หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ที่ทั้งสนุกและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สารบัญ

ภาพรวม

สำหรับนักเรียนที่มีอายุน้อยมีความสามารถในการเรียนภาษาต่าง ๆ ได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อใดก็ตามที่ได้เริ่มเรียนหรือเริ่มต้นเส้นทางในการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาการทางด้านภาษาจะไม่เพียงเปิดโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่มากขึ้น แต่ยังรวมไปถึงการเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

หากผู้อ่านเป็นผู้ปกครองที่กำลังมองหาหรือพิจารณาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับลูกหลานของคุณอยู่หรือไม่ ในขณะที่โลกสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากขึ้น จนไร้เส้นพรมแดน ความสามรถในการสื่อสารภาษาอังกฤาจึงกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญมากกว่าในอดึต

การเลือกหาหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ ทั้งเหตุผลทางด้านตัวเลือกที่มากมาย และสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าหลักสูตรจะต้องน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

ในบทความนี้ เราจะพาผู้อ่านมาสำรวจ “คุณประโยชน์” ของหลักสูตรสำหรับเด้ก และวิธีการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน แน่นอนว่า หลักสูตรต่อไปนี้จะเป็นหลักสูตรที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานระหว่างเรียนและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับคลาสเรียน ทั้งหมด 6 หลักสูตร ลองเลือกหาหลักสูตรที่เหมาะกับบุตรหลายของผู้อ่านได้เลย

ข้อดีของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ ในอนาคต โดยผู้เรียนที่มีอายุน้อยจะสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ทำซ้ำเสียงและคำพูดที่พวกเขาได้ยินรอบตัว ทำให้การพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษนั้นเป็นได้อย่างจำกัด

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญที่จำเป็นต้องให้เด็ก ๆ ได้เรียนหรือศึกษาภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเตรียมพร้อมตัวเองสำหรับอนาคตที่สดใส ในช่วงเริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ มักจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากตัวเด็ก ๆ เองที่ไม่สนใจเรียน ในฐานะผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมความพร้อมกับพวกเขาสำหรับอนาคต คุณต้องเลือกหลักสูตรที่จะทำให้เขารู้สึกถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ

 • คุณกำลังลงเสาเข็มเพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตให้กับบุตรหลานของคุณ

เหมือนกับการสร้างบ้านให้มั่นคง รากฐานที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ หรือทุก ๆ ภาษา การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุน้อย ๆ จะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จทางการงานและการศึกษา การเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่น ๆ นั้นจะสร้างข้อได้เปรียบอันมหาศาลระหว่างการเส้นทางการศึกษาของเด็ก ๆ 

การสมัครเรียนกับหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เหมือนกับการคุณวางรากฐานความสำเร็จให้กับพวกเขาตั้งแต่เนิ่น ๆ เด็ก ๆ นั้นสามาถจดจำและซึมซับข้อมูลใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่แน่นอนว่าการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนั้นเป็นสัญญาณที่ดีต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของพวกเขาในระยะยาว

 • ภาษาอังกฤษนั้นส่งผลในทางทีดีต่อการพัฒนาการของเด็กทุกคน

ได้รับการพิสูจน์อย่างกว้างขวางแล้วว่าการเรียนภาษาที่สองตั้งแต่เด็กนั้นส่งผลในทางที่ดีต่อพัฒนการของเด็ก เช่นเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก ย่อมสามารถส่งเสริมพัฒนาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

นักเรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นรวมไปถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ เมื่อได้เรียนรู้คำศัพท์ วลี หรือโครงสร้างประโยคใหม่ ๆ และการมีส่วนร่วมกับบทเรียนที่ออกแบบมาสำหรับเด็กจะเพิ่มพูนความสามารถในการคิดนอกกรอบและพัฒนาการที่รอบด้าน

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ นั้นจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการจดจำและพัฒนาการของสมอง ลองให้บุตรหลานของท่านมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดที่ได้รับนอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านภาษา

 • คุณกำลังเตรียมพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านกับการเข้าสู่ระดับโลก

ภาษาอังกฤษมักถูกพูดถึงอย่างบ่อยครั้งว่าเป็น “ภาษาสากล” เนื่องจากถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก การส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนั้นก็เปรียบเสมือนสวมใส่อาวุธเพื่อเตรียมพร้อมกับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในอนาคต

ไม่ว่าจะเป็นทั้งการท่องเที่ยว การศึกษาหรือแม้กระทั่งในการทำงาน การเชี่ยวชาญภาษาอังกฤานั้นจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับโลกกว้าง  หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณได้ เรียนต่อที่ต่างประเทศ การเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กถือเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก การส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนคุณเตรียมการและทำให้เด็ก ๆ สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจในยุคโลกาภิวัฒน์

 • ภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กถูกออกแบบมาโดยให้ความสนใจไปกับพัฒนาอันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การพูด การฟัง การอ่าน หรือการเขียน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียน บทสนทนาหรือจำลองสถานการณ์ที่อาจพบได้ในชีวิตจริง ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความมั่นใจ มีความกล้าในการแสดงออกที่มากขึ้นผ่านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารไม่เพียงมอบข้อได้เปรียบระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่ยังรวมไปถึงการเข้าสังคมและการทำงานในอนาคต

 • บุตรหลานของคุณจะได้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษา

ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษนั้นเป็นสัญญาณที่สำคัญในความสำเร็จทางการศึกษา ไม่จำกัดเพียงแค่รายวิชาใดวิชาหนึ่ง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เด็ก ๆ จะได้การพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และเข้าใจเนื้อหาในวรรณกรรมหรือภาษาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น นี่คือรากฐานที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและเปิดประตูสู่โลกของโอกาสได้มากกว่าประเทศอื่นๆ  

ตอนนี้ คุณมีความต้องการที่จะให้บุตรหลานของคุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง การเรียนภาษาอังกฤษหรือศึกษาภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์นั้น จะช่วยทำให้เส้นทางความสำเร็จของพวกเขานั้นง่ายขึ้น

การสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาสำหรับเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ เปิดโลกแห่งโอกาส และส่งเสริมพัฒนกาารรายบุคคุล ด้วยข้อได้เปรียบที่กล่าวมาในข้างต้น คุณพร้อมแล้วที่จะให้บุตรหลานของคุณนั้นก้าวเข้าสู่การเรียนในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สถานที่ที่เด็ก ๆ สามารถแสดงออกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

วิธีการเลือกหลักสูตรที่ “ใช่” สำหรับเด็ก

การเลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับบุตรหลานของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในปัจจุบันคุณจำเป็นต้องพิจารณาจากหลากหลายตัวเลือกและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึง เนื้อความด้านล่างนี้จะเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องพิจารณาก่อนเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของคุณ

 • ประเมินความต้องการของบุตรหลาน

ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนให้กับบุตรหลานของคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกาประเมินสิ่งที่นักเรียน (บุตรหลานของคุณ) ต้องการอะไร ผ่านการพิจารณาจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรียนรู้ และความต้องการหรือเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ การประเมินนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้

 • หลักสูตรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคาบเรียน

เด็ก ๆ สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นระหว่างคาบเรียน กิจกรรมอย่างเกมส์ การเล่าเรื่อง การสวมบมบาท หรือสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้บรรยากาศระหว่างการเรียนการสอนนั้นสนุกและช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น หลักสูตรที่มีความหลากหลายจะช่วยให้บุตรหลานของคุณมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษ 

การเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกสนุกและคาบเรียนมีความน่าสนใจที่มากเพียงพอ คุณสามารถเลือกโรงเรียนสอนภาษาหรือหลักสูตรที่มีหลักสูตรจำพวกการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียนแก่บุตรหลานของคุณเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเรียนรู้ของพวกเขา 

 • ครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์

ควรมั่นใจว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษที่คุณเลือกนั้นมีครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์การสอนเด็ก ๆ ครูผู้สอนที่มีความสามารถจะสามารถเข้าใจและรู้วิธีการการสนับสนุนให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับคาบเรียน รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่เหมาะสมต่อพัฒนาการทางด้านภาษาและเหมาะสมกับนักเรียนในรายบุคคุล เพราะฉะนั้นจึงความมองหาหลักสูตรที่มาพร้อมกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษและเชี่ยวชาญในการสอนเด็ก ๆ

 • การติดตามความคืบหน้าการเรียนและคำแนะนำ

เพื่อให้การเรียนนั้นคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา การติดตามความคืบหน้าของหลักสูตรและการให้คำแนะนำนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การช่วยให้คุณสามาถติดตามความคืบหน้าได้นั้น คุณสามารถทราบถึงพัฒนาการ จุดที่ควรพัฒนาและยินดีให้กับความสำเร็จเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งตลอดแผนการเรียน หลักสูตรที่สามารถติดตามความหน้าของการเรียนได้ง่ายพร้อม ๆ กับคำแนะนำที่ตรงจุด จะทำให้การเรียนนั้นสามารถดำเนินต่อเนื่องได้อย่างไม่มีสะดุด

 • หลักสูตรที่เหมาะสมกับวัย

บุตรหลานของคุณจะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อหลักสูตรที่คุณเลือกให้นั้นเหมาะสมกับวัยของพวกเขา ทำให้มั่นใจว่าคุณสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมากับกับช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง และทำให้เส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษของเขานั้นไม่รู้สึกกดดัน

เมื่อคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเปิดและปลดล็อคความสามารถด้ายภาษาอังกฤษของบุตรหลานแล้ว คุณสามารถช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของบุตรหลานนั้นมีประสิทธิภาพ โปรดจำไว้ว่า การส่งเสริมความชอบในการเรียนรู้และทำให้การเรียนภาษานั้นเป็นเรื่องสนุกนั้นถือเป็นหัวใจสำคัฐในการพัฒนาทักษะอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความสนุกและการมีส่วนร่วม

นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ในหัวนี้ เราจะพาผู้ปกครองมาทำความรู้จักกับหลักสูตรบางส่วนที่มีทั้งความสนุกนสนานและเปิดโอกาสให้นักเรียน (เด็ก ๆ) นั้นมีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียน 

■ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานจากสัทศาสตร์

หลักสูตรที่มีพื้นฐานจากสัทศาสตร์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อการสอนเด็ก ๆ ในหัวข้อการอ่านและการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง มีหลักสูตรมากมายที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและการออกเสียง ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาและตระหนักถึงการออกเสียงได้เป็นอย่างดี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การร้องเพลง หรือเกมคำศัพท์ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานจากสัทศาสตร์นั้นจึงทั้งสนุกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานจากสัทศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ หรือนักเรียนสามารถเริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรเหล่านี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเสียงพื้นฐาน รวมไปถึงการออกเสียงให้ถูกต้องเมื่อคำศัพท์เหล่านั้นมีเสียงที่คล้ายคลึงกัน

ที่ QQEnglish หลักสูตรที่ทางเราจะแนะนำให้กับเด็ก ๆ ของคุณคือ Magic Phonics หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็ก ๆ นั้นสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงการปรับปรุงการออกเสียงของคำศัพท์พื้นฐานและคำผสม

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Magic Phonics

■ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานจากเพลง

เสียงเพลงเหมือนกับเวทมนต์ที่สามารถดึงดูดเด็ก ๆ และถือเป็นสื่อการสอนชั้นเยี่ยม เมื่อเสียงเพลงถูกใช้ในฐานะอุปกรณ์การสอนภาษาใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานจากเพลง นั้นจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียน สามารถเรียนรู้ มีส่วนร่วมและสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน

เสียงเพลงถูกใช้เป็นเครื่องมือการในการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง หลายทศวรรษ เนื่องจากเสียงเพลงสามารถช่วยทำให้มนุษย์สามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ  We Sing, We Learn เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พวกเราขอนำเสนอให้กับผู้เรียนวัยเยาว์ของเราให้สนุกสนานไปกับเสียงเพลงในระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ

อีกหลักสูตรที่ QQ English ขอนำเสนอนั้นคือ English for Little Ones ที่ถือเป็นหลักสูตรในการปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษต้งแต่เริ่มต้นให้คุ้นเคยกับคำศัพท์และเสียงเพลง หลักสูตร English for Little Ones syllabus ของพวกเรานั้นเปิดโอกาสให้คุณได้ลองตรวจสอบแล้ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก we sing we learn
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก english for little ones

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการอ่านทำความเข้าใจ

การอ่านทำความเข้าใจเป็นทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาของเด็กและพัฒนาการส่วนบุคคล การเชี่ยวชาญในทักษะนี้ไม่เพียงเอื้อต่อการประสบความสำเร็จในการศึกษาแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาตลอดชีวิตผ่านการอ่านและการเรียนรู้อื่น ๆ หลักสูตรที่ส่งเสริมการอ่านทำความเข้าใจจึงเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่อยากมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านคำศัพท์และทักษะการทำความเข้าใจเนื้อหา

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณมีศักยภาพในการเรียนรู้สหวิทยาการ หรือการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ คุณควรสมัครเรียนหลักสูตรให้กับเด็ก ๆ หลักสูตร Time to Talk ของเรา ออกแบบมาเพื่อเด็กที่มีความสามารถทางด้านภาษาระดับกลางขึ้นไป ที่สามารถสื่อสาร และเปลี่ยนความเห็นของตนเองในหัวข้อที่ตนเองสนใจ หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ผ่านการอ่านบทความต่าง ๆ ทั้งนี้นั้น หลักสูตรนี้มีพื้นฐานจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

■ ภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง

หนึ่งในแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กมากที่สุดคือ การเรียนรู้ภาษาใหม่ผ่านการเล่าเรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนั้นได้รวมการส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านผ่านการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์และน่าติดตาม ซึ่งทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจำคำศัพท์หรือหลักไวยากรณ์ผ่านการเล่าเรื่อง ทั้งในรูปแบบของเกม หรือการสวมบทบาท ถ้าหากบุตรหลานของคุณเชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่อง ทำไมไม่ลองให้เด็ก ๆ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ใช้การเล่าเรื่องเป็นหลักในการสอนดูละ เด็ก ๆ จะได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนรวมไปถึงโอกาสในการพูดคุย การสวมบทบาทเพื่อเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

■ หลักสูตรภาษาที่ครอบคลุมทุกทักษะ

การพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอย่างรอบด้านนั้น มักจะรวมไปถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การเชี่ยวชาญทักษะทั้งสี่ด้านที่กล่าวมา จะทำให้มีข้อได้เปรียบไม่เพียงแค่ในระบบการศึกษาแต่ยังรวมไปถึงรากฐานี่แข็งแรงในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสที่จะเกิดขึ้นในโอกาส

นี่คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เด็กรู้สึกสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น หลักสูตร Smart Kids หลักสูตรสำหรับเด็กที่ออกแบบโดย QQEnglish เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบและเป็นสากลเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนต้องการศึกษา

■ หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง บทเพลง การอ่าน ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทางที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก โดยหลักสูตรเหล่านี้ถูกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่แน่ชัด อย่างเช่น การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือมุ่งเน้นไปที่ไวยากรณ์เป็นหลักและคำศัพท์ที่นอกเหนือไปจากคำศัพท์พื้นฐานที่จะได้เรียนโดยทั่วไป

QQ English มีหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเด็ก:

 1. Callan for Kids – หลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่เปิดการเรียนการสอนที่ QQ English เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้อย่างรวดเร็วผ่านบทสนทนาที่ค่อนข้างเร็ว
 2. Write Source – หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของเด็ก ๆ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเขียนประโยคที่มีความสมบูรณ์ด้านโครงสร้าง ซึ่งถ้าหากบุตรหลานของคุณชื่นชอบมาเขียน ต้องลองให้พวกเขาเรียนหลักสูตรนี้
 3. We Can! – หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่าง “ใช้งานได้จริง” ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษด้วยบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

นี่คือหลักสูตรทั้งหมดที่มีเอกสารประกอบการเรียนให้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก callan for kids
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก we can
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก write source

เมื่อเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้พิจารณาถึงความชอบและรูปแบบการเรียนของเด็ก ๆ แล้ว หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทั้ง 6 รูปแบบจะช่วยแนะแนวทางการพัฒนาอังกฤษของเด็ก ๆ ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายมิติ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ปกครองควรเลือกให้กับเด็ก ๆ คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีเสริมสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ

โปรดจำไว้ว่า การเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จะช่วยทำให้บุตรหลานของคุณเชี่ยวชาญทักษะทางด้านภาษาและเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับเด็ก ๆ 

เปิดความสามารถและทักษะทางด้านภาษาของเด็ก ๆ ผ่านหลักสูตรสำหรับเด็กของ QQEnglish ที่จะทำให้พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกกว้างในอนาคต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *