Trường Anh ngữ QQEnglish

Thông tin bảo mật

Chương trình học tại QQEnglish được cung cấp bởi Công ty QQEnglish Japan Co., Ltd, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến thông tin cá nhân học viên.

Sau đây là chính sách bảo mật:

Thông tin thu thập

QQEnglish sẽ không sử dụng thông tin học viên mà không có sự thông báo trước.
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để phục vụ lớp học và để liên hệ với học viên. Thông tin sẽ được bảo mật bởi QQEnglish và chúng tôi có các biện pháp ngăn chặn sự truy cập bất hợp pháp, mất cắp, rò rỉ.

Sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin đã thu thập cho việc thanh toán, gửi thông báo liên quan đến dịch vụ, tin nhắn khẩn cấp, cập nhật thông tin dịch vụ mới và hội thảo mới, tặng quà, và các chiến dịch quảng cáo, marketing cũng như thu thập ý kiến học viên về dịch vụ của chúng tôi. 

Trường hợp ngoại lệ

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà chúng tôi vận hành. Chúng tôi sẽ quản lý chúng, nhưng trong cac tình huống sau đây chúng tôi có thể sử dụng một phần thông tin của bạn:

1. Được sự đồng ý từ bạn

2. Trong tình huống chúng tôi tiết lộ một cách hợp pháp hoặc được yêu cầu bởi một tổ chức cộng đồng.

3. Trong tình huống thông tin của bạn không được xác định.

Cẩu hỏi và quan tâm

Các yêu cầu kiểm tra, sử đổi và xóa thông tin cá nhân của bạn sẽ được thực hiện sau khi xác minh danh tính.

Công ty TNHH QQEnglish Nhật Bản,
Tòa nhà 6F Kono, 1-11-11, Nishi YAMyuku, phường YAMyuku, Tokyo, Nhật Bản
Thắc mắc: [email protected]

Sử dụng tên thật cho khóa học

Chúng tôi sử dụng tên thật của bạn để cung cấp lớp học, những người khác sẽ không thấy tên của bạn. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ đăng ký với tên biệt danh. Điều này giúp giáo viên có thể nhận biết bạn từ những học viên khác. Bạn có thể đăng ký dưới tên nào mà bạn thích, nó cho phép giáo viên dễ dàng giao tiêp.

Nói chuyện riêng với giáo viên

QQEnglish không cho phép học viên và giáo viên trò chuyện riêng ngoài giờ học, kể cả offline hay online, trừ khi được sự đồng ý cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm tổn hại gây ra bởi e-mail cá nhân, SNS, vân vân. Mọi khiếu nại, góp ý nên được gửi trực tiếp về: [email protected]

Bảo mật thông tin thẻ tín dụng

QQEnglish sử dụng SSL (Hệ thống bảo mật) để bảo vệ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bằng cách này thông tin thẻ của bạn sẽ được mã hóa và bên thứ ba sẽ không nhìn thấy được. Trang được mã hóa bắt đầu bằng “https:” và “key mark” sẽ được hiển thị trên trang liên kết.

Scroll to Top