Khóa học / Học phí

Để có thể thành thạo Tiếng Anh, bạn có thể chọn môn học phù hợp với muc tiêu và lịch trình của mình.

 

Khóa Light.

Khóa học bao gồm 6 lớp chủ yếu tập trung vào các cuộc đối thoại hàng ngày.
Chính vì thê, khóa học này phù hợp với học viên muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Lớp học mỗi ngày

4 lớp học 1:1 + 2 lớp nhóm (+ thêm 2 lớp nhóm tối)

Thời gian đăng ký học

Trên 1 tuần

Phù hợp với đối tượng

  • Học viên muốn trải nghiệm du học Tiếng Anh.
  • Học viên muốn trải nghiệm và học tập tại Philippines.

Nội dung.

Giáo trình

Khóa học được sắp xếp dựa vào các giáo trình sau:
Khóa học không bao gồm lớp dạy Callan.

QQ Basic​

Reading

Speaking

Listening

Pronunciation

News

Callan Method

Lexicon

Topic Conversation

Travel English

*In Học viên có thể chọn 2 môn học giống nhau để tập trung cải thiện một kỹ năng cụ thể.
* Học viên có thể đổi giáo trình hoặc giáo viên 1 lần/tuần.

Scroll to Top