Online

QQEnglish App | Hướng dẫn đăng ký khóa học

Play Video
Play Video

Hướng dẫn đăng ký và bắt đầu học tại QQEnglish

CHI TIẾT:
 • Mở ứng dụng và đăng nhập.
 • Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 • Bấm chọn cửa sổ “Me”.
 • Chọn “Points” để đi đến mua gói học.
 • Di chuyển màn hình lên, xuống để chọn gói học mà bạn muốn đăng ký.
 • Có 2 hình thức thanh toán:
  1- Thanh toán qua thẻ tín dụng
  2- Thanh toán qua tài khoản Paypal
 • Thẻ tín dụng được chấp nhận thanh toán: Visa, Master Card, và JCB
 • Nhập thông tin thẻ: Số thẻ, hạn sử dụng, và mã bảo mật.
 • Tài khoản Paypal: Nhập thông tin tài khoản Paypal của bạn và sau đó tiến hành thanh toán.

Have your classes in mobile

At QQEnglish, we make learning English online convenient for you. You no longer need your personal computers when you learn with us because you can enjoy having your classes online using just your mobile phone. No matter how busy your day is, learning English with your favorite QQEnglish teacher is always possible.