Khóa học / Học phí

Để có thể thành thạo Tiếng Anh, bạn có thể chọn những môn học phù hợp với mục tiêu và thời gian của mình.

Khóa TOEIC

Khóa học này phù họp cho học viên chuẩn bị thi kỳ thi TOEIC chính thức. Tất cả giáo viên được đào tạo đặc biệt về giảng dạy TOEIC

Lớp học mỗi ngày

4 lớp 1:1 tập trung vào TOEIC
1 lớp Callan luyện phản xạ trong giao tiếp
1 lớp luyện phát âm
(+ thêm 2 lớp nhóm tối)

Thời gian đăng ký học

Trên 1 tuần.

Đối tượng học

 • Học viên muốn tăng điểm số TOEIC

Điểm đặc biệt

 • Tất cả giáo viên được đào tạo đặc biệt để giảng dạy TOEIC
 • Học viên được học lớp Callan (phương pháp học phản xạ giao tiếp đến từ nước Anh)
 • Học viên sẽ làm bài kiểm tra từ vựng và hoàn thành bài tập về nhà.
 • Làm bài thi TOEIC thử hàng tuần để học viên có thể làm quen với dạng đề thi.

Thời khóa biểu mẫu

Thời gian

Nội dung.

7:30-8:00

Breakfast

8:00-8:50

TOEIC®TEST STRENGTHEN

9:00-9:50

NEWS

10:00-10:50

LISTENING

11:00-11:50

TOEIC®TEST SPEAKING

12:00-12:50

Break time

13:00-13:50

TOEIC®TEST VOCABULARY

14:00-14:50

Group LISTENING

15:00-15:50

Group READING

16:00-16:50

CALLAN METHOD

19:00-19:50

EVENING GROUP CLASS

20:00-20:50

EVENING GROUP CLASS

Nội dung

Lớp một kèm một.

Môn học

Lợi ích

Nội dung

Kỹ năng nghe

 • Nghe
 • Nói
 • nghe hiểu
 • Ngữ pháp
 • Từ vựng
 • Theo từng chủ đề, học viên sẽ được tăng cường vốn từ học học thuật và nghe hiểu. Ngoài ra, cải thiện được kỹ năng nói thông qua các buổi thảo luận.

Phương pháp Callan

Ngữ pháp
 • Nói
 • Từ vựng
 • Mục đích của môn học là học viên sẽ lặp đi lặp lại theo giáo viên.
 • Học viên phải trả lời những câu hỏi ngay lập tức không có thời gian suy nghĩ.
 • Học viên sẽ cải thiện được các kỹ năng, đặc biệt là nghe và nói là 2 kỹ năng quan trọng trong kỳ thi TOEIC.

TOEIC®TEST
Strengthen

 • Đọc
 • Nghe
 • Ngữ pháp
 • 25 phút đầu: Reading Part 5-7 (ngữ pháp, câu phức tạp, và đọc hiểu.)
 • 25 phút còn lại: Listening Part 1-4 (Hình ảnh, trả lời, các đoạn hội thoại.)
 • Cả hai kỹ năng nghe và đọc được học  trong 50 phút bào gồm 7 phần trong bài thi TOEIC

TOEIC®TEST
Speaking

 • Nói
 • Viết
 • Học viên luyện tập miêu tả tranh,  trả lời câu hỏi và diễn đạt ý kiến.

TOEIC®TEST
Vocabulary

 • Nghe
 • Đọc
 • Nói
 • Từ vựng
 • 25 phút đầu: Reading
 • 25 phút tiếp theo: Listening
 • Học viên tập trung vào các từ vựng chọn lọc trog TOEIC.

News

 • Listening
 • Vocabulary
Học viên có thể tăng cường vốn từ vựng và kỹ năng nghe thông qua các mẫu bài t in tức. 
Học viên sẽ cùng thảo luận với giáo viên, vì thế kỹ năng nói được tận dụng tối đa.

Lớp nhóm

Môn học

Lợi ích

Content

Listening

 • Cải thiện kỹ năng nghe
 • Part 1-4 (Hình ảnh, trả lời câu hỏi, các đoạn hội thoại, và đáp án) và sau đó thự hành với các học viên khác.

Lớp nhóm lớn

Môn học

Lợi ích

Content

Reading

 • Kỹ năng đọc
 • Part 5-7 (Ngữ pháp, câu phức tạp, và đọc hiểu) thực hành cùng các học viên khác.

* Học viên sẽ làm bài kiểm tra TOEIC thử hàng tuần.
* Không được đổi giáo trình.

Scroll to Top