Khóa học/ Học phí

Để có tu duy tiếng anh, bạn nên chọn khóa học phù hợp với lịch trình và mục tiêu của bạn

Khóa học Body makeup

Body Make Healthy Plan

 • Chương trình học bao gồm 6 lớp giao tiếp 1:1, 1 lớp nhóm nhỏ và 1 buổi luyện tập body.
 • Chương trình giảng dạy bao gồm 3 bài học Một-Một với Callan hoặc nói, 3 bài học Một-Một với đọc, nghe hoặc ngữ pháp, 1 bài học nhóm nhỏ và 1 buổi tập luyện.
 • Thời gian là từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều hoặc 9:00 sáng đến 6:00 tối.

Lớp học hàng ngày

6 giờ cho lớp học 1:1
+ 1 giờ lớp học nhóm nhỏ
+ 1 buổi luyện tập body

Thời gian đăng ký

Đăng ký ít nhất 1 tuần học

Khóa học phù hợp với

 • Những người muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, đặc biệt là sinh viên và người lớn
 • Những người muốn chuẩn bị đi đến các quốc gia nói tiếng Anh bản địa
 • Những người muốn chuẩn bị cho lao động kỳ nghỉ
 • Những người muốn cải thiện cơ thể của họ

Body Make Strong Plan

 • Chương trình giảng dạy bao gồm 6 bài học One-On-One của ESL và 2 buổi tập luyện.
 • Chương trình giảng dạy bao gồm 3 bài học Một-Một với Callan hoặc nói, 3 bài học Một-Một với đọc, nghe hoặc ngữ pháp và 2 buổi tập luyện.
 • Thời gian là từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều hoặc từ 9:00 sáng đến 6:00 tối.from 9:00 AM to 6:00 PM.

Lớp học hàng ngày

6 giờ học lớp 1:1
+ 2 lớp luyện tập body

Thời gian đăng ký

Đăng ký ít nhất 1 tuần học

Khóa học phù hợp với

 • Những người muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, đặc biệt là sinh viên và người lớn
 • Những người muốn chuẩn bị đi đến các quốc gia nói tiếng Anh bản địa
 • Những người muốn chuẩn bị cho lao động kỳ nghỉ
 • Những người muốn cải thiện cơ thể của họ

Nội dung

Giáo trình

QQ Basic​

News

Reading

Callan Method​

Speaking

Lexicon

Listening

Topic Conversation

Pronunciation

Travel English

QQ Basic​

News

Reading

Callan Method

Speaking

Lexicon

Listening

Topic Conversation

Pronunciation

Travel English

*In order to prioritize one specific skill, 2 of the same curricula might be chosen.
* You can change your curricula once a week and your teacher might suggest that you change. You can get for more information at the orientation on the 1st day.

Tải xuống học phí khóa học Body Make Plan

Học phí khóa Body Make Strong Plan

Học phí khóa Body Make Healthy Plan

Scroll to Top