170 คำที่สวยงามที่สุดในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ สำนวน และคำคม​

170 คำที่สวยงามที่สุดในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ สำนวน และคำคม

บทนำ

คุณเป็นนักกวีที่ต้องการใช้งานคำที่สละสลวยและเต็มด้วยความหมายในงานกวี งานกลอนของคุณหรือไม่? คุณเป็นพวกบ้าคำศัพท์ และพยายามมองหาคำที่สละสลวยในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณอยู่หรือไม่ หรือว่าคุณเป็นนักเขียนที่ต้องการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างและสละสลวยในการเขียนงานต่าง ๆ ถ้าใช่ ลองเลื่อนอ่านบทความนี้ต่อไปเพื่อพบคำศัพท์ที่สละสลวยในภาษาอังกฤษจาก QQEnglish.

การเรียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสนุก และซับซ้อนไปในตัว อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณคุ้นเคยกับกับคำศัพท์บางคำที่มีความสละสลวยในภาษาอังกฤษ คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีมาก ๆ สำหรับการเรียนและทำให้คุณดื่มด่ำไปกับพลวัตในภาษาอังกฤษ อาจจะเริ่มด้วยการลองเริ่มใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สละสลวยในชีวิตประจำวัน!

การมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำศัพท์ที่สวยงามต่างๆ ในภาษาอังกฤษถือเป็นความสามารถสูงสุดที่จะครอบครองได้ การที่คุณสามารถเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอ่านหรือกำลังวิเคราะห์งานวรรณกรรม วารสารและงานเขียนเฉพาะทางอื่น ๆ และแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ทักษะการอ่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงทักษะภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น การเขียน การฟังและการพูด!

ในอีกแง่หนึ่ง การมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ในประโยค จะทำให้คุณสามารถสร้างประโยคให้มีชีวิตชีวามากขึ้นตามบริบทต่าง ๆ ที่คุณใส่คำศัพท์เหล่านั้นลงไป อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ที่สละสลวยเหล่านั้นอาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว มันอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ดูธรรมดา มีความหมายทางลบ หรือค่อนข้างแสดงความรุนแรงออกมา และด้านล่างนี้จะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สละสลวยพร้อมกับความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน และคำอธิบาย โดยไล่ตั้งแต่ A จนถึง Z:

26 คำศัพท์ที่สละสลวยในภาษาอังกฤษพร้อมกับคำอธิบาย (A-Z)

A

Adamantine (adjective) [ ad-uh-MAN-teen, -tin, -tahyn ] 

 • Meaning: แข็งแกร่งและไม่สามารถทำลายลงได้
 • Example: The warrior wears his adamantine armor to fight against the dragon.
 • Explanation: เกราะของนักรบที่สวมใส่อยู่นั้นแข็งแกร่งมากและยากที่จะทำลายลงได้

B

Bewildering (adjective) [ bih-WIL-der-ing ]

 • Meaning:  สับสนและงุนงงเป็นอย่างมาก
 • Example: John survived a lot of bewildering problems last year.
 • Explanation: จอห์นสามารถแก้ไขปัญหาที่ชวนสับสนและงุนงงเป็นอย่างมากที่เขามีเมื่อปีที่แล้ว

C

Clandestine (adjective) [ klan-DES-tin ]

 • Meaning: เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
 • Example: I witnessed my boyfriend’s clandestine meeting with my best friend.
 • Explanation: หญิงสาวนั้นพบว่าแฟนหนุ่มของเธอมีการแอบนัดเจอกับเพื่อนของเธออย่างลับ ๆ 

D

Dauntless (adjective) [ DAWNT-lis, DAHNT- ]

 • Meaning: บุคลที่กล้าหาญ ไม่มีความกลัวและน่าเกรงขาม
 • Example: Jeanne’s dauntless character is her best asset.
 • Explanation: ในประโยคนี้ ความหมายคือภาพสะท้อนของตัวตนของจีนน์นั้นไม่มีความกลัวและกล้าหาญเป็นอย่างมาก

E

Epiphany (adjective) [ ih-PIF-uh-nee ]

 • Meaning:  การตระหนักรู้ การเปิดเผย และการหยั่งรู้อย่างฉับพลัน
 • Example: Troy had an epiphany last week, so I stopped my unhealthy diet immediately.
 • Explanation: ทรอยตระหนักว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากเกินไปเป็นอันตรายมาก

F

Flabbergast (verb) [ FLAB-er-gast ]

 • Meaning: เต็มไปด้วยความประหลาดใจ ตกใจและสับสน
 • Example: Jones is flabbergasts as soon as he sees his dog wounded.
 • Explanation: โจนส์นั้นเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนเมื่อเขาเห็นสุนัขของเขาได้รับบาดเจ็บ

G

Gregarious (adjective) [ gri-GAIR-ee-uhs ]

 • Meaning: บุคคที่เข้าเป็นกับคนง่าย; รักในการเข้าสังคม
 • Example: Gretta is such a gregarious person as she is so lively when surrounded by lots of people.
 • Explanation: เกรตานั้นเป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและปรับตัวกับสังคมใหญ่ๆ  ได้เก่งมาก

H

Harness (verb) [ HAHR-nis ]

 • Meaning: ควบคุมบางสิ่งบางอย่าง
 • Example: Let us harness the wind to make energy for the town.
 • Explanation: พวกเขาควบคุมลมเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าผ่านกังหันลม

I

Inquisitiveness (noun) [ in-KWIZ-i-tiv-nis ]

 • Meaning: ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาหรือความกระตือรือร้นในความรู้ใหม่
 • Example: Agatha’s sense of inquisitiveness about life made her become an existentialist person.
 • Explanation: อกาธามีคำถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตและโลก เพราะเหตุนั้น เธอจึงกลายเป็นที่ปรึกษาด้านชีวิตที่ดีมากคนหนึ่ง

J

Juxtaposition (noun) [ juhk-stuh-puh-ZISH-uhn ]

 • Meaning:การนำสองสิ่งมาวางคู่กัน โดยเฉพาะเพื่อการเปรียบเทียบ
 • Example: The juxtaposition of the rich and the poor is very alarming.
 • Explanation: มีแนวคิดที่ขัดแย้งกันสองแนวคิดที่นี่ ความรวยและความจน ซึ่งน่าตกใจเนื่องจากช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างทั้งสองนั้มีมาก

K

Kaleidoscope (noun) [ kuh-LAHY-duh-skohp ]

 • Meaning: รูปแบบ / ฉาก และอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 • Example: The 21st century is a kaleidoscope of scientific and technological advancement.
 • Explanation: ในศตวรรที่ 21 มีการเกิดขึ้นมากมายของเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี

L

Loquacious (adjective) [ loh-KWEY-shuhs ]

 • Meaning: คนที่พูดเก่ง เจ้าคำพูด พูดมาก
 • Example: Yuri’s loquacious friend made our picnic wonderful and lively.
 • Explanation: เพื่อนของยูรินั้นมีหัวข้อในการพูดคุยที่หลากหลายมากในขณะที่ปิคนิคกันอยู่ โดยสิ่งนั้นทำให้ไม่รู้สึกเบื่อเลย

M

Mellifluous (adjective) [ muh-LIF-loo-uhs ]

 • Meaning: ไพเราะและนุ่มนวลจนน่าฟัง
 • Example: Tiara’s mellifluous voice sounds like heaven.
 • Explanation: เสียงของเทียร่านั้นน่าฟังและสบายหูเป็นอย่างมาก มันเหมือนกันเสียงของเหล่านางฟ้าที่กำลังร่ายร้องอยู่บนสรวงสวรรค์

N

Nocturnal (adjective) [ nok-TUR-nl ]

 • Meaning: ตื่นตัวตอนกลางคืน
 • Example: Johannes is a nocturnal person and prefers to work at night.
 • Explanation: โยฮันเนสนั้นตื่นตัวตอนกลางคืน และทำงานได้ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลากลางวัน

0

Omniscient (adjective) [ om-NISH-uhnt ]

 • Meaning: มีความรู้และความเข้าใจอย่างไม่มีขีดจำกัด
 • Example: Teacher Wilf knows many things. He’s truly an omniscient person.
 • Explanation: ครูวิลฟ์นั้นมีความรู้และความเข้าใจในทุกสิ่งที่มีคนถาม เขาเหมือนกันมนุษย์ผู้มี Google อยู่ในสมองหรือสารนุกรมเคลื่อนที่

P

Pandemonium (noun) [ pan-duh-MOH-nee-uhm ]

 • Meaning: สภาวะโกลาหล ความสับสนวุ่นวาย และสถานการณ์ที่วุ่นวายมาก
 • Example: There was a pandemonium that happened after they heard a loud massive bomb.
 • Explanation: ผู้คนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนสร้างเสียงร้องอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อพวกเขาได้ยินถึงระเบิด

Q

Quintessential (adjective) [ kwin-tuh-SEN-shuhl ]

 • Meaning: มันแสดงถึงตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นแบบฉบับของสิ่งของหรือความคิด
 • Example: Analee was the quintessential strong-independent woman.
 • Explanation: อานาลีนั้นเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่เติบโตมาด้วยความแข็งแกร่งจนไม่ถูกสังคมตีกรอบ

R

Ravenous (adjective) [ RAV-uh-nuhs ]

 • Meaning: หิวโหยเป็นอย่างมาก
 • Example: John feels ravenous after lifting heavy things lately.
 • Explanation: จอห์นต้องการทานอาหารเป็นอย่างมากและจำนวนมาก เนื่องจากเขาใช้พลังงานของเขาทั้งหมดตอนที่ขนของหนักก่อนหน้านี้

S

Schadenfreude (adjective) [ SHAHD-n-froi-duh ]

 • Meaning: คนที่พอใจกับความโชคร้ายของบุคคลอื่น
 • Example: Lowell’s way of pleasure is being  schadenfreude.
 • Explanation: โลเวลค้นพบความสุขของตนเองเมื่อเห็นคนอื่นพบเจอกับความโชคร้ายและความผิดพลาด

T

Tempestuous (adjective) [ tem-PES-choo-uhs ]

 • Meaning: พายุรุนแรง; บุคคลที่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงและรุนแรง
 • Example: Heather’s tempestuous rage of anger makes the class scared.
 • Explanation: อารมณ์ของเฮเทอร์นั้นฉุนเฉียวและโมโหร่ายจนทำให้เพื่อนร่วมชั้นของเธอนั้นหวาดกลัวเธอHeather’s intense emotion of anger made her classmates scared.

U

Ubiquitous (adjective) [ yoo-BIK-wi-tuhs ]

 • Meaning: สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในเวลาเดียวกัน
 • Example: These ubiquitous posters about the election are along ABC Street.
 • Explanation: มีโปสเตอร์มากมากที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจนสามารถพบเห็นไปทุกที่บนถนน ABC

V

Vivacious (adjective) [ vi-VEY-shuhs ]

 • Meaning: มีชีวิตชีวา น่าตื่นเต้นและน่าดึงดูด
 • Example: Jewel’s vivacious attitude is her greatest asset.
 • Explanation: ความมีชีวิตชีวาของจูเอิลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้

W

Worthwhile (adjective) [ wurth-HWAYL ]

 • Meaning: สิ่งต่าง ๆ ที่คุ้มค่ากับเงิน ความพยายามและเวลาที่ใช้ไป
 • Example: It is my pleasure to have this worthwhile book.
 • Explanation: ประโยคนี้เป็นการอ้างถึงหนังสือที่เจ้าของประโยคซื้อว่ามันคุ้มค่าต่อเงิน เวลาและความพยายามในการได้มันมา

X

Xenophilia (noun) [ zen-uh-FIL-ee-uh ]

 • Meaning: บุคคลที่ถูกดึงดูดอย่างมากในวัฒนธรรม อาหารและผู้คนจากต่างสัญชาติ
 • Example: Anthony has a strong xenophilia for German culture.
 • Explanation: แอนโทนี่นั้นมีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเยอรมันเป็นอย่างมาก

Y

Yearning (noun) [ YUR-ning ]

 • Meaning: ความปรารถนาอย่างลึกซึ้งต่อใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโศกเศร้าและอารมณ์ที่รุนแรง
 • Example: Demeter is yearning to see her daughter Persephone.
 • Explanation: ดีมีเตอร์มีความรู้สึกที่รุนแรงเมื่อเห็นลูกสาวของเธอที่หายไป  เพอร์เซโฟนี

Z

Zing (noun) [ ZING ]

 • Meaning: คุณภาพที่ทำให้มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น และมีชีวิตชีวา
 • Example: Samuel can make a performance with lots of zing.
 • Explanation: ซามูเอลคือแกนหลังในการทำให้การแสดงของพวกเขามีชีวิตชีวาและมีความน่าสนใจมากขึ้น
進階英文單字

อีก 104 คำสวย ๆ มีแนบมากับตัวอย่างที่ใช้ในประโยค

มีคำที่มีความสละสลวยในภาษาอังกฤษอีกมากมายที่สามารถใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้คำศัพท์ที่สละสลวยเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถมีความมั่นใจและมีความคล่องแคล่วในการเลือกใช้คำในภาษาอังกฤษในเหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์ที่สละสลวยนั้นจะช่วยคุณเป็นอย่างมากแน่นอน และด้านล่างนี้ จะเป็นคำศัพท์อีก 104 คำพร้อมกับตัวอย่างที่ใช้ในประโยค:

 • Abyss – Her parcel fell into the Pacific Ocean’s abyss.
 • Altruistic – She felt altruistic in the middle of the movie.
 • Auspicious – Shane celebrated her auspicious day of birth.
 • Amity – Jen and John are now in amity after hating each other for too long.
 • Affable – Jeanne is affable and she goes along well.
 • Bliss – I felt  bliss as she kissed my cheeks.
 • Bonny – She felt bonny when her crush waved at her.
 • Benign – Jack’s benign attitude and mysterious character make him handsome.
 • Bequeath – Queen Anastasia bequeathed her assets to her son, Prince Dwayne.
 • Bedazzle – Let us bedazzle the judges with our group presentation.
 • Bourgeoisie – The bourgeoisie mocks the children on the streets.
 • Catalyst – Agatha is a catalyst for change in their community.
 • Crestfallen – Jones went crestfallen after he was rejected.
 • Cascade – Teacher Oswell cascades the information immediately.
 • Camaraderie – The camaraderie among members of my team is awesome.
 • Clamor – University students have lots of clamor regarding their heavy projects.
 • Conundrum – Esta raised a conundrum with her teacher about the Parts of Speech.
 • Connoisseurship – Adam’s connoisseurship in fine arts made him famous in town.
 • Cacophony – The cacophony of fireworks, bells, and yelling excites me every New Year’s Eve.
 • Demeanor – I adore Calvin’s demeanor, so relaxed and composed when mad.
 • Demise – The demise of people in the Philippines due to COVID-19 is increasing.
 • Deterioration – The deterioration of our natural resources is becoming high.
 • Exhilarating – Science experiments are exhilarating.
 • Ecstatic – Owen feels ecstatic when watching his favorite anime.
 • Euphony – The euphony of different musical instruments makes me feel happy.
 • Ephemeral – The ephemeral view of the sunset’s beauty is so relaxing.
 • Electrifying – The crowd went wild during Taylor’s electrifying live performances.
 • Epitome – Alyana is the epitome of a woman with beauty and brain.
 • Embodiment – Malala is the embodiment of a brave woman.
 • Flamboyant – She makes flamboyant gestures to attract men.
 • Frivolous – Serena feels frivolous lately after the test.
 • Flimsy – I have just found some flimsy documents in the closet.
 • Facade – The facade of Burj Khalifa is very outstanding.
 • Fortnight – Let’s see each every fortnight this month.
 • Gobbledygook – Franz thinks he is smart, but all those things he said are gobbledygook to me.
 • Gargantuan – The dinosaurs would look gargantuan if they still existed today.
 • Humility – He possesses utmost humility regardless of how many achievements he has.
 • Humane – The government releases a new law focusing on the humane treatment of endangered animals.
 • Halcyon – The halcyon days during summer vacation have come to an end.
 • Hunky-dory – Stop expecting people to be hunky-dory for you even if you treat them well.
 • Ineffable – His ineffable character makes me feel shy.
 • Incinerate – The culprit incinerated all the pieces of evidence.
 • Ingenuity – I adore her ingenuity when it comes to art and design.
 • Jubilant – I feel jubilant whenever I eat ice cream.
 • Judicious – The council’s judicious decision to eliminate him is bad.
 • Jovial – Raven’s jovial smile was gone when she lost her mother.
 • Kryptonite – Cheating, lying, and manipulating are kryptonite to a strong relationship.
 • Kismet – His family’s kismet lies in his job.
 • Luminescence – The algae along the seacoast are producing purplish luminescence.
 • Lagniappe – The manager gave lots of fruit as a lagniappe to his fellow employees.
 • Lackadaisical – He felt lackadaisical when his mother scolded him.
 • Mesmerizing – The beauty of the moon with twinkling little stars is so mesmerizing.
 • Mellow – Zen has a mellow voice even when she gets mad.
 • Myriad – There are a myriad of cultures across the world.
 • Mirthful – George’s mirthful laughter made people laugh as well.
 • Meticulous – Josh is meticulous when it comes to grammatical arrangements.
 • Melancholy – She felt a little melancholy these past few days.
 • Mischievous – Tory’s mischievous act puts him in danger.
 • Maleficent – Delilah’s maleficent intention for Samuel is discreet.
 • Nonchalant – Zion’s nonchalant reaction to winning the first prize is very odd.
 • Nefarious – A lot of nefarious activities happen in the city at midnight.
 • Notorious – Jane became notorious after killing the president.
 • Notwithstanding – Leo’s having a bad birthday notwithstanding, his friends were there to comfort him.
 • Obscure – Skyscrapers obscure the beauty of the sunset on the beach.
 • Optimistic – I remain optimistic no matter how many problems I have.
 • Obnoxious – The odor of dead animals is obnoxious.
 • Oblivion – Sean went into oblivion after he collapsed.
 • Pulchritude – Catriona’s unwavering pulchritude is jaw-dropping.
 • Perilous – We went through a perilous situation in the jungle.
 • Poignant – Allan recalls poignant memories of his past lover after smelling the perfume.
 • Petrichor – I love the petrichor outside after the rain.
 • Picturesque – His picturesque story made us imagine beautiful things.
 • Quivering – His body is quivering in front of the crowd.
 • Queue – The queue in the register area is very long.
 • Rendezvous – Jonie proposed to Joe at their rendezvous.
 • Rapturous – Her answer to the question gained rapturous cheers and applause. 
 • Rancid  – The rancid smell of the spoiled meal is disturbing.
 • Serendipity – Verda finds serendipity in her new boyfriend after being treated poorly by her previous lovers.   
 • Solitude – My way of solitude makes me feel charged.
 • Solace – I found solace in his tender-loving arms.
 • Scintillating – The nerd made a scintillating entrance during their prom night. 
 • Stoic – He has a stoic soul regardless of being treated poorly. 
 • Stellar – His stellar poem won the major award.
 • Splendiferous – The group’s splendiferous stage play made the audience stand.
 • Tantamount – Jerry’s laziness is tantamount to poor grades.
 • Treacherous – The treacherous thief is still unknown.
 • Tormenting – The pain that you have caused me is tormenting.
 • Unorthodox – Annie made an unorthodox novel by mixing different genres in each chapter.
 • Unprecedented – The sudden outbreak of the unprecedented COVID-19 is affecting the world.
 • Unscrupulous – Jane is secretly unscrupulous toward her boyfriend to get what she wants.
 • Vividly – I can vividly imagine how we kissed in the rain that night.
 • Valorous – Malala’s valorous action for her fellow women to have proper education is immeasurable.
 • Vis-à-sis – Danny’s effort in his job vis-à-vis John is way different and off.
 • Vindictive – Catherine became a hostage of a vindictive person.
 • Voracious – His voracious study habits made him rank 1 in his school.
 • Whimsical – The storyteller last night was quite whimsical and playful.
 • Wanderlust – My wanderlust kicks in as I watch the wonderful sceneries in the Philippines.
 • Woebegone – Harry became woebegone when he found out he was a second option.
 • Xenocentric – Deanie’s xenocentric side to going abroad became higher as her country made underpaid employees.
 • Xenial – Filipinos are known for their xenial attitude towards foreign people.
 • Yonder – I can see wildfires yonder in the forest.
 • Yuletide – The Yuletide season has arrived and I can’t wait to get my gifts.
 • Zenith – Ray’s zenith study time is in the morning, around 5 am – 8 am.
 • Zestful – The zestful runway models are having fun showcasing the designer’s masterpieces.
進階英文單字

10 สำนวนที่น่าสนใจและตัวอย่างการใช้งาน

ไปพร้อม ๆ กับคำที่สละสลวยก็ยังมีสำนวนที่สละสลวยไม่แพ้กันในภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าคุณจะสามารถเพิ่มรสชาติให้กับประโยคที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงนำไปปรับใช้กับงานเขียนหรือบทสนทนาในบางสถานการณ์ได้ดี นอกจากนี้คำที่สวยงามเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในบริบทต่างๆ อีกด้วย อาจเป็นการเสียดสี เสียดสี หรือเฮฮา ซึ่งใช้ได้อย่างสนุกสนาน บางคำเรียบง่ายแต่เมื่อนำมารวมกันจะทำให้เกิดคำที่สวยงามและมีความหมายที่ชวนคิดมากมาย

ตอนนี้ เตรียมพร้อมหรือยังกับการดื่มด่ำไปความหมายของคำที่สวยงามเหล่านี้ในวลีและสำนวนที่เล่นในประโยค ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่สวยงามบางคำในสำนวนที่คุณอาจรู้อยู่แล้วหรืออาจไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคุณ:

1. The ship has sailed

 • Meaning: โอกาสที่ได้หลุดลอยไปแล้ว
 • Example: Sarah wanted to buy the cute teddy, but a few minutes later, the ship has sailed. Someone has already bought it.
 • Explanation: สำนวน “the ship has sailed” ไม่ได้ถูกตีความในประโยคอย่างตรงตัวตามอักษร แต่มันหมายถึงโอกาสที่จะซื้อตุ๊กตาหมีสุดแสนน่านักนั้นได้หลุดลอยไปแล้วก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน เพราะว่ามีคนซื้อมันตัดหน้าไป

2. Storm in a teacup 

 • Meaning: โกรธในสิ่งที่ไม่สำคัญ
 • Example: During our meeting, there was a bit of a storm in a teacup caused by Tiara.
 • Explanation: ในประโยคนี้การใช้สำนวน “storm in a teacup,” เป็นสิ่งที่สละสลายเป็นอย่างมาก ในความหมายที่หมายความว่า เทียร่านั้นโกรธเกรี้ยวในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สำคัญกับการประชุม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ค่อนข้างสับสน

3. By word of mouth

 • Meaning: การถูกเล่าแบบปากต่อปาก
 • Example: Quennie heard the news by word of mouth that Joan is pregnant and the father is our boss.
 • Explanation: ในเนื้อความการใช้ “by word of mouth” นั้นกำลังกล่าวถึงเควนนี่ที่ได้ยินข่าวลือที่โจนตั้งท้องกับหัวหน้าของพวกเขา

4. Learn the ropes

 • Meaning: เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงาน
 • Example: Harith has to learn the ropes before we hire him as an ESL teacher.
 • Explanation: ในสถานการณ์นี้การใช้ “learn the ropes” นั้นมีความหมายถึงหริธจำเป็นต้องเรียนทักษะพื้นฐานในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) เพื่อให้ได้รองรับการเข้าทำงานในตำแหน่งนี้

5. Once in a blue moon

 • Meaning: สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก
 • Example: Jim treats his friends to a restaurant once in a blue moon.
 • Explanation: ในความหมายของ “once in a blue moon,” กำลังหมายความว่า เป็นอะไรที่ยากมาก ๆ ที่จิมจะพาเพื่อน ๆ ของเขาไปทานอาหารโดยเขาเป็นคนชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. Have a bun in the oven

 • Meaning: ตั้งท้อง/ตั้งครรภ์
 • Example: Finally! Jenny has a bun in the oven after many years of waiting and praying.
 • Explanation: ในสถานการณ์นี้ “bun in the oven” ถูกใช้เพื่อแทนความหมายของความตื่นเต้นกับข่าวที่ว่าเจนนี่กำลังตั้งครรภ์หลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนาน

7. The ball is in one’s court

 • Meaning: รับผิดชอบในการดำเนินการหรือการตัดสินใจครั้งต่อไปในสถานการณ์
 • Example: Let us wait for Jason as the ball is in his court before we go home.
 • Explanation: ในประโยคนี้ “the ball is in one’s court,” นั้นหมายถึงพวกเขากำลังรอการตัดสินใจของเจสัน ก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

8. Blue blood

 • Meaning: สมาชิกของราชวงศ์ ขุนนางหรือตระกูลที่ร่ำรวย (ชนชั้นสูง)
 • Example: Andrea carries blue blood but is humble and studies in public.
 • Explanation: In this case, the beautiful words “blue blood” mean that Andrea comes from a wealthy family but remains humble and studies in a public school, in which no one else can notice that she is extremely rich.

9. Skeletons in their closet

 • Meaning: ความลับจากอดีต
 • Example: I believe Sheril and Troy have skeletons in their closet because they seem so bitter with each other.
 • Explanation: สำนวนที่สละสลวยอย่าง “skeletons in their closet” เป็นการอ้างถึงอดีตของเชอริลและทรอยที่เคยมีกันแน่กันแต่ถูกทำลายลง จนทำให้พวกเขานั้นรู้สึกขมขื่นต่อกันและกัน

10. Up in the air

 • Meaning: ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างแน่ชัด
 • Example: The Chief of Justice is up in the air due to the powerful evidence presented.
 • Explanation: ในประโยคนี้การใช้ “up in the air” นี้เป็นการใช้คำที่ผูกกันอย่างสละสลวยเพื่อสร้างความหมายอื่น ซึ่งกล่าวถึงการที่หัวหน้าผู้พิพากษายังไม่ได้รับการตัดสินเนื่องจากหลักฐานที่หนักแน่นที่ฝ่ายตรงข้ามทั้งสองได้นำเสนอออกมา

อีก 20 สำนวนที่สละสลวย พร้อมตัวอย่างการใช้ในประโยค

มีอะไรที่น่าสนใจและเป็นความงามของภาษาอังกฤษอีกมากมาย แน่นอนว่ารวมไปถึงสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีมากกว่า 25,000 สำนวน (โดยประมาณ)  และอ้างอิงจาก Thayb (2016) ในการศึกษาของเขาเกี่ยวกับการที่สำนวนช่วยเหลือให้คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป็นภาษาแม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

 • Born with a silver spoon in her mouth – Sophia was born with a silver spoon in her mouth yet she shows the utmost humility.
 • Shop till one drops – It’s salary day, so Nathalie shops till she drops, as a treat for herself.
 • One over the eight – Hanz did one over the eighth beer after his ex-girlfriend dumped him.
 • Go Dutch – Cedric and Reyvan went Dutch last Sunday at the Fuel Restaurant.
 • Ray of sunshine – In a circle of friends, there is that one ray of sunshine who makes us laugh out loud.
 • Sleep on the wheels – Eason sleeps on the wheels even if there is a wildfire.
 • Feels off-color – Rowie feels off-color after sleeping for only 2 hours.
 • Rub salt into one’s wound – Russel rubs salt into Josephine’s wound after losing the game.
 • Smart cookie – My seatmate is a smart cookie who always excels in class.
 • Break a leg – Go break a leg and get that first prize!
 • Tickled pink – He went tickled pink when his crush approved him to be his girlfriend.
 • Don’t cry over spilled milk – There are lots of opportunities ahead, so don’t cry over spilled milk, and learn from your past.
 • Take someone for a ride – Jazz takes Jill for a ride along the years of their relationship.
 • Lie like a rug – He lied like a rug when he said he was not a cheater.
 • Hot potato – Corruption became a hot potato than a 299-peso engagement ring.
 • A shoulder to cry on – Kida is a shoulder to cry on when I have a problem because she always listens without judgment.
 • Tighten one’s belt – I have to tighten my belt for survival because I have lots of debts to pay.
 • Keep something under one’s hat – I entrusted you to keep my secrets under your hat but you revealed them to others!
 • A memory like a sieve – Jeon has a memory like a sieve because he can’t remember what happened yesterday.
 • Fits like a glove – The trousers I bought online fit like a glove for the party.
進階英文單字

10 คำคมและคำกล่าวที่สละสลวยในภาษาอังกฤษ

มีคำศัพท์ที่สละสลวยมากมายที่อาจชวนให้ไม่คุ้นเคยแต่สร้างสีสันที่น่าหลงใหลเป็นอย่างมากในประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการที่ตัวอักษรนั้นค่อยถักทอจนออกมาเป็นคำที่โดนเด่นกว่าคำอื่น ๆ หรือรวบรวมคำศัพท์ที่สวยงามเพื่อสร้างวลี หรือสร้างประโยคที่มีความหมายหลากหลาย และใช้ประโยคที่มีความหมายมากมายเพื่อทำให้เรารู้สึกทึ่ง มีแรงบันดาลใจ และมีความสุข อย่างไรก็ตาม คำที่สวยงามบางคำไม่ได้มีเพียงคำเดียวหรือสองคำเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่สวยงามในคำพูดและคำพูดอ้างอิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ รวมถึงการตีความของผู้เขียน:

“Not in doing what you like, but in liking what you do is the secret of happiness.”
-J.M. Barrie

 • คำอธิบาย: คำพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณทำทำให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจ แต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำบางสิ่งบางอย่างคือกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต้องใช้ความทุ่มเทและความหลงใหลในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เราไม่สามารถบรรลุความสุขได้เต็มที่หากเราถูกบังคับให้ชอบสิ่งที่เราทำอยู่

“You must be the change you wish to see in the world.”
-Mahatma Gandhi

 • คำอธิบาย: ทุกอย่างเริ่มต้นกับคุณ หากคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ให้เริ่มก้าวแรกและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการ ให้การกระทำและการกระทำของคุณจูงใจคนรอบข้าง ผลกระทบระลอกคลื่นจะตามมาในภายหลัง

“If there’s a single lesson that life teaches us, is that wishing doesn’t make it so.”
-Lev Grossman

 • คำอธิบาย: ไม่มีอะไรต้องเสียใจหากคุณพยายามอย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต ไม่มีความปรารถนาที่จะทำเช่น “ฉันหวังว่าฉันจะทำได้ดีกว่านี้” “ฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนมากกว่านี้” และอะไรก็ตาม สิ่งนี้สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เพราะอดีตไม่สามารถหวนคืนได้และอนาคตยังไม่ทราบ.

“The mountains are calling, and I must go.”
-John Muir

 • คำอธิบาย: คำพูดนี้เป็นอุปมาถึงสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับชีวิตซึ่งน่าสนใจมากเนื่องจากพูดถึงสิ่งที่อยู่เหนือภูเขา ดังนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากคุณไม่ตอบรับสาย คุณไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตและเรียนรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคที่อาจเข้ามาขวางทางคุณได้

“The more we live by our intellect, the less we understand the meaning of life.”
-Leo Tolstoy

 • คำอธิบาย: ในกรณีนี้คือการบอกว่า ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป หรือทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป หรือแม้แต่หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาด เพราะจิตใจของคุณบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผิดจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่รู้ว่าความผิดพลาดช่วยให้คุณหล่อหลอมตัวเองว่าควรปฏิบัติตามมาตรฐานทางศีลธรรมอย่างไร อาจไม่สามารถนำมาใช้กับศีลธรรมของเราได้ การคิดมากเกินไปอาจทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาความหมายในชีวิตคือการเผชิญกับข้อผิดพลาด ไม่ใช่หลีกเลี่ยง  

“If you can’t change it. Change your attitude.”
-Maya Angelou 

 • คำอธิบาย: มีหลายสิ่งในโลกนี้ที่คงที่และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตาม ปล่อยให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามที่เป็นอยู่ และเปลี่ยนทัศนคติของคุณเกี่ยวกับวิธีรับรู้สิ่งเหล่านั้น ในกรณีนี้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองที่สาม คุณจะสามารถหาวิธีจัดการกับมันได้

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.”
Michael Altshuler

 • คำอธิบาย: แท้จริงแล้วเวลาผ่านไปเร็วมาก แต่การตัดสินใจและการกระทำของคุณต่างหากที่ทำให้เที่ยวบินของคุณยอดเยี่ยม คำพูดอันไพเราะของไมเคิลทำให้คุณเป็นผู้กำหนดทิศทางของตัวเอง และไม่มีใครสามารถพรากสิ่งนั้นไปจากคุณได้ แม้ว่าปัจจัยภายนอกอาจมีอิทธิพลต่อเราแต่คือวิธีที่เรารับมือเมื่อพายุผ่านไป 

“You will never reach your destination if you stop every dog that barks.”
-Winston Churchill

 • คำอธิบาย: แท้จริงแล้วเวลาผ่านไปเร็วมาก แต่การตัดสินใจและการกระทำของคุณต่างหากที่ทำให้เที่ยวบินของคุณยอดเยี่ยม คำพูดอันไพเราะของไมเคิลทำให้คุณเป็นผู้กำหนดทิศทางของตัวเอง และไม่มีใครสามารถพรากสิ่งนั้นไปจากคุณได้ แม้ว่าปัจจัยภายนอกอาจมีอิทธิพลต่อเราแต่คือวิธีที่เรารับมือเมื่อพายุผ่านไป 

“The hardest challenge is to be yourself in a world where everyone is trying to make you be somebody else.”
-E.E. Cummings

 • คำอธิบาย: คำพูดที่สวยงามเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องรับมือกับชีวิตอย่างหนักในช่วงนี้ เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับความคาดหวังมากมายที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งหล่อหลอมเราให้เป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของเรา โดยที่มันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างคุณกับสังคม คุณกำลังจำกัดตัวเองให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการ เพราะคุณต้องการเอาใจคนอื่นให้ดีขึ้น ดังนั้นคุณจึงเลือกที่จะสวมหน้ากากตั

“Always do what you are afraid to do.”
-Ralph Waldo Emerson

 • คำอธิบาย: Great things happen not in your comfort zones but in those things you cannot believe you can surpass. Fears, doubts, and lack of self-confidence are kryptonite to having a good life. These beautiful words say that it is better to try to face what you fear and make mistakes than to stay comfortable and stop growing. Learning from mistakes is what makes you reach your goals and discover your utmost potential.

ก่อนลาจาก

มีคำศัพท์ที่สวยงามมากมายในภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้จัก และบางคำเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เนื่องจากโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างไรก็ตาม บางคนอาจบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นเพียงวิธีการสื่อสารเท่านั้น พวกเขาไม่รู้เลยว่าการสื่อสารอาจเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งได้เช่นกัน ด้วยคำที่สวยงามเหล่านี้ด้านบน คุณสามารถเพิ่มสีสันต่างๆ ในประโยคของคุณได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *