Cách sử dụng QQEnglish Classroom

Cấu hình máy tính:

Hệ thống điều hành: chúng tôi khuyến nghị sử dụng Windows 7 trở lên, hoặc hệ điều hành của Mac
Trình duyệt: Chrome

Tai nghe và mic

Để chắc chắn âm thanh trong lớp học, vui lòng kết nối tai nghe và mic để đảm bảo Nghe- Nói 

Camera

Camera có sẵn của laptop hoặc phụ kiệm camera cho máy tính bàn.

Cách chuyển lớp học (Từ Skype qua Classroom)

Đăng nhập vafp website chính thức (https://en.qqeng.com/q/mypage/setting/account/)

Vào trang “My Account” , chọn “Classroom” ở mục “Video tool”

วิธีการเข้าใช้งานห้องเรียน QQEnglish
วิธีการเข้าใช้งานห้องเรียน QQEnglish (เปลี่ยนชื่อเรียก)

Vào lớp học Classroom:

Khi nút “Enter Class” xuất hiện ở đầu trang, 4 phút trước khi lớp học bắt đầu.

วิธีการเข้าสู่ห้องเรียน (ผ่านเว็ปไซต์ QQEnglish)

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Chrome để vào lớp học, sẽ xuất hiện khung trên màn hình, hãy thực hiện theo các bước sau
Sau khi vào lớp học, thực hiện theo yêu cầu để hệ thống tự kiểm tra camera và mic

วิธีการเข้าใช้งานห้องเรียน (การขออนุญาต)
วิธีการเข้าห้องเรียน (ทดสอบระบบ)
วิธีการเข้าห้องเรียน (ทดสอบระบบ 2)

Cách sử dụng các công cụ trong Classroom:

Ảnh dưới đây minh họa chức năng của từng biểu tượng trong Classroom

เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ในห้องเรียน