Hướng dẫn đăng ký và bắt đầu học tại QQEnglish

CHI TIẾT:
 • Mở ứng dụng và đăng nhập.
 • Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 • Bấm chọn cửa sổ “Me”.
 • Chọn “Points” để đi đến mua gói học.
 • Di chuyển màn hình lên, xuống để chọn gói học mà bạn muốn đăng ký.
 • Có 2 hình thức thanh toán:
  1- Thanh toán qua thẻ tín dụng
  2- Thanh toán qua tài khoản Paypal
 • Thẻ tín dụng được chấp nhận thanh toán: Visa, Master Card, và JCB
 • Nhập thông tin thẻ: Số thẻ, hạn sử dụng, và mã bảo mật.
 • Tài khoản Paypal: Nhập thông tin tài khoản Paypal của bạn và sau đó tiến hành thanh toán.
Scroll to Top