QQEnglish App | Hướng dẫn đặt lớp học

Play Video
Play Video

Hướng dẫn đặt lớp học qua ứng dụng

CHI TIẾT:
 • Mở ứng dụng QQE và đăng nhập.
 • Nhập thông tin: Địa chỉ email và mật khẩu.
 • Bắt đầu đặt lớp học bằng cách bấm vào nút dấu cộng màu xanh ở dưới chữ “No lesson now”.
 • Chọn giáo trình học.
 • Chọn giáo viên.
 • Chọn ngày và giờ học, bấm xác nhận, rồi sau đó chọn “search”.
 • Trở về trang chủ, bạn sẽ thấy lịch học đã được đặt.
 • Nếu bạn bấm vào lớp học đã đặt thì bạn có thể:
  1. Hủy lớp học
  2. Gửi yêu cầu riêng tới giáo viên
  3. Thay đổi giáo trình học
 • Trường hợp gửi yêu cầu, đi tới FAQ hoặc Customer’s Support

Have your classes in mobile

At QQEnglish, we make learning English online convenient for you. You no longer need your personal computers when you learn with us because you can enjoy having your classes online using just your mobile phone. No matter how busy your day is, learning English with your favorite QQEnglish teacher is always possible.