Khóa Tiếng Anh thương mại.

Khóa học này tập trung vào các tình huống trong kinh doanh, giáo trình được thiết kế thực tế . Giáo viên đã có kinh nghiệm và được đào tạo đặc biệt cho khóa học.

Lớp học mỗi ngày.

Khóa học bao gồm 6 lớp học 1:1 (bao gồm học Callan) và 2 lớp nhóm.

Thời gian đăng ký

Trên 1 tuần.

Đối tượng học

  • Học viên muốn tập trung vào học trong thời gian ngắn.
  • Học viên chuẩn bị vào làm ở công ty đa quốc gia.
  • Học viên muốn sử dụng Tiếng anh cho công việc.

Nội dung

Môn học tập trung xoay quanh các tình huống thực tế như thuyết trình, viết mail, nghe điện thoại, phỏng vấn….

Điểm nổi bật.

Khóa học giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành kinh doanh quốc tế

Bằng cách nhập vai vào các tình huống, học viên có thể học được các kỹ năng phù hợp với mình. Ngoài ra, họ còn hiểu được một số kiến thức cần thiết trong kinh doanh quốc tế.

Giáo trình được thiết kế dựa vào các tình huống thực tế trongkinh doanh.

Giáo trình được biên soạn bởi Yoshito Miyosawa, người Nhật bản đầu tiên đạt được “nút xanh” tại The Stock Exchange ở Luân Đôn, vì thế giáo trình có thể chỉ rõ được các chi tiết trong kinh doanh quốc tế.

 

Giáo viên giàu kinh nghiệm.

Giáo viên được đào tạo đặc biệt và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

 

Tải xuống học phí khóa Tiếng Anh thương mại.

Business English

Bảng học phí tại Seafront Campus

Business English

Bảng học phí tại IT Park Campus

Scroll to Top