Khóa học / Học phí

Để có thể thành thạo Tiếng Anh, bạn có thể chọn môn học phù hợp với mực tiêu và thời gian của mình.

Khóa superior

Khóa học gồm 8 lớp học 1:1, giành cho học viên chỉ muốn học lớp một kèm một. 

Lớp học mỗi ngày.

8 lớp 1:1 (+ 2 lớp nhóm tối)

Thời gian đăng ký học

Trên 1 tuần.

Dành cho đối tượng

  • Học viên muốn cải thiện trình độ Tiếng Anh trong thời gian ngắn.
  • Người đi làm chỉ có thời gian học trong 1 tuần.

Nội dung

Giáo trình

Lớp học được sắp xếp theo các môn học sau:

QQ Basic​

Reading

Speaking

Listening

Pronunciation

News

Callan Method

Lexicon

Topic Conversation

Travel English

*Học viên có thể lựa chọn 2 trong các môn học giống nhau để tập trung các kỹ năng cần thiết.
* Học viên có thể thay đổi giáo viên và môn học 1 lần/tuần.

Tải xuống học phí khóa Superior

Superior Plan

Học phí tại Seafront Campus

Superior Plan

Học phí tại IT Park Campus

Scroll to Top