Trường Anh ngữ

Danh sách ngày lễ Philippines

Lịch nghỉ lễ 2024

菲律賓國定假日一覽表

【Lưu ý】

* Học viên đăng kí khóa học trong khoảng thời gian có ngày lễ, sẽ trả phụ phí 35$/ngày.
* Lịch nghỉ lễ của Philippines có thể thay đổi.

QQEnglish Holidays Videos