Online

QQEnglish App | วิธีการตั้งค่าต่างๆ โดยใช้แอพคลาสเรียนของคุณ

Play Video
Play Video

วิธีการตั้งค่าโดยใช้แอพ QQEnglish App ของคุณได้อย่างไร?

รายละเอียด:
 • เปิดแอป QQEnglish App ของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้
 • ป้อนข้อมูลสำคัญ: อีเมล และรหัสผ่าน
 • เลือกเมนูแทป “ฉัน”
 • คลิกรูปโปรไฟล์ของคุณ และคุณสามารถแก้ไขสิ่งต่อไปนี้:
  – รูปโปรไฟล์
  – ชื่อเล่น
  – เพศ
  – วันเกิด
  – เครื่องมือสำหรับชั้นเรียน
 • คุณสามารถดูจำนวนคะแนนที่คุณมี จำนวนทิคเก็ต หรือคลาสเรียนที่คุณชื่นชอบ favorite classes
 • คุณสามารถเช็คหลักสูตรปัจบันและหลักสูตรที่คุณชื่นชอบได้
 • คุณสามารถดูตารางเรียนของคุณได้
 • คุณสามารถจัดการกับตารางครูประจำของคุณได้ fixed teacher
 • คุณสามารถส่งคำถามของคุณผ่านฝ่ายซัพพอร์ตได้
 • คุณสามารถดูการตั้งค่าระบบและรับการเตือนเกี่ยวกับคลาสเรียนที่กำลังจะถึงเวลาเข้าเรียนได้

Have your classes in mobile

At QQEnglish, we make learning English online convenient for you. You no longer need your personal computers when you learn with us because you can enjoy having your classes online using just your mobile phone. No matter how busy your day is, learning English with your favorite QQEnglish teacher is always possible.