“Your GATEWAY TO THE WORLD
เชื่อมโลกไร้พรมแดน แบบไม่มีอะไรกั้น!"

ONLINE
ENGLISH LEARNING
KIDS CAMP 2020

สร้างพลังให้บุตรหลานของคุณ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับทุกความสำเร็จในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษกับสถาบัน ESL ชั้นนำของประเทศเท่านั้น!

ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp
ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp
ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp
ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp

จุดเด่นของโครงการ ค่ายพัฒนาภาษา อังกฤษ ออนไลน์ "จูเนี่ยอินเตอร์แคมป์"
THE INTERNATIONAL KIDS/JUNIOR
ONLINE CAmp

คลาสเรียนตัวต่อตัว 1 คาบ + คลาสเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ

เรียนภาษาอังกฤษผ่านช่องทางทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนได้อย่างสะดวก และปลอดภัยจากไวรัส Covid-19 ได้จากที่บ้านของคุณ

ได้สนทนาและสื่อสารกับเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติ

คว้าโอกาสสุดพิเศษนี้ ด้วยการเข้าร่วมคลาสเรียนและสื่อสารกับเพื่อนๆ นักเรียนชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก

เร่งพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อการบรรลุผลที่ดียิ่งขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว

ช่วยทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก และสัมผัสวิธีการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ได้จากที่บ้านพร้อมตารางเวลาเรียนที่แน่นอน

เราสอน . เราสร้างแรงบันดาลใจ เราสร้างพลัง
WE TEACH . WE INSPIRE. WE EMPOWER .

ร่วมโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเรา!

* การลงทะเบียนควรทำก่อนวันที่ 13 สิงหาคม​ นักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะทำการทดสอบวัดระดับ (การอ่าน, การฟังการ, เขียน และการพูด) นักเรียนแต่ละคนจะได้รับตารางบทเรียนสำหรับรอบระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดเมื่อการประเมินเสร็จสมบูรณ์

ทำไมถึงต้อง! เข้าร่วมโครงการ ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์ "จูเนี่ยอินเตอร์แคมป์"
THE INTERNATIONAL KIDS/JUNIOR ONLINE CAMP

ไม่มีค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

ไม่เสีย ค่าตั๋วเครื่องบิน

ไม่เสีย ค่าที่พัก
หรือค่าโรงแรม

พิเศษ! ได้รับส่วนลด $150

เรียนง่าย ได้จากที่บ้าน

ระยะเวลาเรียน
COURSE DURATION

17 สิงหาคม

2 สัปดาห์

ตารางเรียน / CLASS SCHEDULE

คลาสเรียน เริ่มเวลา 13:00 PM
(ตามเวลาประเทศไทย)

วันจันทร์ –  วันศุกร์

หลักสูตร และคลาสเรียน
CURRICULUM

คลาสเรียนตัวต่อตัว 1 คาบ (50 นาที)

ด้วยคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว ที่คุณครูของเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมุ่งมั่นให้พวกเขาฟังและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมและตอบสนอง นอกจากนี้เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกับคุณครูของพวกเขา จะทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถาม และกล้าแสดงความคิดเห็นของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางกาสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างก้าวกระโดด

สำหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเพื่อการเรียนรู้ และทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์เป็นประโยชน์ต่อ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เป็นวิชาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้การออกเสียง ให้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ด้วยกฎและทักษะการสะกดคำศัพท์ และประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Time to Talk เป็นการเรียนที่ใช้เวลาเพียงสั้นๆ ในแต่ละบท และอภิปรายหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ

หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องกฎและหลักต่างๆของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เริ่มจากระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของ และพื้นฐานของผู้เรียน

Daily English เป็นหลักสูตรแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นศึกษาสถานการณ์ที่ใกล้ตัวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจำวัน โดยการศึกษาหลักแกรมม่าภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างวิธีสร้างประโยคหรือบทสนทนาต้างๆ ที่นักเรียนต้องการ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยภาพประกอบการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนจะสามารถ ศึกษาและเรียนรู้วิธีการพูดด้วยรูปแบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกและแก้ไขข้อผิดพลาดผ่านการฝึกใช้จริง

ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp
Play Video

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ (50 นาที)

ร่วมคลาสกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ 3 – 5 คนเพื่อทำการสื่อสาร แลกเปล่ี่ยนความคิดเห็นกันผ่านบทเรียนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง และสนุกไปกับร่วมสนทนา ซึ่งในคลาสแบบเรียนกลุ่มเล็กที่มีสมาชิกไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป จึงง่ายต่อการทำความรู้จัก และการทำความคุ้นเคยกับคุณครูผู้สอน และเพื่อนๆร่วมคลาสชาวต่างชาติ บรรยากาศของคลาสเรียนจึงมีความเป็นกันเองมากขึ้น

*จำนวนนักเรียนในคลาสเรียนกลุ่มเล็กประมาณ 5 คน/คลาส

ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp

ให้เด็กๆ ได้ร่วมบทเรียนแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบทเพลงสนุกๆ

(หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีระดับพื้นฐาทสูง และต้องการเพิ่มขีดความสามารถยิ่งขึ้น)​

เนื้อหาของวิชานี้เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา เช่น (ประวัติศาสตร์, ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ ฯลฯ)

หลักสูตรความรู้ความสามารถครอบคลุมไปถึงหลักการบริหารอารมณ์, การบริหารเวลา, การศึกษาการแสดงออก, มารยาททางสังคม และการพัฒนาความสนใจ ฯลฯ

เน้นการฝึกพัฒนาการเขียน เพิ่มไอเดียในการแต่งประโยค และการเขียนบทความ

กิจกรรม / Activity

2 คลาสเรียนแบกลุ่มใหญ่ เป็นคลาสสอนการพรีเซนเทชั่น และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation classes) ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ (50 นาที)

คลาสเรียนกิจกรรมเริ่มต้นเวลา 20:00 PM เวลาประเทศไทย
(ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์)

คลาสกิจกรรม ภาพยนตร์ / MOVIE CLASS ACTIVITY!

ทุกวันเสาร์ (14:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
กิจกรรมที่เรียบง่ายและมีชีวิตชีวาสำหรับฝึกทักษะการฟัง
ภาพยนตร์ในห้องเรียนทำให้นักเรียนเพลิดเพลินซึ่งท้ายที่สุดก็เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน

โครงการ เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อายุ 5-13 ปี

*นักเรียนที่อายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้เช่นกัน

สร้างอนาคตที่สดใสให้เด็กๆ !

ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ Online summer camp

QQEnglish Cebu IT Park, Apas, Cebu City, Philippines

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

Scroll to Top