互動式學習

8 เหตุผลสำคัญของการเรียนที่มีการโต้ตอบระหว่างกันจึงจำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้การศึกษาในปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น  แน่นอนว่ารวมไปถึงการเรียนภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ คือการเรียนรู้ที่มีการโต้ตอบ ด้วยการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบ เกม การสนทนา หรือสื่อต่าง ๆ ครูสอนภาษาที่มีความสามารถ และหลักสูตรที่สามารถให้ประสบการณ์ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

การเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบคืออะไร?

互動式學習

การเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบ หมายถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต และผู้เรียนมีส่วนร่วมในคาบเรียนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนออนไลน์ในรูปแบบเดิม ๆ  เช่น การอ่านหนังสือเรียนหรือการดูการบรรยายที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ผ่านองค์ประกอบที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้เชิงรุก ในการเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของหลักสูตรผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีการโต้ตอบต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ถามคำถาม รับคำติชมได้ทันที

ทำไมการโต้ตอบจึงสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบนั้นมีความสำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการเรียนรู้ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียน และด้านล่างจะเป็นรายการเหตุผลว่าทำไมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จึงควรมีการโต้ตอบแทรกอยู่ด้วย:

การฝึกภาษา การเรียนรู้ที่มีการโต้ตอบนั้นเป็นกระบวนการเรียนภาษาที่เห็นผลและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะผู้เรียนสามมารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ผ่านการเรียนออนไลน์หรือทำกิจกรรมออนไลน์ ในบางช Platform นั้นเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนไปพร้อม ๆ กับคนที่อยู่ในระดับความสามารถเดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนภาษาไปพร้อม ๆ กัน

การมีส่วนร่วม ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของคาบเรียนนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนสด หรือเรียนจากวีดีโอที่ได้รับการบันทึกไว้ล่วงหน้า ผ่านแบบทดสอบ หรือแบฝึกหัดที่อาจอยู่ในรูปแบบของคำถาม หรือการเล่นบทบาทสมมุติ ซึ่งกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้จะให้ช่วยเพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก และนี่คือ กิจกรรมระหว่างการเรียนออนไลน์ ที่รวบรวมไว้!

ในบางกรณี คาบเรียนกลุ่มแบบเห็นอาจมีข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมกับชั้นเรียน เนื่องจากสิ่งรบกวนอื่น ๆ แต่ด้วยการเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นและครูผู้สอนในเวลาเดียวกันได้ดีกว่า

ข้อเสนอแนะที่สามารถมอบให้ได้ทันที ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเรียนสดกับครูผู้สอนนั้น ข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าของการเรียน และแนะแนวทางในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ในกรณีนี้ ผู้เรียนสามารถสอบถามหรือซักถามเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน ณ ขณะนั้นกับครูผู้สอนได้ทันที 

Interactive learning
互動式學習

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหา การเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบนั้นจะมอบความยืดหยุ่นและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลก ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและชั้นเรียนได้ตามความต้องการ และสามารถปรับการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้ากับตารางเวลา/ตางรางเรียนของตนเองได้ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบนั้นสามารถนั้นรองรับการเรียนรู้และความชอบที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย(ในหลาย ๆ ด้าน) สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายมากขึ้น

การบูรณาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้เรียนจำนวนมากมีความสนใจเริ่มต้นเรียนออนไลน์เนื่องจากความสะดวกของมัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นได้เปลี่ยนแปลงและกำหนดวิธีการใหม่ ๆ ในการเรียรภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ ที่ใช้เทคโนโลยีมายกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีมากขึ้น

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา โดยมีโทรศัทพ์มือถือ แท็บเล็ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์พกพา (แล็ปท็อป) ได้ปูทางให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากชีวิตประจำวันและประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริง(ออนไลน์) เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีการโต้ตอบของผู้เรียนนั้นมีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้นและเพลิดเพลินไปการกระบวนการเรียนมากขึ้น

เพิ่มพูนการฝึกภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น ในการเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบ เป็นเรื่องง่ายมาก ๆ ที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองได้ พวกเขาสามารถฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง พูด อ่าน เขียนได้ง่าย ๆ 

มีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายที่มอบเครื่องมือในการเรียนให้กับผู้เรียน หากเป้าหมายของผู้เรียนคือการปรับปรุงการออกเสียงก็มักจะมีเครื่องมือที่รองรับ  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับโรงเรียน ESL หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา เพราะมีครูผู้สอนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับปรุงภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

แรงจูงใจและความสนุกสนาน หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบนั้นสำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คือ คือแรงจูงใจและความสนุกสนานระหว่างการเรียน หากผู้เรียนให้ความสนใจระหว่างคาบเรียน ผู้เรียนจะได้รับสิ่งที่การเรียนออนไลน์จะสามารถมอบให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง พวกเขาจะได้รับแรงจูงใจในการเรียนที่มากขึ้นจากความสนุกที่ได้รับระหว่างคาบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เสริมสร้างความเข้าใจ การเรียนที่มีการโต้ตอบนั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้มากขึ้น การเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบยิ่งทำให้การเรียนสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีเครื่องมือและทรัพยากรมากมายที่จะใช้ระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็น บททดสอบ แบบฝึกหัด เกมส์ รวมไปถึงสามารถติดตามผลการเรียนตัวอย่างง่ายดาย และจดบันทึกเอาไว้เลยว่าตัวเองพัฒนามามากแค่ไหน!

การผสมผสานการเรียนออนไลน์ที่มีการโต้ตอบเข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบสมดุลและมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกวันนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา การมีอยู่ของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นง่าย สนุกและสะดวกมากขึ้น แน่นอนว่าการเรียนออนไลน์ทำให้ขอบเขตและขีดจำกัดในการเรียนรู้หายไป!