2000+

معلم
QQEnglish

یادگیری زبان انگلیسی با بهترین اساتید انگلیسی زبان

معلمان

فرآیند ارزیابی 3 مرحله‌ای معلمان کالج QQEnglish

قبل از استخدام، معلمان ما باید یک فرآیند ارزیابی دقیق 3 مرحله ای را بگذرانند . این ارزیابی توسط تیم منابع انسانی، مربیان و مشاوران زبان انگلیسی ما از بریتانیا و ایالات متحده انجام می شود.

معلمان

آموزش دوره فشرده ۲ تا ۵ ماهه

معلمان ما باید دوره های آموزش فشرده ای را بگذرانند تا مطمئن شویم که به دانش کامل برای تدریس به دانش آموزان ما رسیده اند و برای آموزش پیچیدگی های زبان انگلیسی آموزش دیده اند.

معلمان

تضمین کیفیت تدریس

معلمان ما در QQEnglish دانش کافی برای تدریس تمام دوره هل را دارند و آنها می توانند همه دروس را آموزش دهند، این دروس ممکن است دورس آکادمیک، تجاری یا عملی انگلیسی باشد.

معلمان

کنترل کیفیت

ما سطح مهارت معلمان را به طور ماهانه ارزیابی می کنیم تا اطمینان داشته باشیم که تدریس آنها در سطح جهانی ارائه می شود و شما تجربه با کیفیتی را از یادگیری زبان انگلیسی خواهید داشت.

معلمان

بازدید روزانه

سرپرستان و مدیران هر روز بر معلمان QQEnglish نظارت می کنند تا مطمئن شوند که راهنمایی، آموزش و نظارت مناسب در زمینه رسیدگی به نگرانی های دانش آموزان وجود دارد