Hướng dẫn đặt lớp học qua ứng dụng

CHI TIẾT:
 • Mở ứng dụng QQE và đăng nhập.
 • Nhập thông tin: Địa chỉ email và mật khẩu.
 • Bắt đầu đặt lớp học bằng cách bấm vào nút dấu cộng màu xanh ở dưới chữ “No lesson now”.
 • Chọn giáo trình học.
 • Chọn giáo viên.
 • Chọn ngày và giờ học, bấm xác nhận, rồi sau đó chọn “search”.
 • Trở về trang chủ, bạn sẽ thấy lịch học đã được đặt.
 • Nếu bạn bấm vào lớp học đã đặt thì bạn có thể:
  1. Hủy lớp học
  2. Gửi yêu cầu riêng tới giáo viên
  3. Thay đổi giáo trình học
 • Trường hợp gửi yêu cầu, đi tới FAQ hoặc Customer’s Support
Scroll to Top