шапка статьи про английские идиомы

สำนวนในภาษาอังกฤษ: 30 สำนวนยอดนิยมสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน

การทำความเข้าใจสำนวนในภาษาอังกฤษนั้นอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ใช่เจ้าของภาษา วลีที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้มักมีรากฐานจากวัฒนาธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน หรือเข้าใจในเฉพาะผู้ที่มีความคุ้นเคย จึงสามารถสร้างความสับสนให้แม้กระทั่งผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความคล่องแคล่วด้านการสื่อสาร หากคุณไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่คุ้นเคยกับสำนวนหลาย ๆ สำนวน เพียงเลื่อนลงเพื่ออ่านต่อ เพราะเราจะพาไปเจาะลึกถึงความน่าสนใจในโลกของสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อถึงบรรทัดสุดท้ายของบทความนี้ คุณจะมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสำนวนที่ใช้โดยทั่วไปบางส่วน

จะทราบได้อย่างไรว่าวลีนั้นคือสำนวน

สำนวนคืออะไร

ในภาษาอังกฤษ สำนวน คือคำที่ไม่มีความหมายตามตัวอักษรหรือความหมายเดิม ไม่สามารถอนุมานความหมายของคำหรือวลีเพียงแค่เข้าใจทุกคำได้ สำนวนภาษาอังกฤษมีความคิดสร้างสรรค์ และไม่สามารถสรุปความหมายได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้ใช้ในบริบทเฉพาะ

สำนวนในวรรณคดีและในชีวิตประจำวัน

สำนวนหยั่งรากลึกในภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อถ่ายทอดแนวคิดหรืออารมณ์ที่เฉพาะเจาะจง การเรียนรู้สำนวนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสำนวนเหล่านี้ช่วยเพิ่มสีสัน ความลึก และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้กับการสนทนา สำนวนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จำกัดเฉพาะภาษาพูดเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในวรรณกรรมอีกด้วย

นักเขียนชื่อดัง เช่น เชกสเปียร์และดิคเกนส์ ได้รวมสำนวนสำนวนไว้ในผลงาน ทำให้ตัวละครมีน้ำเสียงที่โดดเด่นและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับการเล่าเรื่อง ในวรรณคดีสมัยใหม่ สำนวนยังคงมีบทบาทสำคัญในการสื่อถึงแก่นแท้ของตัวละครและฉากต่างๆ

การใช้สำนวนในบทสนทนา

สำนวนต่าง ๆ นั้นแทรกซึมอยู่ในบทสนทนาตลอดชีวิตประจำวันของเรา ทำให้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม การใช้สำนวนต่างๆ จะแทรกซึมเข้าสู่การสนทนาของเราได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับสำนวนเหล่านั้น

เมื่อพยายามสอดแทรกสำนวนเข้าไปกับบทสนทนา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาบริบทและผู้ฟัง สำนวนสามารถเพิ่มความลึกและไหวพริบในการสื่อสารของคุณได้ แต่การใช้สำนวนอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ฟังสับสนหรือตีความไปในทางตรงข้าม ในการทำความคุ้นเคยกับสำนวนต่างๆ สามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์ หรือสนทนากับเจ้าของภาษาหรือกับครูจากโรงเรียนสอนภาษา

英文慣用語

บทบาทของสำนวนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สำนวนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและเพิ่มความเข้าใจทางวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือความสำคัญของสำนวนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวิธีที่สำนวนเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาความคล่องแคล่วในการสื่อสารของคุณ

ความคล่องแคล่วและความเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร

เมื่อเรียนภาษาใหม่ ๆ การรวบรวมสำนวนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันคำศัพท์จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำนวนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนได้กระชับ ทำให้การสนทนาน่าสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น การใช้สำนวนอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้เรียนภาษามีสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น 

เพิ่มสมรรถนะทางวัฒนธรรม

สำนวนมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภาษาหรือพื้นที่ การทำความเข้าใจและการใช้สำนวน ผู้เรียนภาษาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังภาษาเหล่านั้น ความรู้ทางวัฒนธรรมนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นของผู้คนที่พูดภาษานั้น ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงที่มีความหมายและสมรรถทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น

พัฒนาการคิดวิเคราะห์

โดยปกติแล้ว สำนวนมักต้องการให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและถอดรหัสความหมายที่ตั้งใจไว้ กระบวนการหาความหมายโดยนัยนี้ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และฝึกสมองให้เข้าถึงภาษาจากมุมที่ต่างกัน โดยทราบถึงความหมายจริงของสำนวนที่เป็นรูปเป็นร่าง ผู้เรียนจะเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำความเข้าใจบริบท ตระหนักถึงความแตกต่าง และปรับปรุงความเข้าใจโดยรวมของประโยคหรือเนื้อความนั้น

เอาชนะกำแพงทางภาษา

สำนวนอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เรียนภาษาเนื่องจากลักษณะที่ไม่ตรงตามตัวอักษรหรือความหมาย อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้สำนวนสำนวนช่วยให้ผู้เรียนเอาชนะอุปสรรคทางภาษาและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ การทำความเข้าใจสำนวนช่วยให้ผู้เรียนถอดรหัสความหมายที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม หรือช่วยให้การสื่อสารราบรื่นยิ่งขึ้น

การผสมผสานสำนวนเข้ากับการเรียนรู้ภาษาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความคล่องแคล่ว ทำความเข้าใจวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษและบริบททางวัฒนธรรม ผู้เรียนฃสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการเรียนรู้คำศัพท์และการเรียนรู้ภาษาที่แท้จริงได้ โอบรับโลกแห่งสำนวนภาษาอังกฤษและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ภาษาของคุณ

30 สำนวนยอดนิยมสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน

ลองอ่านสำนวนภาษาอังกฤษที่มักใช้ในบทสนทนาประจำวัน พร้อมทั้งความหมายและตัวอย่างการใช้งาน

Common English idioms for everyday use

1- Actions speak louder than words

ความหมาย:

คำพูดของคนนั้นเทียบไม่ได้กับการกระทำ หรือ การกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูด 

ตัวอย่าง:

Celebrities usually do not admit to their romantic relationship, but many people see them having intimate moments. Their actions speak louder than words.

2- Once in a blue moon

ความหมาย:

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ 

ตัวอย่าง:

I am not really fond of watching movies in the theater. If I did, it would just be once in a blue moon.

3- Beat around the bush

ความหมาย:

พูดจาอ้อมค้อม วกวนไปมา พูดไม่ตรงจุดหรือตรงประเด็น

ตัวอย่าง:

The CEO was irritated with the presenter’s discussion on the analysis of the current financial status of the company. The presenter was beating around the bush because he could not clearly analyze and deliver the main point of his presentation.

4- To pull a rabbit out of the hat

ความหมาย:

ทำเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ หรือหากอยู่ในบริบทเกี่ยวกับปัญหา คือการแก้ไขปัญหาได้อย่างปฏิหารย์หรือราวกับใช้เวทย์มนต์

ตัวอย่าง:

The firefighters took too long to put out the fire, but one of them pulled a rabbit out of his hat. He was able to save the child before the whole building was ruined.

5- The grass is greener on the other side

ความหมาย:

คนเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ และมักจะคิดว่าสิ่งที่คนอื่นมีหรือคนอื่นเป็นอยู่นั้นดีกว่า แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้น

ตัวอย่าง:

Usually, people in poor areas think that the grass is greener on the other side because of their financial status in life.

english idioms expressions 11-15

6- To hit the books

ความหมาย:

ทบทวนบทเรียนอย่างหนัก โดยเฉพาะเพื่อเตรียมสอบครั้งสำคัญ / อ่านหนังสืออย่างหนัก / ติวเข้ม

ตัวอย่าง:

Mr. Nakamura had to hit the books during his university years. Today, he is a successful millionaire and has a lot of businesses around the world.

7- Cost an arm and a leg

ควาหมาย:

มีราคาแพงมากเสียจนรู้สึกว่าเหมือนเสียแขนและขา (มีราคาแพงมากเสียจนไม่สามารถเอื้อมถึง)

ตัวอย่าง:

Jane was disappointed when she found out that the gown she had been dreaming of wearing cost and arm and a leg.

8- A piece of cake

ความหมาย:

ง่าย ตรงกับสำนวนไทย เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ตัวอย่าง:

English teachers who have worked in our company for many years consider English language teaching a piece of cake.

9- To hit the nail on the head

ความหมาย:

กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตรงจุด ตรงประเด็น หรือการกระทำที่ไม่อ้อมค้อม

ตัวอย่าง:

The employees have been talking about their manager’s plans and Mark hit the nail on the head when the manager was ousted.

10- To kill two birds with one stone

ความหมาย:

ทำอย่างเดียวได้ผลสองอย่าง ตรงกับสำนวนไทย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ตัวอย่าง:

It was a busy day for bank tellers but they were able to kill two birds with one stone: their tasks were done earlier than usual and they were able to cater to a lot of clients despite being too busy.

英文慣用語

11- To break a leg

ความหมาย:

โชคดี (ใช้เมื่อต้องการอวยพรหรือให้กำลังใจ)

ตัวอย่าง:

Chiara is going to perform on the British Got Talent stage. I told her to break a leg!

12- Feeling under the weather

ความหมาย:

ป่วยหรือไม่สบาย

ตัวอย่าง:

I was not able to report to work on Monday because I was feeling under the weather. I just took a rest.

13- The ball is in your court

ความหมาย:

ถึงเวลาที่คุณต้องการตัดสินและการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง 

ตัวอย่าง:

After their parents passed away, John was tasked with taking the ball in his court to make their business survive.

14- Spill the beans

ความหมาย:

ทำความลับรั่วไหล โดยไม่ตั้งใจหรือบังเอิญ (หลุดปากเผลอพูดความลับออกไป)

ตัวอย่าง:

My friend unintentionally spilled the beans when she was asked about the relationship between her parents.

15- Through thick and thin

ความหมาย:

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (เป็นวลียอดนิยม โดยเฉพาะในงานแต่งงาน หมายความว่า จะครองรักกันนานเท่านานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น)

ตัวอย่าง:

Many families are broken because couples failed to fulfill their promise that they would love each other through thick and thin.

英文慣用語

16- Take it with a pinch of salt

ความหมาย:

ไม่ควรเชื่อสิ่งที่ได้ยินหรือได้ฟังว่าเป็นความจริงทั้งหมด ตรงกับสำนวนไทย ฟังหูไว้หู

ตัวอย่าง:

Chris told his mom that he went to a friend’s house for a research project, but she took that statement with a pinch of salt because she knew her son better.

17- Cry over spilled milk

ความหมาย:

ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผิดพลาดหรือในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว โดยที่ไม่สามารถแก้ไขมันได้

ตัวอย่าง:

There is no use to cry over spilled milk. The damage has been done.

18- Get cold feet

ความหมาย:

รู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจขึ้นมากระทันหัน ตรงกับสำนวนไทย เจ้าสาวกลัวฝน

ตัวอย่าง:

Jane is getting married, but before her wedding, she gets  cold feet thinking that it is a new chapter in her life.

19- A blessing in disguise

ความหมาย:

บางเรื่องที่เหมือนจะเป็นโชคร้ายแต่กลับส่งผลดีอย่างคาดไม่ถึง

ตัวอย่าง:

I thought I did not have the chance to get my dream job because I failed the teaching demonstration, but I received an email instructing me to process my documents and start my job next week.

20- Bite the bullet

Meaning:

ฝืนทนกับความเจ็บปวดที่เลี่ยงไมได้ หรืออดทนทำอะไรสักอย่างที่ยากจะทำ คล้ายคลึงกับสำนวนไทย เลือดตาแทบกระเด็น

ตัวอย่าง:

Monica had to bite the bullet because her dad is in the hospital and nobody is going to help them with their finances.

英文慣用語

21- Good things come to those who wait

ตัวอย่าง:

สิ่งดี ๆ มักจะมาหาคนที่อดทนรอคอยเสมอ คล้ายคลึงกับสำนวนไทย ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

ตัวอย่าง:

My best friend had been praying to be promoted to a manager position in her company. After 5 years, she became Senior Vice President. Good things really come to those who wait.

22- On cloud nine

ความหมาย:

อยู่บนเมฆชั้นที่ 9 หรือ กำลังมีความสุขมาก ๆ

ตัวอย่าง:

The company president was on cloud nine when he saw a big improvement in their product sales in the past two quarters.

23- Left out in the cold

ความหมาย:

เมินเฉย ไม่สนใจใยดี 

ตัวอย่าง:

Kelly is often left out in the cold by her colleagues because they envy her.

24- Eat like a horse

ควาหมาย:

ทานอาหารจำนวนมาก ทานจุ (สามารถแปลตรงตัวอย่าง ทานอาหารเหมือนม้า และเนื่องจากม้าทานจุมากนั้นเอง)

ตัวอย่าง:

Why do you always eat like a horse? You are too thin.

25- One step at a time

ความหมาย:

ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละขั้น ทีละก้าว ทีละอย่างอย่างรอบคอบ

ตัวอย่าง:

You can achieve better outcomes when you do your tasks one step at a time.

英文慣用語

26- To be at a crossroads

ความหมาย:

ถึงเวลาที่จะเป็นต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง 

ตัวอย่าง:

Opportunities knock and when there is a lot to choose from, you sometimes feel you are at a crossroads.

27- Take someone’s side

ควาหมาย:

เข้าข้างคนใดคนหนึ่ง

ตัวอย่าง:

My parents have been arguing whether I should study abroad or not but I took my mom’s side – to stay with them and study at one of the prestigious universities in the country.

28- Break the ice

ความหมาย:

เริ่มทำความรู้จักกัน สร้างความสนิทสนม

ตัวอย่าง:

Jack was tasked with breaking the ice on their first day of school.

29- Stab someone in the back

ความหมาย:

หักหลัง ทรยศ 

ตัวอย่าง:

You are not a true friend if you stab your best friend in the back.

30- Take a rain check

ความหมาย:

เป็นการปฏิเสธแบบสุภาพ อาจแปลควาหมายได้ว่า ขอเป็นคร่าวหน้า เลื่อนออกไปก่อน สามารถทำได้ในอนาคต

ตัวอย่าง:

Before accepting a higher position, make sure to take a rain check first.

ตอนนี้คุณเพิ่งเสร็จสิ้นการอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 30 สำนวนภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ลองมาดูกันว่าคุณสามารถจดจำมันได้มากน้อยแค่ไหน กับแบบฝึกหัดด้านล่าง

สำนวนภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างทางภาษาที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่าลังเลที่จะลองใช้สำนวนภาษาอังกฤษในบทสนทนาประจำวันของคุณ ปลดล็อกโลกแห่งสำนวนภาษาอังกฤษ และดูทักษะทางภาษาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *