плюсы групповых занятий английским

ข้อดี 5 ประการ
จากการเรียนภาษาอังกฤษแบบคาบเรียนกลุ่ม

ในยุคปัจจุบันที่ดิจิตอลและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่มากขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษแบบคาบเรียนกลุ่มยังเป็นความพิเศษ ที่มอบทั้งความเป็นเอกลักษณ์และน่าดึงดูดที่การเรียนแบบออนไลน์ยังไม่สามารถมอบให้ผู้เรียนได้

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอาจเป็นการเดินทางที่เหนื่อยยากแต่ผลตอบแทนที่จะได้รับมานั้นเรียกได้ว่าคุ้มค่า แม้ในปัจจุบันจะมีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบแตกต่างกันมากมาย แต่การเรียนคาบเรียนกลุ่มนั้นยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนที่มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นด้วยภาษาอังกฤษแบบต่อหน้า ก่อนที่จะเริ่มค้นหาว่าข้อดีทั้ง 5 ประกาศจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบคาบเรียนกลุ่มนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เราจะเริ่มจากการสำรวจภาพรวมของคาบเรียนกลุ่มและวิธีการทำงานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคาบเรียนกลุ่มกันก่อน

“คาบเรียนกลุ่ม (แบบเจอหน้ากัน)” คืออะไร?

เมื่อเราพูดว่าถึง “คาบเรียนกลุ่ม” ที่ไม่มีออนไลน์หิ้วต่อท้าย พวกเรากำลังหมายถึง นักเรียนที่เข้าเรียนคาบเรียนกลุ่มที่พบปะกับนักเรียนคนอื่น ๆ และอาจารย์แบบเห็นหน้ากันในสถานการณ์จริง ในบรรยากาศนี้จะเป็นการที่ครูผู้สอนหนึ่งคนสอนนักเรียนมากกว่าหนึ่งคนและนักเรียนมีโอกาสที่จะพบปะนักเรียนจากชาติอื่น ๆ 

สำหรับคาบเรียนกลุ่มในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียน (โดยเฉพาะบุคคลที่ไม้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก) เข้าร่วมคาบเรียนกลุ่มในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) โดยจะเป็นการเดินทางมาเรียนยังต่างประเทศ ที่เปิดโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤาและการท่องเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศของตนเองไปพร้อม ๆ กัน

งานและกิจกรรมในคาบเรียนกลุ่มจะถูกแชร์กันด้วยนักเรียนด้วยกันเอง นักเรียนจะรู้สึกและมีส่วนร่วมไปกับการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสสื่อสาร โต้ตอบและทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ในความเป็นจริง นักเรียนหลายคนต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่ง่ายและเห็นผลไว้ที่สุด การที่นักเรียนตัดสินใจลงเรียนคาบเรียนกลุ่มทำให้พวกเขาสามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพด้วยภาษาอังกฤษได้

คาบเรียนกลุ่มของ QQEnglish

ข้อดีของการเลือกเรียนคาบเรียนกลุ่ม

หากนักเรียนต้องการพัฒนาและจริงจังในการเรียนภาษาอังกฤษ คาบเรียนกลุ่มถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีและเห็นผลในการเรียนอย่างชัดเจน เนื่องจากคาบเรียนกลุ่มจะมอบประสบการณ์ในการโต้ตอบกับด้วยภาษาอังกฤษกับบุคคลอื่น ๆ คำแนะนำและคำติชม กำลังใจจากเพื่อนร่วมคาบเรียนกลุ่มคนอื่น ๆ รวมไปถึงบรรยากาศและความสนุกจากสภาพแวดล้อมในการเรียน

ลองมาลองให้ลึกลงไปในข้อดีของการเรียนคาบเรียนกลุ่มในแต่ละหัวข้อ

    1. ประสบการณ์การโต้ตอบกับบุคคลอื่น

ในการเรียนคาบเรียนกลุ่มนั้นจะมอบประสบการณ์การโต้ตอบหรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่ไม่อาจสามารถหาได้จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านการแนะนำจากครูที่มีคุณภาพ นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การโต้ตอบหรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นผ่านงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานคู่ งานกลุ่ม หรือแม้กระทั่งสื่อการสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบของเกมส์ กิจกรรมที่เน้นลงมือปฎิบัตินี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได่ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน อีกทั้งยังช่วยทำให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจและจดจำภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

    1. คำแนะนำและการแก้ไขข้อผิดพลาดในคาบเรียน

ในคาบเรียนกลุ่ม นักเรียนจะได้รับคำแนะนำและการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีระหว่างคาบเรียนโดยครูผู้สอนที่ผ่านการรับรอง การได้รับคำแนะนำอย่างทันท่วงทีเมื่อมีข้อผิดพลาด จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถตระหนักถึงข้อผิดพลาดทั้งเรื่องการออกเสียง หลักไวยากรณ์ การแก้ไขที่เกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างคาบเรียนกลุ่มเหล่านี้จะทำให้นักเรียนสามารถติดต่อความคืบหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษของตนเองได้  ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

    1. ประสบการณ์การสนทนาในชีวิตจริง

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของคาบเรียนกลุ่มคือโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์การสนทนากับบุคคลอื่นในชีวิตจริง การมีส่วนรวมในบทสนทนากับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่มีระดับทางภาษาอังกฤษที่เท่า ๆ กันไปพร้อม ๆ กับครูผู้สอนที่มีคุณภาพ จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วในบรรยากาศเสมือนจริง ผ่านการแลกเปลี่ยนความเป็น การโต้วาที การสวมบทบาท นักเรียนจึงได้รับทั้งความกล้าในการสื่อสารและการคิดด้วยภาษาอังกฤษ นี่คือจุดเด่นที่ไม่มีสามารถเทียบที่จะทำให้นักเรียนไม่เคอะเขินเวลาเจอกับบทสนทนาจริง ๆ กับผู้พูดภาษาอังกฤษ!

    1. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือสื่อประกอบการสอนในรูปแบบเกม

ในคาบเรียนกลุ่มจะค่อนข้างเปิดโอกาสและมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นสนุกและน่าสนใจ จากการสวมบทบาท โต้วาทีสู่การใช้สื่อประกอบการสอนในรูปแบบของเกม ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมดังกล่าวและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจกับเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น การลงมือปฏิบัติควบคู่ผ่านสื่อการสอนเหล่านี้จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจำภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น

    1. โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์จากหลากหลายประเทศ

คาบเรียนแบบกลุ่มนั้นโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนที่หาได้ยากและเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติอื่น ๆ ทั้งประเพณี การแต่งกายหรือแม้แต่มุมมอง สร้างความสัมพันธ์หรือช่องทางการติดต่อต่อให้กับนักเรียนในการตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอื่น ๆ

การเข้าร่วมคาบเรียนกลุ่มสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมอบประโยชน์มากมาย ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ความมั่นใจที่มากขึ้น รวมไปถึงสร้างสถานการณ์ที่เอื้อให้สามารถนับไปใช้ได้จริง ผ่านการมีประสบการณ์ในการสื่อสาร การเรียนที่มีโต้ตอบ คำแนะนำและการแก้ไขระหว่างคาบเรียนและแน่นอว่าโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางสวัฒนธรรมที่ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีมิติมากขึ้น

บรรยากาศคาบเรียนกลุ่ม

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนตัดสินใจเลือกเรียนคาบเรียนกลุ่ม

มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมากมายในปัจจุบัน ครูและติวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเหล่านี้สามารถาสอนในคาบเรียนตัวต่อตัวและคาบเรียนกลุ่ม หากคุณต้องการคาบเรียนกลุ่ม สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเรียนคาบเรียนกลุ่ม

■ ค่าใช้จ่าย – หากกล่าวถึงค่าใช่จ่ายสำหรับคาบเรียนกลุ่มที่คุณต้องการเลือก สำหรับนักเรียนที่มีงบประมาณจำกัด คุณสามารถมองหาโรงเรียนที่สามารถมอบส่วนลดพิเศษให้กับนักเรียนที่เรียนในระยะเวลานานได้

มีนักเรียนมากมายที่มองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ และเลือกให้เป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการศึกษาภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เนื่องจากราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่นในเมืองเซบูที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้แค่สนุกสนานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษแต่ยังมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนในยามว่างจากการเรียน

■ ที่พัก – ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง นักเรียนจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้วว่า โรงเรียนสามารถมอบข้อเสนอเกี่ยวกับที่พักให้กับนักเรียนได้ เช่นบางโรงเรียนที่มีที่พักตั้งอยู่ภายในโรงเรียน และเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมไปกับค่าเล่าเรียนที่นักเรียนชำระมาตั้งแต่ต้น QQEnglish เป็นโรงเรียนแบบนั้นและเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการอาศัยอยู่ในที่พักที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนระหว่างการศึกษาต่อภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์

■ คุณภาพ – นอกจากราคาค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ง่านกับทำเลของที่พัก สิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่ไปด้วยความคุณภาพของคาบเรียนกลุ่มที่โรงเรียนสามารถมอบให้ได้ บางครั้งนักเรียนจำเป็นต้องพิจารณาถึงความสำเร็จหรือผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเองและทำให้มั่นใจว่าคาบเรียนกลุ่มที่ตนเลือกเรียนนั้นมีคุณภาพ

หากนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนคาบเรียนกลุ่ม ลองพิจารณาการเรียนคาบเรียนกลุ่มกับครูชาวฟิลิปปินส์ เนื่องจากไม่เพียงความสามารถของครูผู้สอนแต่ยังจะได้รับความสนุกสนานและบรรยากาศการเรียนที่ไม่น่าเบื่ออีกด้วย

 ความเสี่ยง– เป็นข้อที่ควรระวังไว้อย่างยิ่งเมื่อนักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ว่ามีสิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องรับความเสื่ยง คือนักเรียนกำลังไปสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคย สิ่งที่สำคัญที่จุดคือพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ เพราะความเสี่ยงนี้มีไว้ให้กับนักเรียนเอง ไม่ได้มีไว้ให้กับคนอื่น หรืออาจให้มองว่าเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญ

 ความเต็มใจและความพร้อมของนักเรียน ก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจเดินทางไปที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่นักเรียนเลือก ต้องทำให้มั่นใจ 100% ว่าการตัดสินใจนั้นนักเรียนตัดสินใจอย่างแน่วแน่และไม่สงสัยว่าสิ่งที่นักเรียนกำลังจะทำต่อไปนี้มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ในขณะเดียวกันควรทำให้มั่นใจว่าตารางเวลาของนักเรียนนั้นไม่กระทบต่อการเรีย ควรเลือกช่วงเวลาที่คุณไม่มีภาระหน้าที่และเร่งรัดเวลาที่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของนักเรียนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศของนักเรียนนั้นสามารถเต็มที่ไปกับการเรียนได้

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เนื่องจากมีหลากหลายเหตุผล หลากหลายความจำเป็นที่นักเรียนจำเป็นต้องพิจารณาก่อนเดินทางมาเรียน แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับกลับไปแน่นอนคือพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษพร้อมกับประสบการณ์ที่ดีระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ

กำลังตัดสินใจสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษในคาบเรียนกลุ่ม

อย่างที่กล่าวในข้างต้น มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมากมายที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนคาบเรียนกลุ่มได้ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาทางลัดหรือต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น พร้อม ๆ กับศักยาภาพในการสอน

ลองสมัครเรียนคาบเรียนกลุ่มของ QQEnglish ที่มากทั้งคุณภาพและราคาที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *