng một cách tự nhiên.

Các bài học được thiết kế nhằm giúp học viên học tiếng Anh gần gũi và thực tế hơn bằng cách lồng ghép các tình huống có thể xảy ra hàng ngày hoặc trong công việc.

 
กิจวัตรการเรียน (

Ôn tập nhanh

Hãy đóng vai với giáo viên để xem liệu bạn có thể sử dụng các câu và từ đã học ngày hôm đó một cách tự nhiên bằng ý tưởng của mình. Học sinh được khuyến khích nói tự tin, thoải mái và để ghi nhớ những gì đã học.

กิจวัตร

Kết thúc tiết học

Kết thúc tiết học bằng câu chào, học viên và giáo viên kết thúc lớp học và chào nhau bằng những câu như: “Thank you so much!” hay “Have a good day!”

กิจวัตรการเรียน (จบบทเรียน)

Tự ôn tập sau tiết học

Trên trang “Bài học của tôi”, bạn có thể xem những gì bạn đã học hôm nay từ tin nhắn của giáo viên và nó sẽ được phản ánh trong “Lịch sử bài học” của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để ôn tập. Bạn cũng có thể xem bản ghi của bài học sau 24 giờ kể từ giờ học trong tối đa 30 ngày. Hãy sử dụng nó để tự ôn tập.

กิจวัตรการเรียน (ทบเรียนบทเรียนด้วยตนเอง)