Company Overview

Thông tin trường

Tên giao dịch

QQEnglish Co., Ltd

Ngày thành lập

18/05/1987

Trụ sở chính

6F Kono building, 1-11-11, Nishi shinjuku, Shinjuku ward, Tokyo, Japan
Liên hệ:
Online school, 05055393040
Offline school, 05055392531
Email: [email protected]

CEO

Raiko Fujioka

Vốn điều lệ

Một trăm triệu Yên

Đối tác chiến lược

Mitsubishi UFJ bank / Mitsuisumitomo bank

Ngành nghê kinh doanh

Dịch vụ lớp học trực tuyến
Dịch vụ lớp học trực tiếp
Xuất khảo lao động
Trao đổi lao động

Số cấp phép hoạt động

“Cấp phép xuất khẩu lao động theo số
派 13-307412″
“Cấp phép trao đổi lao động theo số
13-ユ-310579″

Lịch sử hình thành

1987

Thành lập công ty TNHH QBin tại Homan, Suginami với vồn điều lệ 10 triệu Yên

1990

Tăng vốn điều lệ thêm hai triệu Yên để mở rộng Công ty

1991

Thay đổi địa chỉ công ty: Ohara, Setagaya

1996

Tăng vốn điều lệ thêm ba triệu Yên để mở rộng Công ty

2006

Sáp nhập với Bike haiso center Co., Ltd 

2007

Giới thiệu hệ thống giao hàng mới.

2008

Tăng vốn điều lệ thêm sáu triệu Yên để mở rộng Công ty

2009

Thành lập trường học trực tuyến QQEnglish

2009

Sáp nhập với Connecting rod, Ltd

2009

Tăng vốn điều lệ thêm một trăm triệu Yên để mở rộng Công ty

2010

Thay đổi địa chỉ công ty: Eifuku, Suginami.

2011

Thành lập trường Anh ngữ QQEnglish với cơ sở QQEnglish IT Park.

2015

Mở rộng thêm cơ sở Seafront

2016

Tách công ty Bike Bin ra khỏi doanh nghiệp QQEnglish.

2016

Thay đổi tên công ty.

2016

Thay đổi địa chỉ công ty: Nishi shinjuku, Shinjuku.