Proverb ดังในภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างการใช้และความหมาย​

Proverb ดังในภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างการใช้และความหมาย

สารบัญ

อะไรคือ Proverb?

Proverb เป็นคำสั้นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อให้คำแนะนำ ความจริง หรือปัญญาแก่ใครก็ตาม Proverb เป็นข้อความแบบดั้งเดิมที่แสดงความคิดหรือประสบการณ์ มีการกล่าวถึงโดยอ้อม แต่คุณสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่สื่อถึงได้ (สุภาษิต)

บางครั้งสุภาษิตสามารถเขียนในรูปแบบของข้อบังคับ โดยบอกให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างตามข้อความนั้น สุภาษิตในภาษาอังกฤษสอดแทรกศีลธรรมและสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจำนวนมากใช้สุภาษิตในการสนทนาโดยไม่รู้ตัว

สุภาษิตในภาษาอังกฤษนั้นมากจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสำนวน (idiomatic expressions) อย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างนั้นสื่อความหมายโดยนัยทั้งคู่ แต่บางครั้งจะใช้ในคนละบริบทกัน

Proverbs กับ Idioms (สุภาษิต – สำนวน)

สุภาษิตกับสำนวนมักถ่ายทอดความหมายผ่านข้อความ สุภาษิตในภาษาอังกฤษมีความหมายที่บางครั้งมีความหมายตามตัวอักษรและบางครั้งก็มีความหมายมากกว่าคำแต่ละคำในข้อความนั้น

          สุภาษิตในภาษาอังกฤษนั้นจะถูกระบุไว้ว่าเป็นประโยคที่มีโครงสร้างครบสมบูรณ์

ตัวอย่าง:

 • Look before you leap. – คิดให้ลึกซึ้งก่อนตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง
 • Every cloud has a silver lining. – ทุกสถานการณ์ไม่เพียงแต่มีสิ่งเลวร้ายเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งดี ๆ อีกด้วย
 • A leopard can’t change its spots. – ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพโดยกำเนิดของบุคคลไม่มีทางเปลี่ยนแปลง

ในทางกลับกัน สำนวนมีความหมายที่ไม่ได้สื่อความหมายตามตัวอักษร แต่ความหมายแสดงออกมาผ่านการเปรียบเทียบสิ่งของ สัตว์ และความคิดเชิงเปรียบเทียบ

สำนวนในภาษาอังกฤษนั้นมักจะอยู่ในรูปของวลีสั้น ๆ 

 ตัวอย่าง:

 • Beat around the bush – ไม่ “ตรงประเด็น” หลีกเลี่ยงหัวข้อหรืออ้อมค้อม
 • Once in a blue moon – เกิดขึ้นได้ยาก
 • A piece of cake – ทำได้ง่าย
Sample Proverbs in English

สุภาษิตที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ

บางครั้งเราต้องเผชิญกับสุภาษิตในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวและเรามักจะเพิกเฉยต่อสุภาษิตเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเราประสบกับความยากลำบากและปัญหา และพบกับสุภาษิตภาษาอังกฤษ เราก็จะไตร่ตรองและคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญ

เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับสุภาษิตภาษาอังกฤษที่พบบ่อยมากขึ้น เราได้รวบรวมสุภาษิตภาษาอังกฤษไว้ 50 คำพร้อมความหมายและตัวอย่าง

สำนวนสำหรับนักเรียน

 • Don’t judge a book by its cover.

ความหมาย: สุภาษิตนี้หมายความว่าคุณไม่ควรตัดสินบุคคลหรือสิ่งของโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก
ตัวอย่าง: You just met our new professor so don’t judge the book by its cover.

 • It’s better late than never.

ควาหมาย: การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังดีกว่าการที่ไม่ลงมือทำอะไรเลย
ตัวอย่าง: I need to submit my report but I have not finished it yet and it’s already the deadline. Ah, I’ll still submit it. It’s better late than never.

 • The pen is mightier than the sword.

ควาหมาย: ปากกาคือสิ่งที่แสดงถึงการสื่อสารผ่านการเขียน หมายความว่าควรใช้ปากกาดีกว่าเพราะสามารถเปลี่ยนความคิดได้แทนที่จะใช้ดาบเพื่อแสดงความรุนแรง
ตัวอย่าง: The pen is always mightier than the sword. Our national hero did not fight the colonizers physically, but he used his pen to spread his ideas.

 • It’s better to be safe than sorry.

ความหมาย: เป็นการดีกว่าที่จะไตร่ตรองให้ดีก่อนจะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งแล้วเสียใจภายหลัง
ตัวอย่าง: You have to limit eating junk food. It’s better to be safe than sorry.

 • Practice makes perfect.

ควาหมาย: สุภาษิตนี้หมายความว่าถ้าคุณต้องการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้น คุณต้องทำต่อไปหรือฝึกฝนและไม่ยอมแพ้
ตัวอย่าง: Don’t worry about your English skills if they are not fluent. Remember, practice makes perfect.

 • Strike while the iron is hot.

ควาหมาย: ลงมือทำ อย่ากลัวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ตัวอย่าง: Make sure to strike the iron while it’s hot to not miss any good opportunities.

 • An investment in knowledge pays the best interest.

ความหมาย: ศึกษาหาความรู้ให้มากเพราะการเรียนรู้ทำให้คุณได้รับสิ่งต่าง ๆ มากมาย
ตัวอย่าง: Children should be taught the idea that an investment in knowledge pays the best interest.

สุภาษิตในการทำงาน

 

 • Experience is the best teacher.

ควาหมาย: พวกเรานั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ นี่คือสำนวนที่พบได้บ่อยที่สุด
ตัวอย่าง: I always believe that experience is the best teacher. 

 • It is the first step that is difficult.

ความหมาย: ใช่ นี่คือสิ่งที่สุภาษิตนี้พูดถึง การเริ่มต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในก้าวแรกมักจะยากเสมอ แต่เมื่อเราคุ้นชินกับมันทุกอย่างจะง่ายมากขึ้น
ตัวอย่าง: It is natural that if you are new in your job, it is the first step that is difficult.

 • Many hands make light work.

ความหมาย: หากทำอะไรสิ่งเดียวพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คนหรือช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน งานนั้นจะง่ายและสำเร็จได้ไวมากขึ้น
ตัวอย่าง: Many hands make light work if we all do this project hand-in-hand.

Proverbs in English - hand in hand

 • No pain, no gain.

ความหมาย: ไม่ว่าเราต้องการอะไรในชีวิต เราก็มักจะพบกับความเจ็บปวดและความผิดหวังอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดทางกาย แต่เป็นความเจ็บปวดทุกประเภท หลังจากประสบกับความเจ็บปวดเหล่านี้ เราก็บรรลุสิ่งที่ต้องการและได้รับความสำเร็ว
ตัวอย่าง: Most of the soldiers’ mantra is “no pain, no gain.”

 • Do not do things tomorrow if you can do them today.

ความหมาย: ทำไมต้องรอถึงวันถัดไป ในเมื่อคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ในวันนี้ได้? สุภาษิตนี้แพร่หลายมากโดยเฉพาะเวลาทำงานเพราะคุณต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผล จากนั้นก็อยู่เฉยๆ และไม่ทำอะไรเลย ควรทำงานให้เสร็จเร็วจะดีกว่า เพื่อว่าเมื่อมีการแก้ไข คุณจะยังมีเวลาทำ
ตัวอย่าง: Be productive; do not do things tomorrow if you can do them today.

 • A bad workman always blames his tools.

ความหมาย: หากคนงานทำอะไรสักอย่างแล้วไม่สำเร็จ เขาจะโทษเครื่องมือของเขา เช่นเดียวกับที่ทำงาน ผู้นำตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาหากเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของทีมได้
ตัวอย่าง: Don’t be a bad workman who blames his tools. You are better than that.

 • Actions speak louder than words.

ความหมาย: การกระทำชัดเจนกว่าคำพูดเสมอ การแสดงออกของเรานั้นมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดของเราเอง
ตัวอย่าง: You can’t deny to me that you are hurt. Actions speak louder than words.

 • A journey of a thousand miles begins with a single step.

ควาหมาย: ไม่ว่างานจะใหญ่แค่ไหน หรือเป้าหมายสูงแค่ไหนมักเริ่มต้นการการเริ่มต้นก้าวเล็ก ๆ 
ตัวอย่าง: Ms. Lou is now a millionaire. She was once a poor lady but she had dreams. Her journey of a thousand miles began with a single step.

 • All work and no play makes John a dull boy.

ควาหมาย: การที่คุณสนใจแต่การทำงานโดยไม่แสวงหาการพักผ่อนอาจจะพลาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ตัวอย่าง: Don’t be too stressed with work. All work and no play makes you a dull person. Explore and be productive.

สุภาษิตสำหรับครอบครัว

Proverbs in English - Family

 • Don’t bite the hands that feed you.

ควาหมาย: คุณไม่ควรที่จะปฏิบัติไม่ดีกับใครก็ตามที่ช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อหน้าหรือลับหลัง
ตัวอย่าง: You should not bite the hands that feed you because they are there when you need help the most.

 • Half a loaf is better than no bread.

ความหมาย: มีน้อยแต่ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย
ตัวอย่าง: Those who live in poverty are most likely to appreciate half a loaf which is better than no bread at all.

 • Robbing Peter to pay Paul.

ควาหมาย: ยืมเงินจากบุคคลอื่นเพื่อใช้หนี้ของบุคคลอื่น
ตัวอย่าง: Stop lending money to your friend. He’s like robbing Peter to pay Paul, and it’s not good.

 • The truth will always prevail.

ความหมาย: ไม่มีความลับหรือคำโกหกที่จะคงอยู่ตลอดกาล ในท้ายที่สุดความจริงก็จะถูกเปิดเผยออกมา
ตัวอย่าง: Even if you won’t tell the world about the crime you committed, the truth will always prevail.

 • Blood is thicker than water.

ควาหมาย: ไม่สำคัญกว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไรในครอบครัวของคุณ ในท้ายที่สุดในวันที่คุณไม่มีใครครอบครัวจะเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือคุณ
ตัวอย่าง: Blood is thicker than water because John, who is the biological son of the Perez family, was given more consideration than Peter, the adopted son. 

 • Rome wasn’t built in a day.

ความหมาย: สุภาษิตเป็นการอ้างถึงการให้ความสนใจในสิ่งที่คุณกำลังทำไปทีละก้าว เนื่องจากเราไม่สามารถเร่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
ตัวอย่าง: Why do you badly go to Europe when your budget is not enough yet? Rome wasn’t built in a day, so wait until you have enough.

 • There is no place like home.

ความหมาย: ไม่มีสิ่งใดสุขใจไปกว่าการอยู่ที่บ้านของเราเอง
ตัวอย่าง: I have been here abroad for 3 years now. I miss my family; I miss our house. Indeed, there is no place like home.

Proverbs in English - home

 • Curiosity killed the cat.

ควาหมาย: การอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ ที่บางครั้งไม่เกี่ยวข้องกับคุณจะทำให้คุณเดือดร้อน
ตัวอย่าง: I believe that curiosity kills a cat especially when you are too inquisitive about other people’s life.

 • The family that prays together stays together.

ความหมาย: ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนั้นแข็งแกร่งเสมอ
ตัวอย่าง: In Christian religions, they strongly believe that the family that prays together stays together. 

 • Though a tree grows ever so high, the falling leaves return to the ground.

ควาหมาย: เหมือนกับสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลมากแค่ไหน คุณก็จะกลับมาคิดถึงครอบครัวของคุณเสมอ
ตัวอย่าง: Though a tree grows ever so high, the falling leaves return to the ground. 

 • A man’s home is his castle.

ควาหมาย: คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการในบ้านโดยไม่มีใครพูดถึงคุณหรือคอยดูแลการกระทำของคุณ
ตัวอย่าง: If someone doesn’t want to be guarded, he must stay at home, because his home is his castle.

สุภาษิตเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 

 • You reap what you sow.

ความหมาย: สถานการณ์ในอนาคตของคุณเป็นผลมาจากการกระทำในปัจจุบันของคุณ
ตัวอย่าง: Work hard for your life and you will surely reap what you sow.

 • One man’s trash is another man’s treasure.

ความหมาย: ไม่ใช่ทุกคนที่มีความต้องการและความต้องการเหมือนกัน คุณอาจไม่ต้องการสิ่งใดอีกต่อไป แต่คนอื่นต้องการสิ่งนั้นจากคุณ
ตัวอย่าง: The rich throw away things that they don’t need, but the poor pick them and use them with love. This means one man’s trash is another man’s treasure.

 • Don’t count your chickens before they are hatched.

ควาหมาย: คุณไม่ควรมั่นใจในผลลัพธ์ของบางสิ่งหากยังไม่เสร็จสิ้น ไม่เช่นนั้นคุณจะผิดหวัง
ตัวอย่าง: Don’t count your chickens before they are hatched; you are not yet sure of the result.

 • Who knows most speak the least.

ความหมาย: ผู้ที่มีความรู้มากกว่าเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างไม่เคยคุยโวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้ แต่คนที่มีความรู้น้อยและพึ่งแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมีเรื่องให้พูดมากมาย
ตัวอย่าง: John never brags about his inventions, but Mark claims to know more about them even though he doesn’t know the background of those inventions. Who knows most indeed speaks the least.

 • Slow and steady wins the race.

ความหมาย: คุณไม่จำเป็นต้องรีบเร่งในการทำงานให้เสร็จ คุณเพียงแค่ต้องระมัดระวังและทำสิ่งต่าง ๆ ช้าๆ แต่แน่นอน บางครั้งคนที่เร่งรีบก็ไม่ได้ผลดีนัก
ตัวอย่าง: Just like the tortoise, slow and steady wins the race.

50 สุภาษิตในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างและความหมาย

 • There is a time and place for everything.

ความหมาย: ทุกสิ่งในชีวิตย่อมมีเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้
ตัวอย่าง: President Duterte’s mantra in life is “There is a time and place for everything.”

 • Unity is strength.

ความหมาย: การรวมคือพลังที่ยิ่งใหญ่
ตัวอย่าง: Work together as one because unity is strength.

 • One word is enough for a wise man.

ควาหมาย: คนฉลาดจะฟังอย่างตั้งใจและไม่พูดมาก ถ้าพูดหรืออธิบายอะไรให้เขาฟังเขาก็จะเข้าใจทันที
ตัวอย่าง: You think of yourself as wise, but understand the situation. One word is enough for a wise man.

 • You never know what you can do until you try.

ความหมาย: คุณจะไม่รู้เลยว่ามีสิ่งใดที่คุณสามารถทำได้บ้าง หากคุณยังไม่เคยลองทำสิ่งนั้น
ตัวอย่าง: Why don’t you join the pageant? You never know what you can do until you try.

 • History repeats itself.

ความหมาย: สิ่งเดิม ๆ สามารถรเกิดขึ้นได้หลายครั้งซ้ำ ๆ กันThe same things happen over and over again.
ตัวอย่าง: My friend collapsed during their team building in 2019. During the same event in 2022, she collapsed again. Indeed, history truly repeats itself.

 • No man is an island

ควาหมาย: ไม่มีใครที่สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้ ทุกคนล้วนต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างหรือใครสักคนที่สามารถแชร์ปัญหาด้วยได้
ตัวอย่าง: Don’t be too confident about working on your own. Remember, no man is an island. For sure you’ll need us in the future.

вывеска love
Proverbs in English about Love

Do unto others as you would have them do unto you.

ความสำคัญของสุภาษิตในการภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนภาษา
สุภาษิตนั้นค่อนข้างสำคัญสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในด้านภาษาอังกฤษที่มากขึ้น รวมไปถึงคุณประโยชน์อีกมากมาย

 
 • สภุาษิตภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความเข้าใจด้านภาษา
 • สุภาษิตภาษาอังกฤษจะเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของนักเรียน
 • สุภาษิตภาษาอังกฤษหลาย ๆ สุภาษิตนั้นจะคอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • สุภาษิตภาษาอังกฤษนั้นทำให้นักเรียนได้สัมผัสความหลากหลายของรูปคำ
 • สุภาษิตที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถเพิ่มพูนโอกาสทุก ๆ แง่มุมในชีวิตจริง
 • นักเรียนสามารถเรียนรู้การเล่นกับคำต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นสุภาษิต
 • นักเรียนสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างมั่นใจเมื่อเลือกใช้สุภาษิตในการสื่อแทนความหมาย

คุณค่าที่แท้จริงของสุภาษิตในภาษาอังกฤษ


สุภาษิตไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้รูปคำแบบอดีต แต่ยังเชิญชวนให้เราตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่สร้างถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นมา และนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของสุภาษิตที่ไม่ได้อยู่ที่การยึดมั่นอย่างไร้เหตุผล แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมที่สำคัญซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจ

ยอมรับการสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ โดยใช้สุภาษิตในภาษาอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโต ไม่ใช่พันธนาการ

คุณมีสุภาษิตภาษาอังกฤษเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการพูดคุยหรือเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ ฉันยินดีที่จะสำรวจสิ่งเหล่านี้กับคุณ!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *