معروف ترین ضرب المثل های انگلیسی

50 مورد از معروف ترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با معنی و مثال

فهرست مطالب

ضرب المثل چیست؟

ضرب المثل جملات کوتاهی است که هدف کلی آن نصیحت، حقیقت یا حکمت دادن به افراد است. ضرب المثل ها عبارت های سنتی هستند که بیانگر یک فکر یا تجربه هستند. آنها به طور غیرمستقیم بیان می‌شوند اما می توانید به معنایی آن پی ببرید.

گاهی اوقات، ضرب المثل ها را می توان به شکل امری نوشت – به کسی گفت که بر اساس بیانیه کاری انجام دهد. ضرب المثل های انگلیسی در چهارچوب اخلاق هستند و در هر شرایطی می توان از آنها استفاده کرد. بسیاری از انگلیسی زبانان غیر بومی ناخودآگاه از ضرب المثل ها در مکالمات خود استفاده می کنند.

ضرب المثل های انگلیسی گاهی با  اصطلاحات اشتباه گرفته می شوند، اگرچه هر دو معانی غیرمستقیم دارند. با این حال، این دو از جهاتی متفاوت هستند.

ضرب المثل ها و اصطلاحات

ضرب المثل ها و اصطلاحات معنای خود را از طریق گزاره ها منتقل می کنند. ضرب المثل های انگلیسی حاوی معانی هستند که گاهی تحت اللفظی است و گاهی اوقات معنای بیشتری نسبت به تک تک کلمات آن عبارت دارند.

      ضرب المثل های انگلیسی به صورت جملات کامل بیان می شوند.

مثال ها:

 • Look before you leap – قبل از تصمیم گیری در مورد انجام کاری عمیقاً فکر کنید.
 • Every cloud has a silver lining – هر موقعیتی نه تنها چیزهای بدی دارد بلکه چیزهای خوبی هم دارد.
 • A leopard can’t change its spots – منش و شخصیت ذاتی یک فرد تغییر نمی کند.

از سوی دیگر اصطلاحات حاوی معانی هستند که به معنای واقعی کلمه منتقل نمی شوند، اما معنا از طریق مقایسه استعاری اشیا، حیوانات و ایده ها بیان می شود.

 اصطلاحات در یک جمله کامل بیان نمی شوند – آنها یا یک بند هستند یا یک عبارت کوتاه.

مثال ها:

 • Beat around the bush – ایده “مستقیم به نکته اصلی” اشاره نمی کند. اجتناب از یک موضوع یا موضوع خاص
 • Once in a blue moon – خیلی به ندرت اتفاق می افتد
 • A piece of cake – کاری که ساده و آسان انجام شود
ضرب المثل های انگلیسی

رایج ترین ضرب المثل های انگلیسی

ما گاهی اوقات در زندگی روزمره خود با ضرب المثل هایی روبرو می شویم و آنها را نادیده می‌گیریم. با این حال، برای بسیاری از مسائل و اتفاقات ضرب المثل هایی در انگلیسی وجود دارد که به آنها فکر می‌کنیم و یا در صحبت هایمان آنها را بیان می‌کنیم

برای آشنایی بیشتر شما با رایج ترین ضرب المثل های انگلیسی، 50 مورد از آنها را به همراه معنی و مثال آنها گردآوری کرده ایم.

ضرب المثل های انگلیسی برای دانش آموزان

 • Don’t judge a book by its cover.(هیچوقت یک کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن.)

معنی: این ضرب المثل به این معنی است که شما نباید با نگاه کردن به ظاهر یک شخص یا چیز در مورد آنها قضاوت کنید.
مثال: You just met our new professor so don’t judge the book by its cover.

 • It’s better late than never.(دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.)

معنی: حضور بهتر از این است که هرگز به جایی نروید یا در مورد چیزی که فکر می کنید نتیجه خوبی دارد تصمیم نگیرید.
مثال: I need to submit my report but I have not finished it yet and it’s already the deadline. Ah, I’ll still submit it. It’s better late than never.

 • The pen is mightier than the sword.(قلم برنده تر از شمشیر است.)

معنی: قلم در اینجا چیزی است که نشان دهنده ارتباط خوب، از طریق نوشتن است. این بدان معناست که بهتر است از قلم استفاده کنید زیرا می تواند افکار فرد را تغییر دهد تا اینکه از زور و خشونت استفاده کنید.
مثال: The pen is always mightier than the sword. Our national hero did not fight the colonizers physically, but he used his pen to spread his ideas.

 • It’s better to be safe than sorry.(کار از محکم کاری عیب نمی‌کننه.)

معنی: همیشه بهتر است در مورد همه چیز به خصوص تصمیمات خود محتاط باشید تا بعداً پشیمان نشوید.
مثال: You have to limit eating junk food. It’s better to be safe than sorry.

 • Practice makes perfect.(کار نیکو کردن از پر کردن است.)

معنی: این ضرب المثل به این معنی است که اگر می خواهید در کاری بهتر باشید، باید به انجام آن یا تمرین آن ادامه دهید و تسلیم نشوید.
مثال: Don’t worry about your English skills if they are not fluent. Remember, practice makes perfect.

 • Strike while the iron is hot.(تا تنور گرم است نان را بچسبان.)

معنی: این بدان معنی است که اگر فرصت هایی وجود دارد که در خانه شما را می زند، به دنبال آن بروید. ریسک کنید و نترسید.
مثال: Make sure to strike the iron while it’s hot to not miss any good opportunities.

 • An investment in knowledge pays the best interest.(توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود.)

معنی: بهتر است دانش بیشتری داشته باشید و تحصیل کرده باشید زیرا بیشتر از آن بهره می برید.
ممثال: Children should be taught the idea that an investment in knowledge pays the best interest.

ضرب المثل های انگلیسی برای کار

 

 • Experience is the best teacher.(آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.)

معنی: ما از تجربیات خود درس می گیریم و اشتباهات خود را تکرار نمی‌کنیم، به همین دلیل است که این ضرب المثل برای ما رایج است.
مثال: I always believe that experience is the best teacher. 

 • It is the first step that is difficult.(اولین قدم سخت‌ترین قدم است.)

معنی: درست است، همانطور که ضرب المثل می گوید. هر کاری که با آن روبرو می شویم یا انجام می دهیم در ابتدا همیشه سخت است، اما اگر به آن عادت کنیم، همه چیز آسان می شود.
مثال: It is natural that if you are new in your job, it is the first step that is difficult.

 • Many hands make light work.(یک دست صدا ندارد.)

معنی: اگر مردم کارها را با هم انجام دهند و متحد شوند، کار سبک تر و آسان تر می شود.
مثال: Many hands make light work if we all do this project hand-in-hand.

Proverbs in English - hand in hand

 • No pain, no gain.(نابرده رنج گنج ميسر نمي شود.)

معنی: در زندگی به هر چیزی که می خواهیم برسیم، همیشه با دردها و ناامیدی ها مواجه می شویم. اینها به معنای درد جسمانی نیستند، بلکه به معنای انواع درد هستند. پس از تجربه این دردها به آنچه می خواهیم می رسیم و موفقیت کسب می کنیم.
مثال: Most of the soldiers’ mantra is “no pain, no gain.”

 • Do not do things tomorrow if you can do them today.(کار امروز را به فردا مینداز.)

معنی: چرا منتظر روز بعد باشید وقتی که امروز می‌توانید کارها را انجام دهید؟ این ضرب المثل مخصوصاً در هنگام کار بسیار رایج است زیرا باید از زمان خود استفاده کنید و بیکار نباشید. پس بهتر است کارهایتان را زودتر تمام کنید.
مثال: Be productive; do not do things tomorrow if you can do them today.

 • A bad workman always blames his tools.(عروس نمی‌تونست برقصه می‌گفت زمین کجه.)

معنی: یعنی اگر کارگر کاری را انجام دهد و در انجام آن کوتاهی کند، ابزار خود را مقصر می داند. درست مانند محل کار، اگر رهبر نتواند به اهداف و اهداف تیمی خود دست یابد، زیردستان خود را سرزنش می کند.
مثال: Don’t be a bad workman who blames his tools. You are better than that.

 • Actions speak louder than words.(دو صد گفته چون نیم کردار نسیت.)

معنی: اینکه ما چگونه رفتار می کنیم یا احساس می کنیم واضح تر از آنچه می گوییم یا به زبان می آوریم است. گاهی اوقات، ما می گوییم که خوب هستیم، اما نیستیم، و این در حالات چهره یا اعمال ما بسیار آشکار است.
مثال: You can’t deny to me that you are hurt. Actions speak louder than words.

 • A journey of a thousand miles begins with a single step.(مسافت هزار کیلومتری با قدم اول آغاز می شود.)

معنی: مهم نیست که یک مکان چقدر دور است، وظایف شما چقدر بزرگ است، یا کاری چقدر سخت است، همه آنها با یک قدم یا از یک شروع کوچک شروع می شوند.
مثال: Ms. Lou is now a millionaire. She was once a poor lady but she had dreams. Her journey of a thousand miles began with a single step.

 • All work and no play makes John a dull boy.

معنی: اگر روی کار تمرکز کنید و در فعالیت‌های اوقات فراغت شرکت نکنید، در کار خود گیر می‌کنید بدون اینکه به چیزهایی بپردازید که می‌توانید بیشتر بیاموزید. مثل این است که دیگر هیچ چیز در مورد دنیا نمی دانید زیرا فقط روی یک چیز تمرکز می کنید. گاهی اوقات کار و زندگی خود را متعادل کنید.
مثال: Don’t be too stressed with work. All work and no play makes you a dull person. Explore and be productive.

ضرب المثل های انگلیسی برای خانواده

Proverbs in English - Family

 • Don’t bite the hands that feed you.(نمک خوردن و نمکدان شکستن.)

معنی: این ضرب المثل به این معنی است که نباید با کسی بد رفتار کنید، مخصوصاً اگر آن شخص کسی باشد که در اوقات بد شما به شما کمک کرده است. به آنها خیانت نکنید و پشت سر آنها بد صحبت نکنید.
مثال: You should not bite the hands that feed you because they are there when you need help the most.

 • Half a loaf is better than no bread.(کاچی به از هیچی.)

معنی: داشتن حداقل کمی بهتر از نداشتن است.
مثال: Those who live in poverty are most likely to appreciate half a loaf which is better than no bread at all.

 • Robbing Peter to pay Paul.(از چاله در اومد افتاد توی چاه)

معنی: برای پرداخت بدهی، شخص از شخص دیگری وام می گیرد. آنچه او مدیون است، بدهی دیگری است.
مثال: Stop lending money to your friend. He’s like robbing Peter to pay Paul, and it’s not good.

 • The truth will always prevail.(ماه پشت ابر نمی‌مونه.)

معنی: هیچ راز یا دروغی را نمی توان برای همیشه نگه داشت. در پایان، حقیقت همیشه آشکار خواهد شد.
مثال: Even if you won’t tell the world about the crime you committed, the truth will always prevail.

 • Blood is thicker than water.(گوشت هم رو بخورن استخوان هم رو دور نمی‌ریزند.)

معنی: مهم نیست که خانواده شما چقدر مشکل ساز هستند، در پایان روز، شما کسی را ندارید که به جز خانواده خود به سراغ او بروید. خانواده شما همیشه به شما کمک خواهند کرد.
مثال: Blood is thicker than water because John, who is the biological son of the Perez family, was given more consideration than Peter, the adopted son. 

 • Rome wasn’t built in a day.(گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.)

معنی: این بدان معناست که ما باید در هر کاری صبور باشیم. ما نیازی به عجله نداریم.
مثال: Why do you badly go to Europe when your budget is not enough yet? Rome wasn’t built in a day, so wait until you have enough.

 • There is no place like home.(هیچ جا خونه آدم نمیشه.)

معنی: همیشه در خانه احساس راحتی می کنیم.
مثال: I have been here abroad for 3 years now. I miss my family; I miss our house. Indeed, there is no place like home.

Proverbs in English - home

 • Curiosity killed the cat.(نخود هر آش نشو.)

معنی: کنجکاو بودن و کنجکاوی بیش از حد در مورد چیزهای دیگری که گاهی به شما ربطی ندارد، برای شما دردسر ایجاد می کند.
مثال: I believe that curiosity kills a cat especially when you are too inquisitive about other people’s life.

 • The family that prays together stays together.

معنی: یعنی ارتباط اعضای خانواده ای که با هم نماز می خوانند نزدیک و محکم است.
مثال: In Christian religions, they strongly believe that the family that prays together stays together. 

 • Though a tree grows ever so high, the falling leaves return to the ground.

معنی: درست مثل اعضای خانواده، مهم نیست چقدر راه بروید، باز هم به بازگشت به خانواده خود فکر می کنید.
مثال: Though a tree grows ever so high, the falling leaves return to the ground. 

 • A man’s home is his castle.(چهار دیواری اختیاری.)

معنی: شما می توانید هر کاری که می خواهید در خانه خود انجام دهید، جایی که هیچ کس در مورد شما صحبت نمی کند یا مراقب اعمال شما نیست.
مثال: If someone doesn’t want to be guarded, he must stay at home, because his home is his castle.

ضرب المثل های انگلیسی برای زندگی

 • You reap what you sow.(هر چه بکارید درو می کنید.)

معنی: وضعیت آینده شما نتیجه اعمال فعلی شماست.
مثال: Work hard for your life and you will surely reap what you sow.

 • One man’s trash is another man’s treasure.

معنی: این بدان معناست که همه مردم خواسته ها و نیازهای یکسانی ندارند. ممکن است دیگر چیزی را نخواهید، اما دیگران به آن چیز نیاز دارند.
مثال: The rich throw away things that they don’t need, but the poor pick them and use them with love. This means one man’s trash is another man’s treasure.

 • Don’t count your chickens before they are hatched.(جوجه رو آخر پاییز میشمارند.)

معنی: این بدان معنی است که اگر چیزی هنوز تمام نشده است، نباید به نتیجه آن اطمینان داشته باشید، وگرنه ناامید خواهید شد.
مثال: Don’t count your chickens before they are hatched; you are not yet sure of the result.

 • Who knows most speak the least.(کم گوی و گزیده گوی چون در.)

معنی: کسانی که در مورد چیزی دانش بیشتری دارند هرگز به آنچه می دانند لاف نمی زنند. اما آنهایی که دانش کمتری دارند و فقط به شنیده هایشان تکیه می کنند حرف های زیادی برای گفتن دارند.
مثال: John never brags about his inventions, but Mark claims to know more about them even though he doesn’t know the background of those inventions. Who knows most indeed speaks the least.

 • Slow and steady wins the race.(عجله کار شیطان است.)

معنی: این بدان معنی است که شما برای انجام کارها نیازی به عجله ندارید. فقط باید مراقب باشید و کارها را آهسته اما مطمئن انجام دهید. گاهی اوقات کسانی که عجله می کنند نتیجه خوبی دریافت نمی کنند.
مثال: Just like the tortoise, slow and steady wins the race.

50 نمونه از معروف ترین ضرب المثل های انگلیسی

 • There is a time and place for everything.(هر چیزی به وقتش.)

معنی: همه چیز در زندگی یک زمان و مکان مورد نظر دارد.
مثال: President Duterte’s mantra in life is “There is a time and place for everything.”

 • Unity is strength.(صد نفر تنها دو نفر باهم)

معنی: مردم متحد روابط قوی تری دارند.
مثال: Work together as one because unity is strength.

 • One word is enough for a wise man.(یکی بگو دو تا بشنو)

معنی: مرد عاقل با دقت گوش می دهد و زیاد حرف نمی زند. اگر چیزی به او بگویید یا توضیح دهید، بلافاصله متوجه می شود.
مثال: You think of yourself as wise, but understand the situation. One word is enough for a wise man.

 • You never know what you can do until you try.(از تو حرکت از خدا برکت.)

معنی: این بدان معنی است که اگر تلاش کنید و بیکار نمانید می توانید کاری انجام دهید.
مثال: Why don’t you join the pageant? You never know what you can do until you try.

 • History repeats itself.

معنی: همین اتفاقات بارها و بارها تکرار می شود.
مثال: My friend collapsed during their team building in 2019. During the same event in 2022, she collapsed again. Indeed, history truly repeats itself.

 • No man is an island

معنی: همه متکی به خود نیستند. ما واقعاً به کسی نیاز داریم که بتواند با ما باشد، یا حتی کسی که بتوانیم مشکلاتمان را با او در میان بگذاریم.
مثال: Don’t be too confident about working on your own. Remember, no man is an island. For sure you’ll need us in the future.

ضرب المثل های انگلیسی درباره عشق
英文諺語

ضرب المثل های انگلیسی برای عشق

 

 • Where there’s a will, there’s a way.(خواستن توانستن است.)

معنی: شما همیشه می توانید برای هر مشکلی راه یا راه حل پیدا کنید، اگر مایل به حل آن باشید.
مثال: Don’t tell me that you can’t finish your report on time. If there’s a will, there’s a way!

 • A friend in need is a friend indeed.

معنی: ما دوستانی داریم که در سخت ترین لحظات به کمک ما نیاز دارند. اگر ما صمیمانه به آنها کمک کنیم، مطمئناً اگر ما نیز به کمک آنها نیاز داشته باشیم، در ازای آن به ما کمک خواهند کرد.
مثال: Fair-weather friends cannot be a good example of “a friend in need is a friend indeed.”

 • Love has to be shown by deeds, not words.

معنی: اگر کسی را دوست دارید، آن را با اعمال خود نشان دهید و نه صرفاً با کلمات. فقط قول ندهید؛ به آنها عمل کنید
مثال: Many celebrity couples fail to win their relationship because not all work hard. Love has to be shown by deeds, not words if you are in love. 

 • The way to a man’s heart is through his stomach.( مرد ها بنده شکمشان هستند.)

معنی: این بدان معناست که مردان به سرعت عاشق زنانی می شوند که در آشپزی مهارت دارند.
مثال: Not all women believe that the way to a man’s heart is through his stomach. 

 • Absence makes the heart grow fonder.

معنی: اگر کسی که دوستش دارید کنارتان نباشد، آرزوی عشق دارید.
مثال: Because of their breakup, absence made the man’s heart grow fonder. 

 • Beauty is in the eye of the beholder.

معنی: آنچه برای شما زیباست ممکن است برای دیگری زیبا نباشد و برعکس.
مثال: You can’t say anything about someone’s choice because beauty is really in the eye of the beholder. 

 • Love is blind.(عشق کور است.)

معنی: اگر واقعاً او را دوست داشته باشید، به عیب های یک نفر اهمیت نمی دهید.
مثال: I now realize that love is blind. My friend’s boyfriend is an addict but she still holds onto him. 

 • Love conquers all.(از محبت خار ها گل می‌شوند.)

معنی: هیچ چیز در دنیا قدرتمندتر ازعشق نیست.
مثال: My grandparents opposed my parents’ relationship but my mom and dad fought for their love. This means that love conquers all. 

 • You can choose your friends, but you can’t choose your family.(درخت به ریشه اش استوار است.)

معنی: این به معنای پذیرش و عشق به اعضای خانواده است که حتی اگر بد باشند، شما همچنان آنها را دوست دارید.
مثال: Don’t be too harsh on your family. Take note that you can choose your friends but you can’t choose your family. 

 • That’s a face only a mother could love.(سوسک از دیوار بالا می‌رفت مامانش می‌گفت قربون دست و پای بلوریت.)

معنی: مادران فرزندان خود را در هر شرایطی دوست دارند. عشق او به آنها بی قید و شرط است. فقط عشق مادرانه می تواند آنها را بپذیرد.
مثال: She is being bullied because of the birthmarks on her cheek. Surely, that’s a face only her mother can love.

 • Love yourself or no one else will.

معنی: شما باید بیش از هر چیز خود را دوست داشته باشید.
مثال: Stay out of that toxic relationship and love yourself or no one else will.

 • There are plenty more fish in the sea.(از دل برود هر آن که از دیده برفت.)

معنی: در جدایی، فقط در ابتدا دردناک است، اما هنوز افراد زیادی در سراسر جهان هستند. هنوز هم می توانید کسی را پیدا کنید که قرار است شریک زندگی شما باشد.
مثال: Don’t worry about your breakup. There are plenty more fish in the sea. Move on and wait patiently.

با دیگران همان گونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.

اهمیت ضرب المثل های انگلیسی در یادگیری زبان

یادگیری ضرب المثل های انگلیسی برای زبان‌آموزان اهمیت بالایی دارد. زیرا آنها را متفکران تحلیلی خوبی می کند و باعث درک بیشتر زبان انگلیسی می‌شود. ضرب المثل های انگلیسی گنجینه ای ارزشمند را به زبان‌آموزان انگلیسی ارائه می دهند و آنها را به سخنوران عاقل و با مهارت تبدیل میکند.

 • ضرب المثل های انگلیسی به دانش آموزان کمک می کنند تا مهارت های درک مطلب خود را بهبود بخشند.
 • ضرب المثل های انگلیسی باعث تقویت دامنه لغت می شوند.
 • اکثر ضرب المثل های انگلیسی می توانند انگیزه و الهام بخش دانش آموزان برای مطالعه بیشتر باشند.
 • ضرب المثل های انگلیسی دانش آموزان را در معرض انواع جملات مجازی قرار می دهند.
 • بسیاری از ضرب المثل های انگلیسی رایج به دانش آموزان کمک می کند تا موفقیت خود را در زندگی افزایش دهند.
 • دانش آموزان می توانند یاد بگیرند که چگونه با کلمات با استفاده از ضرب المثل های انگلیسی بازی کنند.
 • زبان آموزان می توانند با ضرب المثل های انگلیسی با اطمینان صحبت کنند.

ارزش واقعی ضرب المثل های انگلیسی


ضرب المثل ها صرفاً گفته های گذشته نیستند. بلکه دعوت به گفت و گو هستند و ما را ترغیب می کنند تا پیامی را که ارائه می دهند زیر سوال ببریم، اصلاح کنیم و دوباره تصور کنیم. ارزش واقعی ضرب المثل ها در تبعیت کورکورانه نیست، بلکه در تعامل انتقادی است که آنها الهام می گیرند.

بیایید این گفتگو را بپذیریم و از ضرب المثل های انگلیسی به عنوان سکوی پرش برای رشد استفاده کنیم.

آیا ضرب المثل خاصی به زبان انگلیسی وجود دارد که بخواهید درباره آن بحث کنید و درمورد آن بیشتر بدانید؟ من خوشحال می‌شوم آن را با شما کشف کنم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *