Trường Anh ngữ

1700+

QQEnglish
Teachers

We are the QQenglish online legion

Học tiếng Anh với giáo viên tốt nhất

Teachers

Quy trình chọn giáo viên gồm 3 giai đoạn

Trước khi được tuyển dọn, giáo viên của chúng tôi phải trải qua 3 vòng đánh giá của các bộ phận Nhân sự, Đào tạo và Hội đồng tư vấn anh ngữ ở Anh và Mỹ

Teachers

Trải qua 2-5 tháng đào tạo chuyên sâu

Giáo viên của chúng tôi phải trải qua 2-5 tháng đào tạo để đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống trong lớp học

Teachers

Chất lượng giảng dạy đảm bảo

Giáo viên tại QQEnglish được trang bị kiến thức phù hợp về toàn bộ chương trình học, giúp họ có thể giảng dạy tất cả các khóa học như là Học thuật, Kinh doanh hoặc các bài học tiếng Anh thực tế.

Teachers

Quản lý chất lượng đào tạo

Trình độ chuyên môn của giáo viên được đánh giá nghiêm ngặt hàng tháng để đảm bảo họ cung cấp phương pháp giảng dạy đẳng cấp thế giới và học viêm nhận được trải nghiệm học tập chất lượng từ giáo viên

Teachers

Quy trình giám sát

Giáo viên được giám sát hàng ngày bởi các quản lý để đảm bảo họ đi đúng quy trình hướng dẫn lớp học và giải quyết các mối quan tâm của học viên