QQEnglish ESL school

Trường Anh Ngữ QQEnglish

Online Campus

Tham gia các chương trình học tại Cebu với chất lượng và hiệu quả cao hơn so với các lớp online thông thường.
Phương pháp học tập mới, mang hiệu quả tối ưu.

Online Campus là gì?

Học viên có thể học tiếng anh tại nhà với thời khóa biểu và chất lượng giống chương trình học tại Cebu.
Bạn cũng có sự trải nghiệm các chương trình học tập tương đương với Cebu thông qua việc học trực tuyến. Chúng tôi gọi đó là chương trình học “Online campus”

Trên đó  những  về lớp học 
"Online Campus"

Cho tất cả các học viên không thể đến Cebu để học tập.

Chương trình học "Online campus"

Online study program
"Online Campus"

Bạn có thể học tiếng anh thông qua interner với chương trình học và thời khóa biểu giống với chương trình học tại Cebu.
Bạn có thể tham gia các chương trình học tại nhà.
Giáo viên sẽ hướng dẫn cho bạn suốt quá trình học tập, nên cho dù học viên là trẻ em, cũng có thể tham gia các lớp học dễ dàng. Họ có thể tham gia học chương trình tiếng Anh cố định dù các trường học đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là cơ hội lý tưởng đế học viên tham gia lớp học tiếng anh khi có thời gian rảnh. Đây cũng là sự lựa chọn hoàn hảo được cung cấp bởi hệ thống lớp học online

Online Campus

Raiko Fujioka

QQEnglish CEO

Reasonable Price

No need to go Abroad

PHP

Without Local Payment

One-on-One Classes

Group Classes

Chi tiết của Online Campus

1. Bạn có thể học cùng với các môn học mà bạn đã theo học tại Cebu.
2. Giáo viên của chúng tôi có bằng TESOL là chứng chỉ giảng dậy tiếng anh dành cho người nước ngoài.
3. Chúng tôi có các lớp học 1 kèm 1 được chỉ định bởi các giáo viên và các lớp nhóm sẽ được tham gia cùng với các học viên quốc tế đến từ các nơi trên thế giới.
4. Giáo viên của chúng tôi cũng kiểm tra trình độ của bạn.
5. Theo học dù bạn ở nhà
6. Phụ huynh cũng có thể kiểm tra việc học của con mình qua Internet ở bất cứ nơi đâu.
7. Trong suốt khóa học chúng tôi cũng có kể hoạch tổ chức các hoạt động online để gắn kết bạn với các học viên quốc tế khác.
8. Chi phí hợp lý hơn so với việc bạn theo học tại Cebu
9. Tăng khả năng tiếng anh trong thời gian ngắn

Khóa học

QQEnglish online campus

Standard_plan

Standard Plan

1 TUẦN HỌC (Thứ 2 đến Thứ 6)

$547/TUẦN
30 giờ/tuần với lớp học 1 kèm 1
10 tiếng/tuần với lớp nhóm
Superior_plan

Superior Plan

1 TUẦN HỌC (Thứ 2 đến Thứ 6)

$643/TUẦN
40 giờ/tuần với lớp học 1 kèm 1
Lớp học nhóm
Light_plan

Light Plan

1 TUẦN HỌC (Thứ 2 đến Thứ 6)

$461/TUẦN
20 giờ/tuần với lớp học 1 kèm 1
10 giờ/tuần với lớp nhóm
Super_light_plan

Super Light Plan

1 TUẦN HỌC (Thứ 2 đến Thứ 6 )

$307/TUẦN
15 giờ/tuần với lớp 1 kèm 1
5 giờ/tuần với lớp nhóm
Business_plan

Business Plan

1 TUẦN (Thứ 2 đến Thứ 6)

$691/TUẦN
20 giờ/tuần với lớp học tiếng Anh thương mại 1 kèm 1
10 giờ/tuần với lớp học giao tiếp 1 kèm 1
10 giờ/tuần Lớp nhóm
TOEIC_plan

TOEIC© Plan

1 TUẦN (Thứ 2 đến Thứ 6)

$571/TUẦN
20 giờ/tuần TOEIC lớp 1 kèm 1
10 giờ/TUẦN lớp học giao tiếp 1 kèm 1
10 giờ/tuần lớp nhóm
IELTS_plan

IELTS© Plan

1 TUẦN (Thứ 2 đến Thứ 6)

$643/TUẦN
20 giờ/tuần IELTS lớp 1 kèm 1
20 giờ/tuần lớp học giao tiếp 1 kèm 1
Lớp học nhóm
IELTS_plan

Pre IELTS© Plan

1 TUẦN (Thứ 2 đến Thứ 6)

$595/TUẦN
20 giờ/tuần IELTS lớp 1 kèm 1
20 giờ/tuần lớp học giao tiếp 1 kèm 1
Lớp học nhóm

Vui lòng điền thông tin dưới đây để tải về bảng giá các khóa học

Hãy cùng học tiếng anh với chúng tôi!

Profesora del Campus Online
Profesora del Campus Online 2
Profesora del Campus Online 3
Profesor del Campus Online
Profesora del Campus Online 6

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Scroll to Top