Trường Anh ngữ

Quy định về bảo mật

Thông tin chúng tôi thu thập

QQEnglish không bao giờ thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách không công bằng hoặc không có sự đồng ý.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và thông tin cho bạn cũng như để liên hệ với bạn. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ được chúng tôi quản lý cẩn thận và chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, giả mạo hoặc rò rỉ.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể  thu thập thông tin cá nhân và dùng để thông qua các dịch vụ để lập hóa đơn và thu tiền, gửi thông báo về dịch vụ của chúng tôi, gửi cho bạn tin nhắn cảnh báo, cập nhật các dịch vụ và hội thảo mới, giới thiệu màn hình, cải thiện dịch vụ, phân tích hoạt động tiếp thị, bảng câu hỏi và gửi quà tặng , triển khai các chiến dịch và phỏng vấn, trả lời tin nhắn và ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi cũng như duy trì dịch vụ của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà chúng tôi vận hành. Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân của bạn, nhưng trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể tiết lộ và cung cấp một phần thông tin cá nhân của bạn.

1. Được sự đồng ý của bạn

2. Trường hợp chúng tôi được phép tiết lộ thông tin đó một cách hợp pháp hoặc được tổ chức công yêu cầu

3. Trường hợp thông tin cá nhân của bạn không được xác định

 

Câu hỏi và thắc mắc

Các câu hỏi liên quan đến việc kiểm tra, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của bạn cũng như mọi câu hỏi khác liên quan đến thông tin cá nhân của bạn sẽ được giải quyết sau khi xác minh danh tính.

Công ty TNHH QQEnglish Nhật Bản,

Tòa nhà 6F Kono, 1-11-11, Nishi Shinjyuku, phường Shinjyuku, Tokyo, Nhật Bản

Email: [email protected]

Sử dụng tên thật

Chúng tôi sẽ sử dụng tên thật của bạn để cung cấp những dịch vụ tốt hơn, những người khác sẽ không nhìn thấy tên thật của bạn. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ đăng ký tên của mình bằng biệt danh. Điều này là để giáo viên của chúng tôi phân biệt bạn với các học viên khác và để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiết lộ tên của bạn. Tên thật có thể gây khó khăn cho giáo viên của chúng tôi nên chúng tôi sử dụng chức năng biệt danh. Bạn có thể đăng ký bất cứ tên nào bạn thích. Do đó, chức năng này không có nghĩa là tên thật của bạn sẽ được tiết lộ nhưng nó cho phép chúng tôi liên lạc dễ dàng. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tên thật của mình.

Trao đổi thông tin cá nhân với giáo viên

QQEnglish sẽ không cho phép liên lạc riêng với giáo viên ngoài giờ học, trực tuyến hay trực tiếp, trừ khi trong trường hợp đặc biệt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn hại cá nhân do e-mail cá nhân, SNS, v.v. gây ra. Mọi thắc mắc, nhận xét hoặc khiếu nại liên quan đến dịch vụ của chúng tôi phải được gửi đến mẫu thư được chỉ định.

Bảo mật thẻ tín dụng

QQEnglish sẽ sử dụng SSL (Secure Sockets Layer) để bảo vệ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bằng cách này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được mã hóa và sẽ không bị bên thứ ba nhìn thấy. Trang được mã hóa bắt đầu bằng “https:” và “dấu khóa” sẽ được hiển thị trên trang liên kết